tr nink v ty ch n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Trénink v tyčích PowerPoint Presentation
Download Presentation
Trénink v tyčích

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Trénink v tyčích - PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on

Trénink v tyčích. Úvod Cílem závodního lyžování je co nejrychlejší projetí vytyčené trati, díky optimálně zvolené linii. Nejdůležitější předpoklady pro rychlé projetí trati jsou: vědomé využití vnitřních a vnějších sil (technika jízdy) ideální materiál (lyže, boty..)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Trénink v tyčích' - destiny-espinoza


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tr nink v ty ch

Trénink v tyčích

Úvod

Cílem závodního lyžování je co nejrychlejší projetí vytyčené trati, díky optimálně zvolené linii. Nejdůležitější předpoklady pro rychlé projetí trati jsou:

vědomé využití vnitřních a vnějších sil (technika jízdy)

ideální materiál (lyže, boty..)

kompaktní aerodynamický postoj

vedení lyží v optimálním postavení na hranách a ve skluzu (optimální

zatížení a regulování úhlu naklonění ).

1 sezn men s ty emi
1. Seznámení s tyčemi

Předpokladem pro závodní lyžování je všestranná a vyzrálá základní technika. Závodní technika se musí nejdříve získat a upevnit při volném lyžování , poté se používáním v různých situacích a díky velikým pohybovým zkušenostem přizpůsobuje a obměňuje. Dalším krokem je použití techniky v určitém vymezeném prostoru.

Aktuální situace (vymezená trať) vede lyžaře k technickému a taktickému přizpůsobení. Je důležité, nabídnout lyžaři tréninkové jednotky odpovídající jeho lyžařské úrovni. Lyžař se učí rozpoznat měnící se situace a najít vhodná řešení.

při seznámení s tyčemi používáme tzv. kuloár – prostor vymezený tyčemi, kuželi.. Příklady stavby kuloáru:

 • Široký a úzký kuloár
 • Střídaní širokých a úzkých úseků
 • Kuloár ve tvaru trychtýře / obrácený trychtýř
 • Kuloár ve tvaru přesýpacích hodin
 • Široký kuloár-trychtýř-hodiny
 • Les z tyčí – lyžař libovolně volí trasu z tyčí
 • Parkúr - slalom z kuželů + přesýpací hodiny + brány na podjetí + překážka na přeskok
 • Další kombinace tyčí, kuželů…
 • Progresivní zvyšování obtížnosti podporuje proces učení
p klady stavby kulo ru c l kontrola rychlosti a vyu it prostoru
Příklady stavby kuloáru: cíl – kontrola rychlosti a využití prostoru

Další varianty:

 • řezané a smýkané oblouky
 • Jenom řezané oblouky / nebo jen smýkané oblouky
 • Široké úseky- řezané oblouky , úzké úseky- smýkané oblouky
 • Jízda bez holí
 • Různé způsoby přechodu z oblouku do oblouku (crossover/under)
 • Jízda po jedné lyži
 • A další…
2 ob slalom
2. Obří slalom

a) seznámení s obřím slalomem:

Technika a linie stínová jízda vyznačení linie při vyznačení linie při volba linie - možnost a/b

nájezdu do brány výjezdu z brány

Cíl: - získání a upevnění rytmu oblouků, načasování oblouků, správné linie

- zahájení a vedení oblouku nacvičujeme na středně prudkém svahu

- trať krátká až středně dlouhá

b tr nink ob ho slalomu
b) trénink obřího slalomu:

příklady stavby obřího slalomu: závodní formy:

Široce postavené brány přímo postavené brány změny rytmu paralelní slalom jízdy na čas

Cíl: - používání a obměňování načasování oblouků, volby správné linie v pomalé

rychlosti (přesazené brány) ve velké rychlosti (přímé brány) a při změně rytmu

oblouků

- nacvičujeme na členitých, různě prudkých svazích

- trať středně dlouhá až dlouhá

- nácvik obřího slalomu v závodních podmínkách (se soupeřem, na čas, v

závodní kombinéze, pouze jedna jízda s prohlídkou trati…)

c stavba trat ob slalom
c) Stavba tratě – obří slalom

Objasnění úvodem:

 • Pro koho stavím trať? (věk, zkušenosti, technická vyspělost lyžaře, tělesná připravenost, cíle…)
 • Čeho chci dosáhnout? (seznámení s obřím slalomem, nácvik správné linie, zdůraznění techniky, závodní situace…)
 • Co budu potřebovat? (materiál, rezervovat trať, preparovat trať, bezpečnost, prohlídka tratě, pomocníci při tréninku..)

Praktické tipy:

 • Úvodem jednoduchý, plynulý, rytmický obří slalom
 • Začínat na mírném kopci v jednoduchých podmínkách:

stavbu tratě přizpůsobit profilu tratě, zmírnit terénní nerovnosti

 • Jednotné vzdálenosti mezi branami horizontálně (1.)

a vertikálně (2.) při jednotném sklonu svahu. Brány vpravo a

vlevo stavět v jedné ose (3.) (zjednodušit nácvik jízdy v trati)

 • Čím je prudší kopec, tím zavřenější trať. Čím mírnější kopec

tím otevřenější trať.

 • Před prudkým sklonem svahu brány více zatočit (zpomalení)

před mírným svahem brány otevřít (zrychlení)

 • Vzdálenosti mezi branami 22-30 metrů (4.)
d volba linie p i j zd v ob m slalomu
d) Volba linie při jízdě v obřím slalomu

Ideální linie

Ideální linie je ta, které v dané trati nejrychlejší

Nejkratší linie

V zásadě ztrácí závodník nejméně času , pokud jede co nejblíže linii, která spojuje dvě brány. Orientace na tuto nejpřímější linii znamená, že lyžař při jízdě zachovává co nejmenší úhel X a Y vzhledem ke spojnici dvou bran (viz.obrázek). Tento způsob jízdy (volby linie) představuje dlouhý přechod z jednoho oblouku do druhého, a zároveň krátkou změnu směru jízdy.

slide8

Investování do linie – nadjetí branek

Nejkratší dráha většinou není nejrychlejší. Podle nejnovějších výzkumů s jezdci světového poháru, je rychlejší linie taková, kdy lyžař k brance přijede takzvaně ze shora a ze zadu – branku si „nadjede“. Závodník volí takovou linii především na prudším svahu, před nájezdem do roviny, nebo před terénní nerovností. Například před nájezdem do roviny závodník nadjíždí brány (investuje do linie), aby mohl co nejdřív po průjezdu kolem brány povolit napětí a lyže nasměruje směrem ke spádnici aby zrychlili (viz obrázek).

Nadriftování do oblouku - pivoting

v normálním případě jede lyžař řezané oblouky. Jsou ale sitauace, např. prudký svah, blízko postavené brány, přeasazené brány nebo přejezd terénní nerovnosti, kdy lyžař z taktického důvodu do oblouku nadriftuje – to znamená, že ve fázi zahájení lyžař natažením dolních končetin odlehčí lyže a natočí trup směrem z kopce, díky těmto pohybům mohou být lyže smykem natočeny do spádnice, po opětovném kontaktu lyží se sněhem je možno rychle a plynule zahranit a zbytek oblouku dokončit řezaným obloukem. Hlavní výhodou pivotingu je možnost výrazného zmenšení poloměru oblouku ve srovnání s carvingem.

3 slalom
3. Slalom

a) seznámení se slalomem:

Při slalomu jsou oblouky podstatně kratší než v obřím slalomu. Kratší vzdálenosti mezi branami a rychlejší změny směru, vyžadují rychlý a precizní průběh všech podstatných pohybů. Lyžař jede blíž k branám než v jiných disciplínách, a tyč je pomocí těla (kolena, paže, ruce) sražena k zemi.

Ke zvyknutí si na jiný rytmus a rychlé provádění pohybů, je vhodné, začít nácvik slalomu s krátkými tyčemi (štětinami, kužely…). Srážení dlouhých tyčí přijde na řadu v další fázi nácviku.

příklady stavby:

variace v „trychtýři“ smýkané/řezané oblouky parkúr z krátkých tyčí

b tr nink slalomu v dlouh ch ty ch
b) Trénink slalomu v dlouhých tyčích

Poloha trupu a paží

Trup je klidný (se svalovým napětím) a díky tomu má stabilizující vliv na celkový jízdní projev. Poloha paží před tělem umožňuje pohyby, které jsou významné pro udržování rovnováhy lyžaře. Při srážení tyčí nedělá závodník pohyb paží za tyčí, ale čeká až k tyči ruka přijede. Tzv. boxování do tyčí, vede k rotaci celého trupu a to pak negativně ovlivňuje celkovou techniku jízdy (nedostatečné zalomení v pánvi a protinatočení trupu). Jako pomoc pro správné provedení může sloužit paralelní držení obou paží před sebou.

příklady vytyčení tratě z dlouhých tyčí:

Jednoduchý, rytmický zatočený, rytmický slalom nerytmický slalom

c stavba trat slalom
c) Stavba tratě – slalom

Slalomová trať se skládá z otevřených branek a brankových kombinací. Obecně se při stavbě trati slalomu přihlíží ke stejným aspektům jako při stavbě obřího slalomu. Oficielní pravidla pro stavbu tratí naleznete na stránkách: www.fis-ski.com, nebo v pravidlech pro alpské disciplíny (vydává ÚAD. SLČR)

otevřené brány (a):

v praxi se stavějí ve vzdálenosti 8-12m (1.) od sebe.

brankové kombinace:

cílem brankových kombinací je změna rytmu, rychlosti

a osy slalomu. Při vlásence (b) je točná a vnější brána

postavena vertikálně ve vzdálenosti 4-6metrů (2.) a další

točná brána je vzdálena minimálně 0,75cm (3.) v jedné ose.

Při vertikální kombinaci (c) se to stejné opakuje víckrát

(trojbrána, čtyřbrána). Poslední kombinace je průjezdná brána,

kdy po otevřené bráně následuje brána vertikální, která se

projíždí při jednom oblouku, vzdálenost dvou točných bran

může být až 18metrů.

Při projíždění brankových kombinací je nutné, aby lyžař

předvídal a byl aktivní. Pro zvládnutí měnících se situací

je nutná stabilní pozice těžiště těla nad lyžemi.

literatura
Literatura:

1. Schneesportschweiz - Ski – 2010

Vali Gadient a kolektiv autorů

Překlad a zpracování:

Radim Jireš – 2011