kupi kio rajono integruota 2007 2013 met vietos pl tros strategija gyvenimo kokybei kaime gerinti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MES KARTU, KAD KAIMAS GYVAS BŪTŲ PowerPoint Presentation
Download Presentation
MES KARTU, KAD KAIMAS GYVAS BŪTŲ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

MES KARTU, KAD KAIMAS GYVAS BŪTŲ - PowerPoint PPT Presentation


 • 211 Views
 • Uploaded on

KUPIŠKIO RAJONO INTEGRUOTA 2007 – 2013 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA GYVENIMO KOKYBEI KAIME GERINTI. MES KARTU, KAD KAIMAS GYVAS BŪTŲ. PARAMA KUPIŠKIO RAJONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJAI ĮGYVENDINTI. Parama strategijai įgyvendinti 7,100000 Strategijos administravimas 1,207000

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MES KARTU, KAD KAIMAS GYVAS BŪTŲ' - destiny-compton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kupi kio rajono integruota 2007 2013 met vietos pl tros strategija gyvenimo kokybei kaime gerinti

KUPIŠKIO RAJONO INTEGRUOTA 2007 – 2013 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA GYVENIMO KOKYBEI KAIME GERINTI

MES KARTU, KAD KAIMAS GYVAS BŪTŲ

parama kupi kio rajono vietos pl tros strategijai gyvendinti
PARAMA KUPIŠKIO RAJONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJAI ĮGYVENDINTI
 • Parama strategijai įgyvendinti7,100000
 • Strategijos administravimas1,207000
 • Vietos projektų įgyvendinimas 5,893000
 • Iš jų: Kaimų atnaujinimas5,183000
 • Kitos priemonės0,710000
kupi kio rajono paramos skai iavimo metodika
KUPIŠKIORAJONOPARAMOS SKAIČIAVIMO METODIKA
 • Gyventojų skaičius 2007 m. sausio 1d.

(neįtraukiant miestų turinčių daugiau kaip 6.000 gyventojų)

15282 gyventojų x 464,85 lt = 7,100000

kupi kio rajono vvg vizija ir misija
KUPIŠKIO RAJONO VVG VIZIJA IR MISIJA

VIZIJA

Telkiant vietos valdžios, verslo, bendruomenių ir kitų nevyriausybinių organizacijų pastangas pasiekti, kad kaime būtų patraukli, saugi ir ekologiškai švari aplinka, kurioje galėtų gyventi, dirbti ir kurti savo verslą kaimo žmonės.

MISIJA

 • siekti suaktyvinti kaimo bendruomenes.
 • skatinti pilietiškumą ir bendruomenės narių gebėjimus.
 • ugdyti kaimo lyderius.
 • skatinti ir stiprinti vietos partnerystę tarp įvairių sektorių.
 • konsultuoti ir teikti pagalbą kaimo plėtros veikėjams ir organizacijoms įgyvendinant vietos plėtros strategiją.
1 prioritetas kaimo gyvenvie i vie osios infrastrukt ros pl tra ir konkurencingumo stiprinimas
1 PRIORITETAS. KAIMO GYVENVIEČIŲ VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR KONKURENCINGUMO STIPRINIMAS

Tikslas. Gražinti kaimo gyvenvietes atnaujinant ir gerinant viešąją infrastruktūrą, sutvarkyti ar naujai įrengti aktyvaus poilsio ir rekreacines zonas išsaugant gamtos ir kultūros paveldą, kurti patrauklią kaimo gyvenamąją aplinkąne tik išsaugoti liekamąją, bet ir sukurti pridėtinę gyvenamosios vietovės vertę.

 • 1.1. Priemonė.Kaimų atnaujinimas ir plėtra.

Tikslas: remti įvairius gyventojų poreikius atitinkančios viešosios infrastruktūros kūrimą ir paslaugų kokybės gerinimą, gražinant kaimo gyvenvietes, išsaugant gamtos ir kultūros paveldą bei sudarant sąlygas aktyviam ir kultūringam poilsiui.

1 prioritetas kaimo gyvenvie i vie osios infrastrukt ros pl tra ir konkurencingumo stiprinimas1
1 PRIORITETAS. KAIMO GYVENVIEČIŲ VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR KONKURENCINGUMO STIPRINIMAS
 • 1. 2. Priemonė. Tradicinių amatų centrų kūrimas ir bendruomeninių paslaugų organizavimas.

Tikslas: remti ir skatinti iniciatyvas siekiančias išsaugoti ir plėtoti etnokultūrinį paveldą, stiprinant bendruomeninį verslumą bei skatinant paslaugų ir verslų įvairinimą kaime.

 • 1. 3. Priemonė.Kaimo turizmo ir verslo plėtra.

Tikslas: remti mikroįmonių ir kitų smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinant paslaugų verslą ir alternatyvias žemės ūkiui veiklas.

2 prioritetas pilieti kumo ir tauti kumo ugdymas bei partneryst s ir bendruomeni kumo skatinimas
2 PRIORITETAS. PILIETIŠKUMO IR TAUTIŠKUMO UGDYMAS BEI PARTNERYSTĖS IR BENDRUOMENIŠKUMO SKATINIMAS

Tikslas.Ugdyti veiklią, kultūringą ir pagarbumą patirčiai bei jaunystei puoselėjančią kaimo suaugusiųjų ir jaunimo bendruomenę, siekiančią šeimos, gyvenamosios vietovės ir šalies gerovės.

 • 2.1. Priemonė.Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės atskirties mažinimas.

Tikslas:Bendradarbiavimo pagrindų formavimas, skatinant ir telkiant bendruomeninių, nevyriausybinių ir kitų organizacijų bei kaimo gyventojų iniciatyvas bendruomeninei veiklai ir partnerystei siekiant gyvenamosios vietovės perspektyvų.

2 prioritetas pilieti kumo ir tauti kumo ugdymas bei partneryst s ir bendruomeni kumo skatinimas1
2 PRIORITETAS. PILIETIŠKUMO IR TAUTIŠKUMO UGDYMAS BEI PARTNERYSTĖS IR BENDRUOMENIŠKUMO SKATINIMAS
 • 2.2.Priemonė.Sveikos gyvensenos propagavimas ir tradicijų puoselėjimas.

Tikslas: Socialinė integracija telkiant ir buriant įvairių socialinių sluoksnių ar grupių kaimo gyventojus bendruomeniniai gyvensenai.

strategijos gyvendinimo rodikliai
Strategijos įgyvendinimo rodikliai
 • Numatoma parengti ir įgyvendinti projektų 46
 • Kaimų (kaimo vietovių), kuriose numatomi vykdyti projektai 28
 • Atnaujinta ir įrengta bendruomenės patalpų/visuomeninės paskirties pastatų 14
 • Sutvarkyta ir atnaujinta inžinerinės infrastruktūros objektų 6
 • Sutvarkyta ir įrengta viešųjų erdvių/objektų 8
 • Išleista leidinių 3
 • Įkurta amatų centrų 1
 • Atnaujinta ir išsaugota gamtos bei kultūros objektų 3
 • Atnaujinta ir išsaugota kaimo paveldo objektų 3
 • Sukurta darbo vietų 4