Parcul National Piatra Craiului - PowerPoint PPT Presentation

derron
parcul national piatra craiului n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Parcul National Piatra Craiului PowerPoint Presentation
Download Presentation
Parcul National Piatra Craiului

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
Parcul National Piatra Craiului
626 Views
Download Presentation

Parcul National Piatra Craiului

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Parcul National Piatra Craiului

  2. Istoric • Masivul Piatra Craiului a devenitrezervatienaturala in 28 martie 1938 datoritacaracteruluiunic al masivuluiunde se gasescspecii rare de plantesianimale ca sidatoritafrumusetiipeisajului. • Scopuldesemnariiparcului national esteacela de a asiguraconservareabiodiversitatiisi a peisajului, a speciilorvaloroase de plante, animale, promovareasiincurajareaturismului , constientizareasieducareapublicului in spiritulprotejariinaturiisi a valorilor sale

  3. RezervatiaNaturaladefinitie • Arie in care cadrul natural floristic, faunisticsi geologic esteocrotit de legepentruconservarealor in interesstiintificsaupeisagistic • Rezervatiilenaturale pot fi :botanice, zoologice, geologice, speologicesaupeisagistice • Parcul National Piatra Craiuluieste o rezervatienaturalamixta: floristica , faunistica, geologicasipeisagistica

  4. Localizare • Parcul National Piatra Craiuluiestesituat in CarpatiiMeridionaliincluzandCreastaPietreiCraiuluiprecumsiculoareleRucar -Bran siRucar -Zarnesti, extinzandu-se peraza a douajudete Brasov siArges, localitatileZarnesti, Moeciu, Bran Rucar, Dambovicioara. • Suprafatatotala a parcului national este de 14773 ha

  5. Flora • Bogatiaspeciilor de planteesterezultatulconditiilorvariate de clima la o altitudine de peste 2200 m • Padurile, stancile, grohotisurile, pajistilesiochiurile de mlastinafavorizeazamentinereauneibiodiversitatibotanicedeosebite; ciupercile, muschii,licheniisiplantele cu florigasescaici un adevaratparadis • Au fostidentificate un numar total de 1170 de speciisisubspecii de planteocrotite de lege • GarofitaPietreiCraiului (Dianthus callizonus) estesimbolul floristic al PietreiCraiului, acestmuntefiindunicul loc din lume care o gazduieste • Sangelevoinicului, Maculgalben, Floarea de colt, Bujorul de munte, Gladiola salbatica etc

  6. Fauna • Fauna de nevertebrate: 35 speciiendemicesi 91 speciinoi(ex. Arahnida, Acari) • Fluturi: 216 specii de fluturi (ex. Psodoscoracinusdioszeghy) • Pesti, amfibiisi reptile • Pasari: 111 specii • Mamifere:100 specii- lilieci 21 specii, ursi, lupi, rasi, caprenegre

  7. Apele • Constitutiageologica a PietreiCraiului predominant calcaroasa se caracterizeazaprinimposibilitatearetineriiapei, astfelvailesuntlipsite de apa cu exceptiazonelor de la periferie: Barsa, Dambovita, Dambovicioara

  8. VarfulTurnul august 2008

  9. MasivulIezer

  10. GarofitaPietreiCraiului StanjenelulPietreiCraiului