BINE
Download
1 / 59

BINE A?I VENIT ! - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

BINE AŢI VENIT !. ANUL ŞCOLAR 201 1 - 201 2. CONCURSURI ŞCOLARE. BACALAUREAT 2012. sesiunea iunie - iulie. Comunic ări ştiinţifice pentru elevii de liceu fa za judeţeană Grup Şcolar “Tehnofrig” Cluj Napoca mai 201 2 prezintă prof. Bimbea Adriana.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BINE A?I VENIT !' - derora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bine a i venit

BINE

AŢI

VENIT !


Anul colar 201 1 201 2
ANUL ŞCOLAR 2011 - 2012


Concursuri colare
CONCURSURI ŞCOLARE


Bine a i venit

BACALAUREAT 2012

sesiunea iunie - iulie


Bine a i venit
Comunicări ştiinţifice pentru elevii de liceufaza judeţeanăGrup Şcolar “Tehnofrig” Cluj Napocamai 2012prezintă prof. Bimbea Adriana


Bine a i venit

2. Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice ale elevilor de liceu:

Faza naţională

2012: 23-26 iulie 2012, Piatra Neamţ

● Participanţi: 120 elevi (IX-XII) din 127 înscrişi;

● Aspecte pozitive semnalate:

- Încadrarea temelor abordate în tematica secţiunii;

- Disponibilitatea de a aborda teme de actualitate;

- Varietatea temelor şi metodelor abordate;

- Implicarea, cu preponderenţă, în elaborarea lucrării,

participarea la sesiune a elevilor din ciclul inferior al liceului;

- Diversitatea programelor TIC utilizate pentru prezentare;

- Capacitatea elevilor de susţinere a comunicărilor;

- Participarea în număr mare a elevilor şi profesorilor la

prezentarea lucrărilor.


Bine a i venit

Aspecte negative semnalate:

- nu toate judeţele au susţinut fază judeţeană;

- modificări până în ultimul moment a listelor de participare;

- nerespectarea programului de unii profesori însoţitori;

- slaba implicare a profesorilor în această competiţie;

- nerespectarea condiţiilor de redactare, neconcordanţă între titlul

lucrării/conţinut/prezentare;

- nu se cunoaşte grila de evaluare (la multe dintre lucrări, nici

elevul şi nici profesorul îndrumător);

- carenţe în interpretarea reprezentărilor grafice şi cartografice;

- slabă evidenţiere a contribuţiei personale a elevului;

- utilizarea unor informaţii/concepte/termeni de înalt nivel ştiinţific

ce depăşesc nivelul de cunoaştere a elevilor;

- dezinteres din partea unor profesori îndrumători faţă de

posibilitatea de a asista la prezentarea celorlalte lucrări;

● Propuneri:

- existenţa unei planificări privind pregătirea acestei competiţii;

- desemnarea la nivelul Consiliului Consultativ a unui profesor care

va răspunde pe parcursul întregului an şcolar de desfăşurarea

activităţii (desigur, alături de inspectorul de specialitate).


Bine a i venit

Premii acordate:

- Geografie Fizică: 3 premii (CV,MM,AG), 3 menţiuni (IS,BN,TM);

- Geografia Mediului: 3 premii (SV,GJ,NT), 4 menţiuni (NT,DJ,SM,CL);

- Geografie Umană: 3 premii (SV,BT,NT), 4 menţiuni (GL,TM,CJ,DB);


Bine a i venit
OLIMPIADA DE GEOGRAFIEFaza judeţeanăLiceul Teoretic “Avram Iancu” Cluj Napocamartie 2012Prezintă: Prof. Tămaş Olga


Bine a i venit

1. Olimpiada Naţională deGeografie:

2012: 1-7 aprilie 2012, Craiova

● Medie finala olimpiada: 71.18

a. media PTS: 69,55

b. media PPS: 76,51

● Participanţi: 215 elevi (VIII-XII)

● Aspecte pozitive semnalate:

- încadrarea în programul stabilit;

- cazarea elevilor şi a tuturor profesorilor în condiţii de hotel;

- respectarea metodologiei şi a Regulamentului specific;

- formularea subiectelor şi multiplicarea lor color;

- procurarea tuturor materialelor pentru secretariatul comisiei;

- atitudinea empatică a profesorilor asistenţi.

● Premii şi menţiuni acordate:

- MECTS: 15 premii şi 22 menţiuni;

- Societatea de Geografie - 60 menţiuni speciale;

- Terra Magazin - 5 premii speciale pentru cele mai bune

rezultate obţinute la proba practică;

- Premiile I - au fost suplimentate cu câte 100 de lei de FSLI.

11


Bine a i venit

Media pe judeţe:

▪ 3 judeţe ce media peste 80 de puncte: GL (media 85,48), SV (84,11), IS (81,32);

▪19 judeţe cu media între 79,99 şi 70,00: PH, VL, DJ, CJ, DB, B, VS, AG, BV, HD, OT, GJ, BC, VN, CT, CV, AR, MS, CL;

▪17 judeţe cu medii între 69,99 şi 60,00: TR, IF, MM, AB, NT, SB, BT, SM, BN, IL, BR, BZ, SJ, MH, BH, HG, TM;

▪2 judeţe cu media între 59,99 şi 50,00: GR, CS;

▪un judeţ cu media 47,87: TL.

● Propuneri:

▪modificarea Metodologiei şi a Regulamentului specific privind numărul de locuri acordat pe judeţ/clase şi procentul premiilor şi menţiunilor;

▪menţinerea locurilor bonus pentru judeţele cu rezultate foarte bune;

▪alocarea unui cuantum mai mare pe zi/elev ;

▪arondarea câte unei olimpiade/judeţ pentru a evita aglomerarea şi împovărarea unor judeţe cu mai multe olimpiade;

▪participarea la concursul internaţional Naţional Geografic a elevilor de vârsta 14-16 ani, în paralel cu olimpiada internaţională de geografie pentru elevii cu vârsta de 16-19 ani, pentru motivarea concomitentă şi a elevilor din clasele a VIII-a şi a IX-a.


Bine a i venit

4. Olimpiada Internaţională de Geografie:

21- 27 August 2012 -Köln (Germania);

Elevii participanţi la Olimpiada Internaţională de Geografie:

Notă:

Lotul olimpic de geografie al României a ocupat locul II pe naţiuni, din 32 state participante (locul I în Europa).


Bine a i venit

OLIMPIADA ŞTIINŢELE PÂMÂNTULUIFaza judeţeanăLiceul Teoretic “Nicolae Bălcescu” Cluj Napocamartie 2012Prezintă: Profesor Pălăcian Felicia


Bine a i venit

3. Olimpiada “Ştiinţele Pământului”:

2012: 9 - 12 aprilie 2012, Brăila

Participanţi: 105 elevi (112 elevi înscrişi) din 34 judeţe (absenţi: SM, HG, BC, CS, VL, TL, IF)

● Aspecte negative semnalate:

- puţini participanţi la faza judeţeană;

- rezultate foarte slabe la geografie;

- dezinteres din partea elevilor şi profesorilor pentru acest tip de

concurs;

- nu s-a respectat cerinţa privind numărul elevilor participanţi

(judeţe cu unul, doi sau mai mulţi elevi participanţi).


Bine a i venit

Rezultate pe judeţe:

▪ 4 elevi cu peste 150 puncte din judeţele: NT, GL,CT(2);

▪ 28 elevi cu 149 – 130 puncte din judeţele: CJ(2), IS(4), TR,SB, GJ,DJ,GL,CT,B(6),BH(2),VR,MH,SV,PH,CL,DB,NT,MS;

▪ 52 elevi cu 129 - 100 puncte din judeţele: HD(3),CV,CJ(2),MH, AG,GJ(2),DJ(3),IS(4),BT(2),BZ,SB,NT,BC(2),BV(2),AB(2),MH,BN,GL,VS,TM(2),TR,B(5),CT,BR(3),MS,AR,SV,SJ,DB,OT,BZ;

▪ 19 elevi cu 100 - 75 puncte din judeţele: CT,MS,BN,OT,SV,BR(2),VS(2),IL(3),PH,CV,AB,CL,SJ;

▪ 2 elevi cu sub 75 puncte din judeţele: CL,GR;

● Rezultate comparative pe obiecte şi probe:Metodi ti consiliu consultativ
METODIŞTICONSILIUCONSULTATIV


C adrul normativ privind organizarea procesului de nv ata m nt n anul s colar 201 2 201 3
Cadrul normativ privind organizarea procesului deînvATAmânt, în anul Scolar 2012-2013


Bine a i venit

1. structura anului şcolar 2012-2013;

2. planuri-cadru;

3. programe şcolare de trunchi comun şi programe şcolare pentru cursuri opţionale;

4. oferta naţională pentru manualeșcolare;


Bine a i venit

Semestrul I:

◘Cursuri – luni 17.09.2012 – vineri 21.12.2012.

◘În perioada 22 - 30 octombrie 2012, clasele din

învăţământul primar şi grupele din învăţământul

preşcolar sunt în vacanţă.

◘Tezele din semestrul I al anului şcolar 2012-2013 se

susţin, de regulă, până la data de 30 noiembrie 2012.

◘Vacanţa de iarnă – sâmbătă 22.12.2012 –

duminică 13.01.2013.

1. Structura anului şcolar 2012-2013,

aprobată prin OMECTS nr. 794/24.04.2012

23


Bine a i venit

1. Structura anului şcolar 2012-2013,

aprobată prin OMECTS nr. 794/24.04.2012

Semestrul al II-lea:

◘Cursuri – luni 14.01.2013 – vineri 5.04.2013;

◘Săptămâna 1-5 aprilie 2013 este săptămână dedicată

activităților extracurriculare și extrașcolare, având un orar

specific. Pentru tipurile de activități care se organizează în

această săptămână, modalități de organizare și

responsabilități se va studia Anexa la prezentul ordin al MECTS;

◘Vacanţa de primăvară - sâmbătă 6.04.2013- duminică 21.04.2013;

◘Cursuri – luni 22.04.2013 – vineri 22.06.2013;

◘Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2012-2013 se susţin, de regulă, până la data de 25 mai 2013;

◘Vacanţa de vară – sâmbătă 22.06.2013 – duminică 9.09.2013.


Bine a i venit

Planuri – cadru de învăţământ valabile începând cu anul şcolar 2009-2010, ciclul liceal:

◘ Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.410/16.03.2009, privind aprobarea Planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a – a XII-a, filierele teoretică şi vocaţională, cursuri de zi;

◘ Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.411/16.03.2009, privind aprobarea Planurilor-cadru de învăţământ pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral;

◘ Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.412/16.03.2009, privind aprobarea Planurilor-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a, şcoala de arte şi meserii, pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, ruta directă de calificare, pentru clasa a XI-a, anul de completare, precum şi pentru clasele a XI-a – a XII-a şi a XII-a/a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi şi seral;

◘ Planurile-cadru valabile pot fi accesate la adresa: http://www.edu.ro>Organisme şi instituţii afiliate>Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE)> Curriculum > Acte normative emise de MECT

◘ Notă:Pentru învăţământul primar şi gimnazial planurile-cadru sunt nemodificate;

2. Planuri-cadru:


Bine a i venit

b. anul şcolar 200Curriculum la decizia şcolii, oferta naţională pentru Geografie:

Teme/Titluri posibile:

◘Dezvoltarea durabilă

◘Geopolitică și geostrategie

◘Turism mondial

◘Oceanografie

◘Hazarduri naturale și antropice

◘Orizontul local

3. Programe şcolare de trunchi comun şi programe şcolare pt. cursuri opţionale oferta naţională:

a. Programe şcolare valabile în anul şcolar 2012 – 2013:

Gimnaziu:Liceu: IX: 3458/09.03.2004

- pentru V-VIII: X: 4598/31.08.2004

4698/07.07.2008 XI: 3252/13.02.2006

XII: 5959/22.12.2006


Bine a i venit

4 anul şcolar 200. Oferta naţională pentru

manualeșcolare:

◘În anul şcolar 2011-2012 rămân în vigoare manualeleşcolareutilizate în anul şcolar 2010-2011, aprobate prin ordinulministrului educaţieipentrua fi folosite în sistemul naţional deînvăţământ (vezi Catalogul manualelor şcolarevalabile în învațământul preuniversitar 2012-2013);

◘Catalogul manualelor şcolare valabile în învațământul

preuniversitar 2011-2012poate fi accesat la adresa:

http://www.edu.ro/index.php/articles/c152/


Bine a i venit

Elevii din clasele a VIII – a şi a XII secţia maghiară şi germană vor învăţa geografia în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale în limba maternă.Manualele traduse în limba maghiară: Octavian Mândruţ: Románia földrajza VIII osztályOctavian Mândruţ : Földrajz Európa – Románia – Európai Unió Alapkérdések


Inspec ia colar
INSPECŢIA şi germană vor învăţa geografia în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale în limba maternă.ŞCOLARĂ


Bine a i venit

1 şi germană vor învăţa geografia în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale în limba maternă.. Diagnoza procesului educaţional din anul scolar2011-2012, pe discipline / compartimente

● Inspecţia unităţilor de învăţământ preuniversitar:

- Inspecţia şcolară generală a unităţilor de învăţământ

preuniversitar;

- Inspecţia despecialitate;

- Inspecţia tematică.

- Inspecţia de evaluare instituţională;

- Inspecţia de evaluare a activităţii inspectoratelor şcolare;

- Inspecţia de evaluare a unităţilor din subordinea

Inspectoratelor Şcolare/M.E.C.T.S.

●Regulamentul de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar:

se poate accesa la adresa: http://www.edu.ro/index.php/articles/16313


Inspec ia colar1
Inspecţia şcolară şi germană vor învăţa geografia în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale în limba maternă.

 • - Inspecţia şcolară reprezintă un ansamblu de acţiuni care urmăresc îndrumarea, controlul şi evaluarea activităţii desfăşurate de cadrele didactice, colectivele de catedră / comisiile metodice, conducerile unităţilor de învăţământ, inspectorii şcolari, inspectorii şcolari de specialitate, inspectori şcolari generali adjuncţi şi inspectorii şcolari generali, în cadrul procesului de învăţământ;

 • - Inspecţia şcolară asigură o evaluare externă de proces a calităţii şi a nivelului atingerii standardelor educaţionale;

 • - Inspecţia şcolară se desfăşoară prin acţiuni specifice proiectate şi realizate la nivelul unităţii de învăţământ, al inspectoratului şcolar şi al Ministerului Educaţiei Cercetării şi Tineretului;

 • - Inspecţia şcolară este organizată de către:

  • a) Ministerul Educaţiei,Cercetării Tineretuluişi Sportului;

  • b) Inspectoratele şcolare.


Func iile inspec iei colare
FUNCŢIILE şi germană vor învăţa geografia în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale în limba maternă. INSPECŢIEI ŞCOLARE

 • de diagnoză, prognoză şi prospecţie a sistemului de învăţământ pe o perioadă determinată;

 • de planificare şi organizare a sistemului de învăţământ;

 • de orientare şi îndrumare metodologică a procesului de învăţământ;

 • de monitorizare a eliminării disfuncţiilor constatate prin aplicarea planului de măsuri;

 • de reglare/autoreglare a sistemului şi/sau a procesului de învăţământ.


Scopu l inspec iei colare
SCOPU şi germană vor învăţa geografia în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale în limba maternă.L INSPECŢIEI ŞCOLARE

 • sprijinirea unităţilor şcolare şi a personalului didactic în creşterea calităţii procesului educativ prin consiliere şi revizuire continuă;

 • sprijinirea evaluării calităţii ofertei educaţionale şi a nivelului de performanţă atins de elevi, la nivel naţional, regional, judeţean şi local, prin furnizarea către cei în drept a rapoartelor de inspecţie.


Principiile inspec iei colare sunt
Principiile inspecţiei şcolare sunt: şi germană vor învăţa geografia în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale în limba maternă.

 • Principiul calităţii ofertei educaţionale;

 • Principiul egalităţii şanselor;

 • Principiul ameliorării şi dezvoltării;

 • Principiul autoevaluării;

 • Principiul feed-back-ului constructiv;

 • Principiul competenţei şi profesionalismului;

 • Principiul emiterii judecăţilor de valoare;

 • Principiul examinării multicriteriale;

 • Principiul transparenţei.


Inspec ia de specialitate
Inspecţia de şi germană vor învăţa geografia în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale în limba maternă.specialitate

În evaluarea şi consilierea cadrelor didactice în cadrul inspecţiei de

specialitate se va urmări cu precădere:

● Cunoaşterea programei şcolare;

● Gradul în care demersul didactic este conceput din perspectiva atingerii competenţelor specifice incluse în cadrul programei şcolare;

● Asocierea în cadrul planificării şi proiectării didactice a conţinuturilor în funcţie de competenţele specifice;

● Utilizarea unor strategii didactice bazate pe metode moderne şi alternarea formelor de activitate;

● Integrarea elementelor de evaluare în cadrul strategiilor didactice prin utilizarea unor forme şi metode diversificate:

- evaluare inițială, evaluare formativă, evaluare sumativă;

- metode tradiţionale şi metode alternative şi complementare, inclusiv evaluarea digitală;

● Gradul de adecvare al strategiei didactice la particularităţile claselor de elevi;

● Realizarea unor conexiuni inter şi trans-disciplinare;

● Evaluarea activităţii didactice din perspectiva eficienţei învăţării.


Concursuri colare n anul colar 2012 2013
CONCURSURI şi germană vor învăţa geografia în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale în limba maternă.ŞCOLARE ÎN ANUL ŞCOLAR2012 - 2013


Sesiunea de referate i comunic ri tiin ifice ale elevilor de liceu 2013

şi germană vor învăţa geografia în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale în limba maternă.Faza judeţeană/municipiul Bucureşti: până la 31 mai 2013

● Faza naţională: 22 – 26 iulie 2013, Târgu Jiu / Galaţi

SESIUNEA DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ALE ELEVILOR DE LICEU 2013


Olimpiada na ional de geografie
OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE GEOGRAFIE şi germană vor învăţa geografia în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale în limba maternă.

 • ● Faza pe şcoală: luna decembrie 2012

 • ● Faza locală (comuna, oraş, sector): 26.01. 2013

 • ● Faza judeţeană/municipiul Bucureşti: 2 martie 2013

 • ● Faza naţională: 1-5 aprilie 2013, Bacău


Olimpiada tiin ele p m ntului
OLIMPIADA ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI şi germană vor învăţa geografia în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale în limba maternă.

● Faza judeţeană / municipiul Bucureşti: până la 04.03. 2013;

● Faza naţională: 23februarie 2013, Bucureşti.


Portofolii
PORTOFOLII şi germană vor învăţa geografia în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale în limba maternă.


Bine a i venit

Portofoliul profesorului metodist şi germană vor învăţa geografia în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale în limba maternă.

•Decizia/documentul de numire ca profesor metodist al I.Ş.J;

•Programul de activităţi pentru anul şcolar în curs;

•Procesele- verbale întocmite cu prilejul desfăşurării activităţilor metodice

(cu semnăturile participanţilor);

•Materialele documentare utilizate ca suport pentru desfăşurarea activităţilor metodice. Materiale ilustrative din timpul desfăşurării activităţilor metodice

(fotografii, filme, interviuri etc.);


Bine a i venit

şi germană vor învăţa geografia în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale în limba maternă.Copii după delegaţiile pentru efectuarea inspecţiilor de acordare a gradelor didactice sau ale altor inspecţii, dacă aţi fost delegaţi;•Copii după procesele- verbale întocmite în timpul inspecţiilor;•Listă de materiale bibliografice şi documentare în domeniul didacticii şi metodicii geografiei;•Analiza S.W.O.T. a activităţii cu puncte tari, puncte slabe, ameninţări şi oportunităţi; •Alte materiale necesare în desfăşurarea activităţii.


Bine a i venit

Portofoliul cadrului didactic şi germană vor învăţa geografia în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale în limba maternă.:

A.Proiectare / evidenţă/ evaluare:

A.1. Proiectare

•Planificare anuală;

•Proiectarea unităţilor de învăţare;

•Programe şcolare pentru discipline opţionale noi;

•Proiectarea pregătirii suplimentare aelevilor capabili de performanţă;

•Proiectarea pregătirii elevilor ce prezintă dificultăţi în învăţare;

Crearea de softuri educaţionale în specialitate.


Bine a i venit

A.2. şi germană vor învăţa geografia în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale în limba maternă.Evidenţă•Rezultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor în raport cu standardele curriculare de performanţă;•Performanţe în pregătirea elevilor la concursurile de profil/olimpiade, alteconcursuri;•Rezultate la examene naţionale;•Rezultatele evaluării predictive; •Rezultatele evaluărilor periodice;•Graficul de desfăşurare a tezelor semestriale;•Iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea programului A.E.L. în cadrul şcolii, dacă există condiţiile tehnice necesare;


Bine a i venit

şi germană vor învăţa geografia în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale în limba maternă.Evidenţa elevilor capabili de performanţă ;•Evidenta elevilor care prezintă dificultăţi în învăţare ;•Orarul săptămânal şi al pregătirilor suplimentare;•Subiecte la teze semestriale (unde este cazul);•Fişa de autoevaluare pentru obţinerea calificativului anual


Bine a i venit
A.3. şi germană vor învăţa geografia în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale în limba maternă.Instrumente de evaluare şi notare•Chestionare;•Tipuri diferite de itemi de evaluare;•Grile;•Teste, etc.


Bine a i venit

A.4. şi germană vor învăţa geografia în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale în limba maternă. Resurse materiale proprii •Cărţi, almanahuri, culegeri, texte, teste, etc.;•Dischete, CD-uri, DVD-uri, casete, video, casete audio, folii retroproiector, etc.;•Atragerea de finanţări pentru activităţi în specialitate.


Bine a i venit

A.5. şi germană vor învăţa geografia în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale în limba maternă.Documente curriculare necesare•Programe şcolare ;•Ghiduri metodologice de aplicare a programelor şcolare ;•Precizări metodologice cu privire la predarea specialităţii•(M.E.C.T.S., I.S.J.);•Programele de examene naţionale;•Subiectele pentru examene naţionale.


Bine a i venit

A.6. şi germană vor învăţa geografia în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale în limba maternă.Activitati extracurriculare desfăşurate în cadrul specialităţii•Mese rotunde, dezbateri, întâlniri;•Excursii, drumeţii;•Activităţi desfăşurate în vederea realizării echităţii în educaţie.


Bine a i venit

B şi germană vor învăţa geografia în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale în limba maternă..Dezvoltare profesională şi carierăB.1. Perfecţionare metodică•Definitivat, grade didactice, doctorat ;•Cursuri de perfecţionare, formare şi abilitare curriculară;•Participări la sesiuni de referate, mese rotunde, simpozioane ;•Participare cu referate la cercurile pedagogice ;•Cercetare ştiinţifică.


Bine a i venit

B.2. şi germană vor învăţa geografia în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale în limba maternă.Perfecţionare metodică•Definitivat, grade didactice, doctorat ;•Cursuri de perfecţionare, formare şi abilitare curriculară;•Participări la sesiuni de referate, mese rotunde, simpozioane;•Participare cu referate la cercurile pedagogice;•Cercetare ştiinţifică.


Bine a i venit

B.3. şi germană vor învăţa geografia în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale în limba maternă.Activitate publicistică•Articole în diverse publicaţii;•Cărţi în domeniul educaţional;•Caiete metodice / ghiduri metodologice.


Bine a i venit

B.4. şi germană vor învăţa geografia în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale în limba maternă.Documente privind calitatea de• Mentor;• Tutore;•Formator local/ judeţean/ naţional;•Propunător de subiecte la concursuri/ olimpiade/ exameene naţionale;•Membru în comisia de organizare a concursurilor/olimpiadelor/ examenelor naţionale;•Însoţitor/ supraveghetor al elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare;•Membru în Comisia naţională de specialitate/ comisii de lucru ale I.Ş.J./M.E.C.T.S. (contribuţii la elaborarea de programe şcolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ ghiduri, manuale şcolare, auxiliare didactice, etc.)


Bine a i venit

şi germană vor învăţa geografia în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale în limba maternă.Coordonator cerc pedagogic/ metodist/ membru în consiliu consultativ al inspectorului de specialitate;•Îndrumător reviste şcolare/membru în colectivul de redacţie al revistelor de specialitate;•Evaluator manuale;•Membru în comisii ştiinţifice.


Bine a i venit

B.5. şi germană vor învăţa geografia în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale în limba maternă.Participarea la proiecte şi parteneriate•Rezultatele comunicării cu părinţii şi autorităţile locale concretizate în reducerea abandonului şcolar, a delicvenţei juvenile, a comportamentelor marginale; •Proiecte de parteneriat educaţional: local/judeţean/naţional/ internaţional;•Proiecte în cadrul programelor de reformă coordonate de I.Ş.J./M.E.C.T.S.;•Coordonarea activităţilor Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară;•Integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale;•Realizări în educaţia adulţilor şi reconversia profesională.


Bine a i venit

B.6. şi germană vor învăţa geografia în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale în limba maternă. Premii şi recompense•Scrisori de mulţumire, diplome, ordine, medalii acordate de M.E.C.T.S./Guvernul/Preşedinţia României , alte instituţii centrale;•Salarii de merit, gradaţii de merit, scrisori de mulţumire; •Diplome acordate la nivel local şi judeţean.


Bine a i venit

Preg şi germană vor învăţa geografia în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale în limba maternă.ătirea cadrelor didactice

Direcţii principale de pregătire:

 • Cunoaşterea documentelor şcolare: Planurile –cadru şi programele şcolare în vigoare

 • Pregătirea de specialitate şi metodică

 • Utilizarea manualelor şcolare, a ghidurilor metodologice şi a ghidurilor de evaluare pentru geografie

 • Formarea cadrelor didactice în vederea abordării interdisciplinare a lecţiilor de geografie

 • Dotareacabinetelor de geografie şi utilizareaprogramului AELîn predarea geografiei

 • Utilizarea instrumentelor de evaluare, inclusiv a instrumentelor digitale de evaluare


Bine a i venit

Planificarea şi germană vor învăţa geografia în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale în limba maternă.si proiectarea didactică

 • Elaborarea planificării calendaristice (modele de planificare calendaristică anuală)

 • Proiectarea unităţilor de învăţare

  +

  Schița lecției, pentru cei aflați în primii 3 ani de activitate


Bine a i venit

SUCCES ÎN şi germană vor învăţa geografia în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale în limba maternă.

NOUL

AN ŞCOLAR!