fagvalg for skole ret 2014 2015 www oslo katedral vgs no n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fagvalg for skoleåret 2014/2015 www.oslo-katedral.vgs.no PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fagvalg for skoleåret 2014/2015 www.oslo-katedral.vgs.no

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Fagvalg for skoleåret 2014/2015 www.oslo-katedral.vgs.no - PowerPoint PPT Presentation


 • 274 Views
 • Uploaded on

Oslo katedralskole. Fagvalg for skoleåret 2014/2015 www.oslo-katedral.vgs.no. Tidsplan. Informasjon i klassene (oktober) Foreldremøte 5. november Faginformasjon / rådgiving (november/ desember ) Rådgivning etter karakterer (januar) Frist for endelig valg: 1. februar 2014.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fagvalg for skoleåret 2014/2015 www.oslo-katedral.vgs.no' - deron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tidsplan
Tidsplan
 • Informasjon i klassene (oktober)
 • Foreldremøte 5. november
 • Faginformasjon / rådgiving (november/ desember)
 • Rådgivning etter karakterer (januar)
 • Frist for endelig valg: 1. februar 2014
studieforberedende utdanningsprogram
Studieforberedende utdanningsprogram
 • Programområde for realfag
 • Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
slide4
Struktur: Studiespesialisering-programområde for realfag og programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
vitnem lskrav
Vitnemålskrav
 • Minst 90 timer over tre år
 • Matematikk minst over to år
 • To programfag fra eget programområde over to år (= 10 timer per år)
 • Ett valgfritt programfag (5 timer) hvert år i Vg2 og Vg3
spesielt om matematikk
Spesielt om matematikk
 • Avsluttende standpunktkarakter og eventuell eksamen etter alle matematikkurs, både fellesfag og programfag
 • Det er ikke mulig å kombinere matematikk R og matematikk S
spesielt om 2 fremmedspr k
Spesielt om 2. fremmedspråk
 • Fullført og bestått fremmedspråk nivå I i ungdomskolen:
  • Fortsetter med nivå II i det samme språket og har faget i Vg1 og Vg2
  • Begynner med et nytt fremmedspråk i VG1 og fullfører nivå I i løpet av VG1 og VG2.
 • Uten fremmedspråk i ungdomskolen:
  • Starter med fremmedspråk i VG1 og har faget både i Vg1, Vg2 og Vg3 i videregående skole (skal fullføre nivåI+II). Dette fører til at man bare har to programfag i VG3
hvilke fag finnes i de to aktuelle programomr dene
Hvilke fag finnes i de to aktuelle programområdene?
 • Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
   • Historie og filosofi 1 og 2
   • Samfunnsøkonomi 1 og 2
   • Rettslære 1 og 2
   • Sosiologi og sosialantropologi og Politikk og menneskerettigheter
   • Psykologi 1 og 2
slide10
Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi forts.
   • Internasjonal engelsk, Samfunnsfaglig engelsk og Engelskspråklig litteratur og kultur
   • Italiensk 1 og 2
   • Russisk 1
   • Latin 1 og 2
   • Fransk 3
    • Fremmedspråk nivå 3kan kombineres med et hvilket som helst annet programfag innenfor programområdet språk, samfunnsfag, økonomi og sammen med dette utgjøre ett av de to programfagene som skal gå over to år.
slide11
Programområde for realfag
   • Matematikk R1, R2, S1, S2
   • Fysikk 1 og 2
   • Kjemi 1 og 2
   • Biologi 1 og 2
   • Teknologi og forskningslære 1 (og 2)
   • Informasjonsteknologi 1 (og 2)
 • Fag fra andre programområder
   • Aktivitetslære 1
   • Visuelle kunstfag 1
fag som ikke bygger p hverandre
Fag som ikke bygger på hverandre
 • Biologi 1 og 2
 • Psykologi 1 og 2
 • Rettslære 1 og 2
 • Sosa og PoM

I disse fagene kan man ta nivå 1 og 2 uavhengig av hverandre. Det anbefales likevel å ta nivåene i naturlig rekkefølge dersom det er mulig. Man kan altså ta begge nivåer samme år.

begrensninger og forbehold
Begrensninger og forbehold
 • Timeplanens blokker – noen fag vil ”kollidere”
 • Vi må prioritere:
  • Fagkombinasjoner som er ønsket av mange elever
  • Fagkombinasjoner som dekker spesielle opptakskrav til enkelte studier
 • Vi må ta forbehold om endringer i tilbudet av programfag, for eksempel hvis for få elever ønsker et fag
begrensninger og forbehold1
Begrensninger og forbehold
 • Timeplanens blokker – noen fag vil ”kollidere”
 • Vi må prioritere:
  • Fagkombinasjoner som er ønsket av mange elever
  • Fagkombinasjoner som dekker spesielle opptakskrav til enkelte studier
 • Vi må ta forbehold om endringer i tilbudet av programfag, for eksempel hvis for få elever ønsker et fag
hva skal man ta hensyn til ved fagvalget
Hva skal man ta hensyn til ved fagvalget?
 • Opptak til høyere utdanning
 • Evner, ferdigheter og interesser
 • Samfunnets behov
 • Hjelp til å velge
opptak til universiteter og h gskoler
Opptak til universiteter og høgskoler

To søkerkategorier:

 • Førstegangsvitnemål:
 • Eventuelle forbedringer mulig i løpet av vgs. Maks 21 år
 • Bare skolepoeng : karakterpoeng + tilleggspoeng
 • Tilleggspoeng: inntil 4 poeng

0,5 poeng: Alle realfag og programfag innen Fremmedspråk nivå I eller 2 med 5 t/uke. Gis ikke for latin og engelsk.

1,0 poeng: R2, FY2 og Fremmedspråk nivå 3

 • Ordinært vitnemål
opptak til universiteter og h yskoler
Opptak til universiteter og høyskoler
 • Generell studiekompetanse

f.eks. sykepleie, jus, bedriftsøkonomi, lærerutdanning

 • Spesiell studiekompetanse
 • Ingeniørstudier: R2 + Fys1
 • Realfagsstudier: R1/S2 + R2/Fys2/Kje2/Bio2
 • Siviløkonom: R1/S2
 • Medisin/odontologi/ernæring/farmasi:

R1/S2 + Kje2 + Fy1

 • Veterinær: R1/S2 + Kje2
evner ferdigheter og interesser
Evner, ferdigheter og interesser
 • Hvilke fag er du flink i?
 • Hva er dine sterke sider?
 • Hva interesserer du deg for?
 • Hvor stor kapasitet har du?
 • Mulig konflikt: Hva har du lyst til å velge? Hva bør du velge?
samfunnets behov
Samfunnets behov
 • Rask teknologisk utvikling
 • Stadig mer internasjonalisert næringsliv
 • Behovet for kompetanse endres over tid
 • Behov for arbeidskraft som kan omstille seg
 • Prognoser?
hjelp til velge
Hjelp til å velge?
 • Familie og venner
 • Lærere og rådgivere
 • Nettsteder, f. eks. www.utdanning.no, www.vilbli.no
 • www.skoletest.no
 • Brukernavn: katedrals
 • Passord: IL63
 • Velg: Skoletest→ Videregående
 • Snakk med rådgiverne om tolking av resultatet
 • …men det endelige valget må man ta selv!