loha marketingu v zen podniku n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Úloha marketingu v řízení podniku PowerPoint Presentation
Download Presentation
Úloha marketingu v řízení podniku

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Úloha marketingu v řízení podniku - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Updated on

Úloha marketingu v řízení podniku. Hodnota, produkt. Směna hodnot mezi podnikem a zákazníkem. Ve vztahovém marketingu je rozhodující hodnota produktu. Ta reflektuje rozdílné individuální PPO, přičemž tentýž produkt může mít pro různé zákazníky různou hodnotu. TRABANT - Začátkem roku

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Úloha marketingu v řízení podniku


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sm na hodnot mezi podnikem a z kazn kem
Směna hodnot mezi podnikem a zákazníkem
 • Ve vztahovém marketingu je rozhodující hodnota produktu. Ta reflektuje rozdílné individuální PPO, přičemž tentýž produkt může mít pro různé zákazníky různou hodnotu.

TRABANT - Začátkem roku

1954 dostala automobilka

konkrétní zadání ze strany státu

připravit do výroby malý vůz,

jehož hmotnost se bude pohybovat kolem 600 kg, výrobní cena nepřesáhne 4.000 marek a především bylo požadováno dokončení vývoje duroplastu pro použití ve velkosériové výrobě.

Jakou měl a jakou má nyní hodnotu ?

marketing hodnoty
Marketing hodnoty
 • Hodnota – výhody, které zákazník získá zakoupením produktu nebo služby – marketing sděluje zákazníkovi tyto výhody coby nabídku hodnot
 • Hodnota pro zákazníka – výhody, jejichž poskytnutí výrobce slibuje + zvážení ceny společně s užitkem

obuv Nike – neběžíme v nich rychleji, ale prohlašujete to, jakým typem osobnosti chcete být (hodnota přesahuje funkčnost – pohodlnost, trvanlivost)

 • www.nike.cz

navrženo pro sport, upraveno

pro život

marketing hodnoty1
Marketing hodnoty
 • Hodnota z pohledu prodávajícího :
 • Směna musí přinést zisk, který je zdrojem peněz pro další podnikání
 • Prestiž v rámci konkurence, hrdost na kvalitu své práce, neziskové organizace vzdělávají, potěšují veřejnost
 • Spotřebitel jako zdroj informací, dlouhodobého vztahu
marketing hodnoty2
Marketing hodnoty
 • Hodnota z pohledu společnosti :
 • Činnost každé firmy ovlivňuje její okolí - v dobrém i zlém. ( nástup hypermarketů – jak ovlivňuje ?)
 • Důraz na etiku a společenskou zodpovědnost – (zkoušení krémů na zvířatech …)
 • Nezneužívání důvěry spotřebitelů – „klamavá reklama“ či „prodejní strategie“
 • Každá společnost má sadu kulturních hodnot – hluboce zakořeněné názory na to, co je správné a co špatné

8,2 mil. Žen v 50 zemích světa čte Cosmopolitan,

28 jazykových mutací – aplikace kréda – zábavné

a odvážné ženy je představována různě –

Indie a Čína nahrazuje články o sexu pojednáním

o lásce a oddanosti, Švédsko – natolik otevřené,

že sex nepřiláká pozornost čtenářek ….

sm na hodnot mezi podnikem a z kazn kem1
Směna hodnot mezi podnikem a zákazníkem

V rámci procesu směny podnik nabízí zákazníkovi produkt nebo službu a zákazník za ní nabízí na oplátku určitý finanční obnos.

Podnik – peníze, informace o PPO

Zákazník – produkt, službu, odpovídající hodnotu jeho PPO

Co požaduje podnik

ZÁKAZNÍK

PODNIK

Co požaduje zákazník

sm na hodnot mezi podnikem a z kazn kem2
Směna hodnot mezi podnikem a zákazníkem
 • Směna hodnot mezi interními zákazníky

Ředitel podniku od ředitele marketingu

splnění marketingového plánu – požadovanou efektivnost kampaně

Nabízí ohodnocení ve formě peněz, bonusů

nabízí své schopnosti a dovednosti, přínos pro firmu.

Popište vzájemnou výměnu hodnot mezi Vámi jako spolužáky

produkt
Produkt
 • Produkt je cokoliv hmotného či nehmotného, co prostřednictvím procesu směny uspokojí potřeby spotřebitele nebo firemního zákazníka.
 • Zboží je hmotný produkt, na nějž se můžeme dívat, dotýkat se jej, ochutnat ho nebo jej vlastnit. Můžeme jej fyzicky uchopit, skladovat, převážet, fyzicky dělit, rozkládat, skládat
 • Produkt je z pohledu marketingu souhrn vlastností včetně balení, jména značky, výhod, jež nabízí – hodnot, užitku, ceny – vše, co zákazník v rámci směny obdrží
produkt1
Produkt

Nehmotné služby – služby finančních institucí, veřejná doprava, právní poradenství, vzdělávací - lékařské služby, zábava.

www.fnmotol.cz

www.unionpartners.cz

www.dpp.cz

Služby mají tendenci podporovat hmotný produkt – leasing (finanční služba) na zakoupení automobilu, technologie

Banka – debetní úvěrová karta, šeková knížka, výpis z účtu – úvěr, účet

produkt2
Produkt

Škála (ne)hmotnosti produktu

Učení

Lékařská péče

Návštěva divadla

Rekl.A

Letecká přeprava

Restaurace

Ušití obleku na míru

Automobil

Dům

Krmení pro psy

Sůl

produkt3
Produkt
 • Čtyřstupňová analýza – důležitá pro vytváření marketingových strategií – jak uspokojit potřeby zákazníka na každé z úrovní
 • Potenciál produktu pro jeho konkrétní odlišení – specifické vlastnosti odlišující produkt od konkurence – posílení sebevědomí podniku dle silných stránek, identifikace silných a slabých stránek konkurence
produkt4
Produkt

Klasifikace produktů :

Podle toho, jak dlouho vydrží – dlouhodobé ( lednička, pračka …)

- krátkodobé ( zubní pasta, řezaná květina…)

Podle toho, jak je spotřebitelé nakupují

 • Zboží běžné spotřeby – nakupované často s minimálním úsilím (mléko, sladkosti, aviváž …
 • Nákupní produkty – vybírané s určitým úsilím a dostatečným časem ( s důrazem na vlastnosti – boty, s důrazem na cenu , hodnotu, funkčnost – kotel na ohřev vody)
 • Specializované produkty – mají pro kupujícího jedinečné vlastnosti ( oblíbená restaurace, hodinky Rolex …)
 • Nežádané produkty – spotřebitel se o ně zajímá minimálně až do doby, než se objeví příslušná potřeba – penzijní, cestovní připojištění
 • Klasifikace je důležitá pro lepší porozumění tomu, jak a kde se spotřebitel rozhoduje o nákupu
produkt pyramida p ijet
Produkt – pyramida přijetí

V procesu přijetí produktu zákazník prochází 6ti fázemi – pro každou je nutno zvolit správnou marketingovou strategii :

produkt strategie marketingov ho mixu
Produkt – strategie marketingového mixu
 • Mění se s tím, jakou fází životního cyklu produkt prochází :
vytv en identity produktu
Vytváření identity produktu

Obal – je nádoba či balení, ve kterém se produkt nachází, chrání produkt ( přeprava a skladování, manipulace, vlhkost, prach, hmyz)

- sdělování informací – značka ( barva, design, obrázky), složení, váha, návod na použití, recepty, soutěže, sdělení, záruční podmínky, kontakt na info

- Čárový kód – univerzální identifikace produktu - označuje zemi původu, výrobce, typ položky – lék, maso. (Umožňují snadnější logistiku)

vytv en identity produktu1
Vytváření identity produktu
 • Design – jeho prostřednictvím lze:
 • Přilákat pozornost veřejnosti a zákazníků
 • Snížit výrobní náklady
 • vytvořit velkou konkurenční výhodu na celém trhu
 • Zdokonalit výkonnost produktu

s CD Hyundai Technisc Panasonic Stříbrná Sony

zna ka nositel kvality
Značka – nositel kvality
 • Značky, anglicky „brands“ , slouží po celá staletí k rozlišování zboží jednotlivých výrobců. Slovo brand pochází ze staronorského slova brandr, což znamená „vypálit“, protože značka či cejch se používaly a stále používají ke značkování a identifikaci zvířat ze stáda jednoho vlastníka
 • Značka slouží k označení zboží od určitého výrobce prostřednictvím jména, symbolu, čísla, tvaru nebo jejich vzájemnou kombinací. Nejčastěji se jedná o slovo, které je často graficky zpracované. Značka by měla mít především odlišovací schopnost, měla by být originální, snadno zapamatovatelná a neměla by mít v cizích jazycích vedlejší význam.
zna ka nositel kvality1
Značka – nositel kvality
 • V době kamenné se obchodovalo především se surovinami. Potraviny si každý obstarával sám. Ve středověku se do obchodu zapojily i potraviny, ale vlivem snížené možnosti většiny obyvatel cestovat byl stav nabízejících a poptávajících na trhu vyvážen. Tak ani později stále nevznikal tlak na nutnost specifického označení zboží.
 • Postupem času se ale situace měnila. Na trh se, díky větším možnostem v oblasti cestování, začínalo dostávat mnohem více výrobků, rostla konkurence a s rostoucí možností spotřebitelů cestovat rostla i jejich možnost výběru zboží. V této době se začala objevovat nutnost jednotlivých výrobců své zboží odlišit od konkurence určitým výrazným označením, které by bylo pro zboží jednoho výrobce charakteristické a pro spotřebitele srozumitelné a snadno identifikovatelné.
zna ka nositel kvality2
Značka – nositel kvality
 • Značka slouží především pro „odlišení se“ od konkurence.
 • Kvalitní značka by se ovšem neměla odlišovat pouhou cenou.
 • Pokud by měla značka plnit především funkci silného marketingového nástroje, měla by pomáhat generovat vyšší tržby, umožňovat účtovat si prémiové ceny a měla by být silným zdrojem dobrého jména společnosti.
 • Toto dobré jméno, které kvalitní a tradiční značka symbolizuje především, umožňuje snadněji získat nové zákazníky, kvalitní zaměstnance, investory a tedy i všechny zainteresované osoby, které jsou pro zdravý chod společnosti nepostradatelné.
zna ka nositel kvality3
Značka – nositel kvality
 • Spotřebitel považuje značku za významnou součást výrobku, která výrazně přispívá k jeho hodnotě. Většina spotřebitelů vnímá flakon se značkovým parfémem jako vysoce kvalitní a drahý výrobek.

Tentýž parfém v lahvičce

bez značky by však byl

považován za podstatně

méně kvalitní i navzdory

tomu, že vůně by byla identická

zna ka nositel kvality4
Značka – nositel kvality

Spotřebitel v současné době značku

již nevnímá jako záruku kvality,

trvanlivosti a jiných funkčních

hodnotných přívlastků, ale převážně

jako tichý prostředek pro vyjádření

své osobnosti, svých názorů, postojů

a povahy. Kupují značky pro

vyjádření své sounáležitosti s tím,

co která značka představuje a vyznává.

Užíváním právě určité značky dává

svému okolí jasně najevo své postoje.