slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Alisher Navoiyning hayoti va ijodi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Alisher Navoiyning hayoti va ijodi - PowerPoint PPT Presentation


  • 487 Views
  • Uploaded on

Alisher Navoiyning hayoti va ijodi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Alisher Navoiyning hayoti va ijodi' - dermot


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

AlisherNavoiyning

hayotivaijodi

slide3

O’zbekxalqiningbuyukshoiriAlisherNavoiy 1441 yil 9 fevraldaHirotshahridatug’ildi. U yoshligidajudaziyrakvazehniotkirbir bola edi. AlisherningotasiGiyosiddinilm, san’atningqadrinibiladigankishiedi. Shuninguchunoglinigyaxshitarbiyaolishiga, ma’lumotlibolishigakattaahamiyatberdi.

AlisherNavoiyinsontafakkuri, aqli, bilimnivailmiybilimlariniyuksakqadrlagan. U bilimvadonishmandlikinsonnignbezagidirdebyozadi.

slide5

AlisherNavoiy bola tarbiyasigavauni shahs sifatidashaklantirishgakattaahamiyatberib, bolanihayot “Chirogidebta’riflaydi”. Bola oilagabaxtvasaodatkeltiruvchiziyodir. U turkvaforstillaridaijodqilgan. Navoiyottizgayaqinshe’rlartoplami, yirik-yirikdostonlarvarisolalarningmuallifidir.

Uningbeshdostondaniborat “Hamsa”sibutundunyogamashxsurdir: “Hayratulabror” (1483), “FarhodvaShirin” (1484), “LaylivaMajnun” (1484), “Sab’ausayyor” (1484), “SaddiIskandariy” (1485).

slide7

Uningqalamigadoir “Xazoinul-maoniy” (1491 – 1498), “Badoiyul-bidol” (1500), “Muhokamatul-lugatain” (1949) katiasarlarimavjud.

AlisherNavoiybarchaasarlaridafeodallaryuritaetgankuchvahukmronliknitanqidqiladi.

Uningfakrichamamlakatdama’rifatchilikinsonparvalikvaadolatchilikhulmsurishizarur.

Uningshe’riytoplamlarivaboshqaasarlaridata’lim-tarbiyamasalariga, erkurrasidayahaetganbarchainsonlarmillatiganqa’inazartengdir. U insonlarhayotmazmuninifaqatmehanttashkiletadi, deydi. Buyukshoirvaolim 1501 yil 13 yanvardaHirotshahridavafotetdi.

slide9

AlisherNavoiy

hikmatlari

slide10

1. Agar qilmadi el himoyatsenga,

O’zinginkerakdirshikoyatsenga.

2. Ayturso’zniayt

Aytasso’zdinqayt

3. Befoydaso’zniko’paytma,

Foydaliso’zniko’peshiturdinqaytma

4. Bilmaganingso’rabo’rganganolim

O’rlanibso’ramagano’zigazolim

5. Boshnifidoqilgilatoboshiga,

Jismniqilsadqaanoqoshiga.

Tun-kininggaaylagalinurfosh,

Birsinoyayla, birisinquyosh.

slide11

6. Bu gulshanichrayo’qdirbaqoguliga sabot.

Ajabsaodaterurqolsayaxshilikbilaot.

7. Vafosizdahayoyo’q, hayosizdavafoyo’q.

8. Kishixanzaleksa, achig bar topar,

Va gar nay shakareksa, shakartopar.

9. Mehnatarodurkushodtopmoqbilgil,

Ranjichradurunmurodtopmoqbilgil.

10. Odamiersang, demagilodami,

Oniki, yoqxalqg’amiding’ami.

11. Tilgaixtiyorsiz,

Elgae’tiborsiz.

slide14

G’urbatdag’aribshodmonbo’lmasemish,

El angashaiqumexribonbo’lmasemish.

Oltunqafasichra gar qizilgulbutsa,

Bulbulgatikondekoshyonbo’lmasemish.

“G’aroyib us-sig’ar”, 55-ruboiy.

slide15

Zoxid, senga – xur, manga – jononakerak,

Jannat – sangabo’lsun, manga – mayhonakerak.

Mayhonaarosoqiyupaymonakerak,

Paymonanechabo’lsato’la, yonakerak.

“G’aroyib us-sig’ar”, 79-ruboiy.

slide17

Jondinseniko’psevarmen, eyumriaziz,

Sondinseniko’psevarmen, eyumriaziz.

Xarnenikisevmakondunortuqbo’lmas,

Ondinseniko’psevatmen, eyumriaziz.

“G’aroyib us-sig’ar”, 47-ruboiy.

slide18

Kim ko’rdijaxondaoyohushluq,

To birkishiaylagaytamannohushluq.

Yuzyilda agar biro’lsapaydohushluq,

Omandadururyonidayuznohushluq.

“G’aroyib us-sig’ar”, 75-ruboiy.

slide19

Mutafakkir

Yozuvchi

Shoir

Navoiy

Faylasuf

Adabiyotshunos

Sa’natkor

Davlat

arbobi

Komil

inson