slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ПИРАМИДА PowerPoint Presentation
Download Presentation
ПИРАМИДА

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

ПИРАМИДА - PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on

ПИРАМИДА. ПРИЗМА. Разработила: Кристина Грозданова – VІ б клас, 95 СОУ. ПИРАМИДА. Пирамидата е геометрично тяло , многостен , на което едната стена е многоъгълник, а всички останали са триъгълници с общ връх. ЕЛЕМЕНТИ НА ПИРАМИДА. ВРЪХ – общият връх на триъгълните стени.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ПИРАМИДА' - derick


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ПИРАМИДА

ПРИЗМА

Разработила:

Кристина Грозданова – VІб клас, 95 СОУ

slide2
ПИРАМИДА
 • Пирамидата е геометрично тяло, многостен, на което едната стена е многоъгълник, а всички останали са триъгълници с общ връх.
slide3
ЕЛЕМЕНТИ НА ПИРАМИДА
 • ВРЪХ – общият връх на триъгълните стени.
 • ОКОЛНИ СТЕНИ – триъгълници, които се събират във върха.
 • ОСНОВА – многоъгълник.
 • ОСНОВНИРЪБОВЕ – страните на основата.
 • ОКОЛНИРЪБОВЕ – ръбовете, които излизат от върха.
slide4
ПРАВИЛНА ПИРАМИДА
 • Пирамидата се нарича правилна, когато основата и е правилен многоъгълник и всички околни ръбове са равни.
slide5
ПРАВИЛНАТРИЪГЪЛНА, ЧЕТИРИЪГЪЛНА И ШЕСТОЪГЪЛНА ПИРАМИДА
slide6
ЕЛЕМЕНТИ НА ПРАВИЛНА ПИРАМИДА
 • АПОТЕМА – височината към основата на всяка от околните стени. Означава се с буква к.
 • ВИСОЧИНА –

отсечката съединяваща центъра на основата О и върха на пирамидата Q. Означава се с буква h.

slide7
Лице на околна повърхнинана пирамида
 • Сборът от лицата на околните стени се нарича лице на околна повърхнина на пирамидата.
 • Намира се по формулата:
 • Където
    • n- броя на ъглите на пирамидата;
    • к - апотемата на пирамидата;
    • b - основния ръб на пирамидата.
slide8
Лице на повърхнина на пирамида
 • Сборът от лицата на околните стени и лицето на основата се нарича лице на повърхнина на пирамидата.
 • Намира се по формулата: S1=S + B
 • Където
    • S – лицето на околната повърхнина;
    • B – лицето на основата.
slide9
Обем на пирамида
 • Намира се по формулата:
 • Където
    • B– лицето на основата;
    • h – височината на пирамидата.
slide10
ПРАВА ПРИЗМА
 • Правата призма е геометрично тяло, многостен, на което две от стените са еднакви многоъгълници с успоредни страни, а останалите стени са правоъгълници.
slide11
ЕЛЕМЕНТИ НА ПРАВА ПРИЗМА
 • ОСНОВИ – два еднакви многоъгълника, които лежат в успоредни равнини.
 • ОСНОВНИРЪБОВЕ – страните на основата.
 • ОКОЛНИ СТЕНИ – правоъгълници.
 • ОКОЛНИРЪБОВЕ – ръбовете, които съединяват върховете на основите.
 • ВИСОЧИНА – всеки околен ръб.
slide12
Лице на околна повърхнинана права призма
 • Сборът от лицата на околните стени на една призма се нарича лице на околна повърхнина на призмата.
 • Намира се по формулата: S = P . h
 • Където
    • P– обиколка на основата;
    • h – височина на призмата.
slide13
Лице на повърхнинана права призма
 • Сборът от лицата на двете основи и лицето на околната повърхнина на една призма се нарича лице на повърхнина на призмата.
 • Намира се по формулата: S1 = S + 2.В
 • Където
    • S– лицето на околната повърхнина;
    • B – лицето на основата.
slide14
Обем на права призма
 • Обемът на всяка права призма е равен на произведението от лицето на основата и дължината на височината на призмата.
 • Намира се по формулата: V =B. h
 • Където
    • B – лицето на основата;
    • h – височината на правата призма.