slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PAV PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 9

PAV

265 Views Download Presentation
Download Presentation

PAV

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PAV Al doende leert men…

  2. Opdracht 11

  3. Verdelen taken binnen de groep • Opstellen stappenplan • Montage • Fase 1 Opdracht 11 • Ll1 Coördinator; • Ll2 Fotograaf; • Ll3&4  Monteur. • Stappenplan (sjabloon op SS); • Stap 1,… • Afdrukken en volgen (bijwerken?) Voorbeeld

  4. Opdracht 11 • Verwerken foto’s  handleiding • Criteria respecteren (zie bundel) • Fase 2 • Foto’s verschillende tussenstappen; • Powerpoint  handleiding • Criteria  wat moet er allemaal in? • ZIE BUNDEL P.32

  5. Opdracht 11 • Presentatie • Evaluatie • Handleiding e-mailen naar PAVKAW@gmail.com; • Fase 3 • Presentatie door de groep; uploaden • Evaluatie door klas adhvsjabloon • (per groep 1 document)

  6. Aan de slag…

  7. Wat hebben jullie geleerd? • stappenplan opstellen; • werken volgens stappenplan; • digitale foto’s verwerken in een presentatie; • zelfevaluatie van opdrachten.