konsola programuj ca web web maintenance console n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Konsola Programująca WEB ( WEB MAINTENANCE CONSOLE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Konsola Programująca WEB ( WEB MAINTENANCE CONSOLE - PowerPoint PPT Presentation


 • 269 Views
 • Uploaded on

NS1000. Konsola Programująca WEB ( WEB MAINTENANCE CONSOLE. Wprowadzenie. Konsola programująca WEB (Web MC) Wszystkie funkcje i ustawienia centrali PBX można ustawić za pomocą programowania systemu z poziomu konsoli programującej Web.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Konsola Programująca WEB ( WEB MAINTENANCE CONSOLE' - denver


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wprowadzenie
Wprowadzenie
 • Konsola programująca WEB (Web MC) Wszystkie funkcje i ustawienia centrali PBX można ustawić za pomocą programowania systemu z poziomu konsoli programującej Web.
 • Poniżej opisano procedurę instalacji, podstawowe struktury i funkcjonalność WebMC.
slide3
Spis
 • Rozdział 1 Przegląd
   • 1-1. Web Maintenance Console
   • 1-2. Tryby Pracy
 • 1-3. Konta Użytkownika
 • Rozdział 2 Połączenia
 • 2-1. Wymagania Systemowe
 • 2-2. DostępnePołączenia 2-3. Dostęp do Web MC 2-4. Logowanie do Web MC
 • Rozdział 3 Przwodnik
 • 3-1. Opisy ekranu
 • 3-2. Opisy przycisków
 • 3-3. Podgląd GNIAZDA (SLOT)
 • Rozdział 4 Dodatek
 • Przykład Ustawień Statycznego NAT-a
1 1 konsola programuj ca web przelg d
1-1. Konsola Programująca Web - Przelgąd
 • Istnieje tylko jedno Narzędzie Programujące dla KX-NS1000.
 • NS1000 WebMC jest, bazującą na stronie web, aplikacją, która umożliwia łatwe zarządzanie systemem PBX.
 • KX-NS1000 does NOT support Unified PC Maintenance Console (UPCMC) for KX-NCP/TDE/TDA.
 • KX-NS1000 does NOT support the system programming using proprietary telephones.
1 2 tryby pracy
1-2. Tryby Pracy
 • Istnieją (*TBC) dwa tryby programowania:; Tryb Interaktywny (Interactive) i Wsadowy (Batch)
 • Interactive Mode (Zezwala na dostęp w czasie rzeczywistym i konfiguracje systemu PBX)
 • Direct Connection (http)
 • Via LAN (http)
 • Via VPN (http)
 • Via Internet (https)
 • Off-Line Mode (Konfiguracja została przygotowana wcześniej (off-line), a następnie została wysłana do PBX)

*TBC

 • Direct Connection (http)
 • Via LAN (http)
 • Via VPN (http)
 • Via Internet (https)
 • To Be Confirmed (Do Potwierdzenia)
1 3 konta u ytkownika
1-3.Konta użytkownika
 • Typy i poziom dostępu kont użytkownika
 • WebMC obsługuje 3 różne typy kont (Poziomy Dostępu). Liczba użytkowników którzy mogą jednocześnie zalogować się do systemu są przedstawione poniżej.

Account Levels

Number of Accounts

*1The total number of administrator and user accounts combined cannot exceed 1512.

2 1 wymagania systemu
2-1.Wymagania systemu
 • Wymagania systemu

TBC – do zatwierdzenia

2 2 dost pne po czenia 1 3
2-2. DostępnePołączenia (1/3)
 • Aby programować lub zarządzać PBX-em, musisz podłączyć komputer PC do centrali PBX.
 • Dostepnych jest kilka metod, poniżej można zobaczyć ogólny zarys „bezpośredniego połączenia”.
 • 1. Direct Connection (MNT Port)

Set the PC as a DHCP client.

The MNT port isset as a DHCP server.

- Ethernet cable with an RJ45 connector - Maximum Distance: 100 m

If the PC has “Gigabit Ethernet interface”, an Ethernet “crossover cable may be needed.

It depends on the specification of the PC.

2 2 dost pne po czenia 2 3
2-2. DostępnePołączenia (2/3)

Switch

Switch

 • Możliwe jest również zarządzanie PBX za pomocą portu LAN lub połączenia VPN.
 • 2. LAN/VPN Connection (LAN Port)
 • Via LAN
 • Via VPN

- 10BASE-T/100BASE-TX: CAT 5 or higher

- 1000BASE-T: CAT 5e or higher- Maximum length: 100 m

- Auto Negotiation: ON- If using VLAN: The switch must be IEEE 802.1Q compliant, and set the port to “Untagged”.

2 2 dost pne po czenia 3 3
2-2. DostępnePołączenia (3/3)

Switch

 • Używając WebMC i odpowiedniego routingu sieci, możliwy jest dostęp do systemu PBX za pośrednictwem Internetu. Upewnij się, że podjęto odpowiednie środki bezpieczeństwa przed przystąpieniem do tego. (firewall, itp.)
 • 3. Connection via Internet

Specify static NAT (port forwarding) settings to the router.

- 10BASE-T/100BASE-TX: CAT 5 or higher

- 1000BASE-T: CAT 5e or higher- Maximum length: 100 m

- Auto Negotiation: ON- If using VLAN: The switch must be IEEE 802.1Q compliant, and set the port to “Untagged”.

The WAN port on the KX-NS1000 is not supported with ver. 1.0.

2 3 dost p do web mc
2-3. Dostęp do Web MC

Istnieją różne adresy w zależności od rodzaju połączenia:

Przy połączeniu przez Port MNT

http://kx-ns1000.(or http://223.0.0.1)

Upewnij się, że kropka (.) zosatła umieszczona na końcu – tak jak pokazana powyżej. “223.0.0.1”: the default IP address of the MNT port = Fixed (Stały)

Przy polączeniu przez LAN or VPN

http://192.168.0.101/WebMC

“192.168.0.101”: the default IP address of the LAN port = Variable (Różny)

3. Przy połączeniu poprzez internet (SSL Connection)

https://xxx.xxx.xxx.xxx/yyy

"Xxx.xxx.xxx.xxx" będzie adresem IP, a "yyy" to numery portów, które mogą być dostępne z Internetu, na przykład adres IP i numer portu routera.

Ustawienia port forwarding (przekierowanie portów) muszą określać adres IP i numer portu routera w sieci ("xxx.xxx.xxx.xxx: yyy") w celu przekazywania pakietów do centrali PBX w sieci LAN, tak aby pakiety wysyłane na adres globalny IP i do określonego portu routera, zostały przesłane na odpowiedni adres IP.

The URL is case-sensitive. Enter the uppercase and lowercase letters exactly as shown above.

2 4 login logout 1
2-4. LOGIN / LOGOUT (1)
 • LOGOWANIE
 • Po ustanowieniu połączenia do konsoli zarządzającej Web, wyświetlone zostanie okno logowania, w którym należy wprowadzić login i hasło
 • Ograniczenia dotyczące logowania
 • Do 33 użytkowników może zalogować się jednocześnie do WebMC, jednak tylko 1 użytkownik może zmienić ustawienia PBX w tym samym czasie. (1 Installer / 32 Adminów lub Użytkowników)
 • Jeśli Użytkownik wprowadza zmiany, a Instalator zaloguje się w tym czasie, może to spowodować, że Instalator zastąpi możliwości Użytkownika do wprowadzania zmian, po to aby umożliwić programowanie.
 • Użytkownicy, którzy są zalogowani do konsoli Web, ale nie mają możliwości wprowadzania zmian, mogą tylko przeglądać menu i ustawienia poszczególnych elementów, które normalnie można edytować.
 • Jeśli użytkownik nie zaloguje się trzy razy (np. złe hasło), zostanie to zarejestrowane w dzienniku błędów PBX i użytkownik nie będzie mógł się zalogować ponownie przez 5 min.
2 4 login logout 2
2-4. LOGIN / LOGOUT (2)
 • WYLOGOWANIE
 • Pamiętaj, aby wylogowywać się z Web MC za pomocą przycisku „Logout” , w przeciwnym razie wszelkie niezapisane zmiany zostaną utracone.
 • Kliknięcie tego przycisku spowoduje zapisanie wykonanych zmian do karty pamięci centrali PBX i wylogowanie z konsoli.
3 1 opisy ekranu 1 4
3-1.Opisy ekranu (1/4)
 • Zaraz po zalogowaniu, zostanie wyświetlony ekran powitalny (‘Home’ Screen)

Home Screen Icon

Wczytywanie ekranu Home.

PBX Slaves

Wyświetla ekran Maintenance.

Wyświetla ekran Setup .

Zapis danych.

Otwiera pomoc on-line.

PBX Maser

Wyświetla info. dot. wersji Web MC.

Zapisuje dane i wylogowuje.

Dodaje jednostki Slave.

Wyświetla ekran w Home w trybie „icon view”.

Wyświetla ekran w Home w trybie

„list view”.

3 1 opisy ekranu 2 4
3-1.Opisy ekranu (2/4)
 • Korzystanie z widoku listy w ekranie "Home" pozwala zobaczyć Typ PBX (Master / Slave), adres IP, adres MAC, wersje S/W oraz typ Regionu wszystkich centrali w systemie One-Look.

List View

PBX Status

PBX System Information is shown here.

3 1 opisy ekranu 3 4
3-1. Opisy ekranu (3/4)
 • Setup Screen

Setup Screen Icon

Connected Site

Setup Screen Tree Items

3 1 opisy ekranu 4 4
3-1.Opisy ekranu (4/4)
 • Maintenance Screen

Maintenance Screen Icon

Maintenance Screen Tree Items

3 2 opisy przycisk w 1 2
3-2.Opisy przycisków (1/2)
 • Standardowe przyciski

Aby zapisać ustawienia podczas programowania, kliknij ten przycisk na ekranie głównym (Home).

Użycie przycisu spowoduje wylogowanie z konsoli i automatyczne wykonanie kopii zapasowej danych systemowych z centrali PBX do karty pamięci.

NB: Be sure to SAVE your programming frequently

3 2 opisy przycisk w 2 2
3-2.Opisy przycisków (2/2)

Deletes the selected row

Edits the selected row

Adds new entry

Remove filter

 • Dla każdego ekranu z ustawieniami, istnieje wiele przydatnych dodatkowych przycisków. Dostępność tych ikon może się różnić w zależności od ekranu.
 • Standardowe Ikony

Copies Data Fields

3 3 podgl d gniazda slot
3-3.Podgląd GNIAZDA (SLOT)
 • W widoku „Settings", pozycja "SLOT" pokazuje jakie karty fizyczne i wirtualne są zainstalowane w systemie. W tym miejscu można przeglądać również inne właściwości systemu lub funkcji.

‘Settings’ -> PBX Configuration -> 1. Slot

Select ‘Physical’ or ‘Virtual’ Slot

Status Buttons

Installed ‘Physical’ Cards

a 1 przyk ad ustawie statycznego nat a
A-1Przykład Ustawień Statycznego NAT-a

PBX 1

PBX 1: https://133.149.172.28:8080

PBX 2: https://133.149.172.28:8081

Dynamic NAPT

Static NAPT

IP Address: 192.168.0.2

Protocol: TCP

Web MC Port No.: 443

Local IP Address: 10.75.60.1

Global IP Address: 133.125.149.44

Local IP Address: 192.168.0.1

Global IP Address: 133.149.172.28

PBX 2

IP Address: 10.75.60.2

Internet

I/F: a

IP Address: 192.168.0.3

Protocol: TCP

Web MC Port No.: 443

I/F: b

No particular settings