barium n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Barium

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Barium - PowerPoint PPT Presentation


  • 185 Views
  • Uploaded on

Barium. Miao Melisa Corut Carina Roibu Beatrice Tone Mihaela. Informatii de baza.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Barium' - denton


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
barium

Barium

Miao Melisa

Corut Carina

Roibu Beatrice

Tone Mihaela

slide3

Nume: BariuSimbol: BaNumar atomic: 56Masaatomica: 137.327 uamPunctul de topire: 725.0 °C (998.15 K, 1337.0 °F)Punctul de fierbere: 1140.0 °C (1413.15 K, 2084.0 °F) Numarul de protoni/electroni: 56Numarul de neutroni: 81Clasificare: alcalinepamantoaseStructuracristalina: cubicaDensitatea la 293 K: 3.51 g/cm3 Culoare: argintieRazacovalenta : 1.98 Angstrom40 izotopi de la 114Ba la 153Ba Energie de combinare : 7.75 kj mol-1 Caldura de vaporizare : 142.0 kJ mol-1

slide5

Structuraatomica:

Numarul de straturi: 6Primulstrat: 2Al doileastrat: 8Al treileastrat: 18 Al patruleastrat: 18Al cincileastrat: 8Al saseleastrat: 2

slide7

Nivelurile de bariu care apar, în mod natural, înmediulînconjurătorsuntfoartemici. Cantităţiridicate de bariu pot figăsiteîn sol şiînhrană, nuci, alge marine, peşteşiuneleplante.

Cantitatea de bariu care estedetectatăînmâncareşiapă, nu este de obicei, de ajuns de ridicatăpentru a deveni o problemă de sănătate.

slide8

Cei care lucreazăînindustria de bariusuntexpuşi la un riscridicat cu efecteadiţionale de sănătate.

Celemaimulteriscuri de sănătatepe care le pot aveasuntcauzate de respiraţiaînaerceconţinesulfat de bariusaucarbonat de bariu.

Multegropi de deşeuripericuloaseconţincantităţianumite de bariu.

Oamenii care trăiescînvecinătateaacestora pot fiexpuşi la concentraţiidăunătoare.

slide9

Expunereaestecauzată de respirareaprafului, consumulplantelor, saubăutulapeipoluate cu bariu.

Poateavea loc, de asemenea, contactul cu pielea.

Efectelebariuluiasuprasănătăţiidepind de solubilitateaînapă a compuşilor.

slide10

Compuşiibariului care se dizolvăînapă pot fidăunătorisănătăţiiumane.

Asimilareauneimaricantităţi de bariusolubilînapă, poatecauzaparaliziaşichiarmoarteaînunelecazuri.

slide11

Micicantităţi de bariusolubilînapăpoatecauzadificultăţi de respiraţie, o presiunecrescută a sângelui, schimbări ale ritmuluiinimii, iritaţii ale stomacului, slăbire a muşchilor, schimbăriînreflexelenervilor, mărireacreieruluişi a ficatului, rinichilorsaudeteriorareainimii.

slide12

Nu s-a demostratdacăbariulcauzează cancer la om.

Nu existădovezicăbariularputeacauzainfertilitatesaudefecte de naştere.

Intoxicarea cu bariuprinintermediulhranei, nu a fosttotuşiînregistrată.

slide14

Se gaseste in mediul natural in concentratiiscazute( 0,05 ug/m3 ) maicrescut in sol ( 500 mg / kg) in apeledulcila suprafatasuntconcentratiiintre 5 si 15 .000 micrograme la litru.

Este utilizat in medicina ca substanta de contrast pentruexplorarearadiologica a tubuluidigestiv.

slide15

Carbonatulde Bariu :esteceamaitoxicasareBariuestedepozitat in oaseeliminarea se face prinurinasifecalefoarte lent .Dozaletalapriningestie la on este 1 si 15 grame

Nitratulde Bariu : se prezinta sub forma de pulberecristalinaincoloraEl este o substantadaunatoaresanatatiiestefolosit ca oxidat , intretineardereaproducand o flacara de culoareveretipicabariului .

slide16

Nitratulde bariuestefolosit in pirotehnica la producerearachetelorpentrufocul de artificii

Mai este la capsele de detonare in cartuse .

Un amestecfoarteexplosivnumitBaratol se obtine din TNT sinitrat de bariu .

slide17

Nitratulde bariu se descompune la temperaturimaimari de 550 °C in oxid de bariuazot , oxigensimonoxid de azot . Prinaceastaproprietate de eliberare de oxigenestefolosit ca oxidant.

Bariusiinfluentaasuprasanatatiiumane.

Nivelurilede bariu care apar in mod natural in mediulinconjuratorsuntfoartemici

Cantitatiridicate de bariu pot figasite in sol si in hrananuci , alge marine , pestesiuneleplante

slide18

Cantitateade bariuestedetectat in mancaresiapa nu este de obicei de ajuns de ridicatapentru a deveni o problema de sanatate.

Ceicare lucreaza in industria de bariusuntexpusi la un riscridicat cu efecteaditionale de sanatete.

Celemaimulteriscuri de sanatatepe care le pot aveasuntcauzate de respiratia in aercecontinesulfat de bariusaucarbonat de bariu.

Multegropi de deseuripericuloasecontincantitatianumite de bariu .

Oameniicare traiesc in vecinatatiacestora pot fiexpusi la concetratiidaunatoare

slide19

Expunereaestecauzata de respiratiaprafuluiconsumulplantelorsaubautulapeipoluate cu bariu.

Poateavea loc de asemeneacontactul cu pielea.

Efectelebariuluiasuprasanatatiidepind de solubilitatea in apa a compusilor.

Compusiibariului care se dizolva in apa pot fidaunatorisanatatiiumane .Asimilareauneimaricantitai de bariusolubil in apapoatecauzaparaliziasichiarmoartea in unelecazuri ...

slide20

Micicantitati de bariusolubil in apapoatecauzadificultati de respiratie , o presiunecrescuta a sangeluischimbari ale ritmuluiinimii , iritati ale stomacului , slabirea a muschilor , schimbari in reflexelenervilor , marireacreieruluisi a ficatuluirinichilorsaudeteriorareainimii. Nu s-a demonstratdacabariulcauzeaza cancer la om .

Nu existadovezi ca bariularputeacauzainfertilitatesaudefecte de nastere .

Intoxicarea cu bariuprinintermediulhranei nu a fosttotusiinregistrata .

slide22

Abundenţade bariueste de 0.0425% din scoarţaterestrăşi 13 micrograme / L înapa de mare. Ea apareînbaritineiminerale (ca formă de sulfat) şiwitherit (ca sicarbonat)Athoughdepozitewitherit au fostminat din secolul 17 pana in 1969  înnordulAngliei, de exemplu, înapropiere de mina SettlingstonesNewbrough,

Aziaproapetot bariulesteminat ca baritine.O bijuterieraracare conţinebariuestecunoscutasub numele de benitoita .

Depozitemari de baritinese găsescînChina ,Germania ,India ,Maroc , şiînStatele Unite.

slide23

Deoarecebariuoxidează rapid înaer, estedificilsă se obţinăca metal liberşi nu esteniciodatăgăsitliberînnatură. Metalulesteînprimulrândgăsitşiextrase din, baritinei. Deoarecebaritinelesuntatât de insolubile, aceasteanu poatefifolositedirect pentrupreparareaaltorcompuşi de bariu, din metal saubariu. Înschimb , ca minereuesteîncălzitcu carbon ,pentrua produce sulfura de bariuBaSO4 + 2 ° C → BAS + 2 CO 2

slide24

Sulfuratbariuesteapoihidrolizatasautratatacu acizipentru a forma cu bariualţicompuşi, cum arficlorura , nitraţi , şicarbonati.

Bariulesteun produscomercialprinelectrolizatopitade clorură de bariu

BaCl2:(catod ) Ba2 + + 2 e - 

Ba→(anod ) 2 Cl- → Cl2 + 2 e -

slide25

Vaporide bariusuntrăcitişicondensatipentru a rezulta un metal solid, care poatefiturnatîn bare sauextrudatîn fire.

Fiindun solid inflamabil, esteambalat sub argon încontainere din otelsaupungi de plastic.