velkommen til rotaryskolen i distrikt 2260 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260. Dette kurset handler om Informasjon og Samfunnskontakt Kurset er utarbeidet og tilrettelagt av Jan A. Vatn, Gamlebyen-Fredrikstad Rotaryklubb. Endringer i dokumentet ikke tillatt. Eventuelle forslag til endringer sendes tekstforfatter.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
velkommen til rotaryskolen i distrikt 2260

VelkommentilRotaryskolen i Distrikt 2260

Dette kurset handler om

Informasjon og Samfunnskontakt

Kurset er utarbeidet og tilrettelagt av

Jan A. Vatn, Gamlebyen-Fredrikstad Rotaryklubb

Endringer i dokumentet ikke tillatt. Eventuelle forslag til endringer sendes tekstforfatter

kj re rotarianer
KjæreRotarianer
 • Er du interessert i informasjonsarbeid?
 • Ikke det -?
 • Men, har du tenkt på at det informasjonsarbeide din Rotaryklubb gjør i lokalsamfunnet kan bety alt for hvordan samfunnet oppfatter Rotary?
 • Er du interessert da?
 • Kanskje (?) – hm -
 • Bra, la oss komme i gang med arbeidet!
 • Skal vi starte med hovedpunktene - ?!
informasjon og samfunnskontakt
Informasjon og samfunnskontakt
 • Rotary har et informasjonsproblem
 • Vi må ha mer og oftere informasjon
 • Strategien må være enkel
 • Felles satsing
 • Mediekontakt
 • Hva er interessant?
 • Samarbeid
 • Tenk nye muligheter – og bruk dem

Distrikt 2260 Informasjon og samfunnskontakt2006/07

rotary har et informasjonsproblem
Rotary har et informasjonsproblem
 • Rotary er ikke ofte i mediebildet. Men når rikspressen skriver om oss er det gjerne med negativ omtale om det lukkede rom og kameraderi.
 • Stempelet som "gutteklubben grei" og "lukket klubb" og "mystiske ritualer" er omtale som skaper avstand til lokalsamfunnet og gjør at vi er usynlige når vi gjør ting som burde få positiv omtale i pressen.
 • Dette stemplet kan vi bare fjerne gjennom aktiv informasjon i lokalmiljøet.

Distrikt 2260 Informasjon og samfunnskontakt2006/07

mer og oftere informasjon
Mer og oftere informasjon
 • Vi har mye å fortelle og vi må få så mye omtale som mulig for å vaske bort fremmedgjøringen og hemlighetskremmeriet om Rotary. Derfor må vi forsøke å skaffe oss spalteplass helt ned på foreningsreferatsiden i avisene.
 • Når vi blir synlige i avisenes spalter er det lettere å få omtale av prosjekter vi brenner for og om Rotarysaken generelt.
 • For å gjøre Rotary bedre kjent, bør klubbene opprettholde en nær og jevnlig kontakt med lokale og regionale aviser og tidsskrifter, lokale radio- og tv-stasjoner og Rotary Norden.

Distrikt 2260 Informasjon og samfunnskontakt2006/07

lokal informasjon
Lokal informasjon
 • Vår oppgave i vårt område må være å vinkle Rotary på det lokale plan med prosjekter og aktiviteter som gjør det interessant for innbyggerne i distriktet å lese om det, fordi de kan knytte det til personer eller hendelser eller steder som de gjenkjenner.
 • Bruk bilder av god kvalitet som illustrasjon. For avisen er det en lavere terskel for å trykke stoff som er godt illustrert og leserne husker saken bedre.

Distrikt 2260 Informasjon og samfunnskontakt2006/07

overordnet informasjon
Overordnet informasjon
 • Rotarys sentrale informasjonsorganer vil hjelpe oss med stoff om de overordnede målene, om Rotarys ide og de nasjonale og internasjonale oppgavene.
 • I enkelte sammenhenger er det den lokale klubben som skal gi denne informasjonen videre. I andre sammenheng er det de sentrale organene som gir informasjonen gjennom riksmediene.

Distrikt 2260 Informasjon og samfunnskontakt2006/07

informasjonsstrategi
Informasjonsstrategi
 • Det er viktig at informasjonsoppgavene i den enkelte klubb er så enkle og så lettfattelige at informasjonskomiteen fatter interesse og ser at det er ting de kan gjøre fra første komitémøte.
 • Derfor er forenkling av oppdraget og arbeid med å legge opp til praktiske oppgaver i forhold til lokalpressen og eventuelt andre medier viktig for at informasjonsstrategien skal lykkes.
 • Tenk lite og ikke stort, tenk lokalt og la det globale følge med.

Distrikt 2260 Informasjon og samfunnskontakt2006/07

felles satsing
Felles satsing
 • Samarbeid mellom klubbene i et område kan være nødvendig også på informasjonssiden.
 • Det er negativt for mediene om flere klubber kommer hver for seg med den samme informasjonen. Da når vi ikke fram og får ingen informasjon ut i lokalsamfunnet.
 • Lag gjerne en egen felles informasjonskomité, sammensatt av medlemmer i klubbene i et område, som har som eneste oppgave å ta seg av informa-sjonen ut i mediene. Velg gjerne en leder som er spesielt interessert og som kan sitte i flere år.
 • Eller, informer hverandre når dere går til felles lokalpresse/medier med Rotarystoff.

Distrikt 2260 Informasjon og samfunnskontakt2006/07

mediekontakt
Mediekontakt
 • Søk å etablere et samarbeid med redaksjonen i lokalavisen.
 • Forsøk å få en kontaktperson som dere kan ha regelmessig kontakt med.
 • Lag alltid på forhånd en enkel, skriftlig informasjon til avisen og legg ved bilder.
 • Men husk at det er samarbeidet med avisen om saken som gir oss spalteplass.
 • Der det er naturlig, ta kontakt på samme måte med lokalradio og TV.

Distrikt 2260 Informasjon og samfunnskontakt2006/07

en eller flere mediekontakter
En eller flere mediekontakter
 • Der det er flere lokalaviser må det vurderes om vi skal ha en avis som samarbeidspartner.
 • Avisene vil helst være alene om stoffet, men det må være opp til hver enkelt klubb å vurdere hvordan de forholder seg til det.
 • Diskuter dere fram til hvordan dere vil forholde dere til mediene og gjennomfør det dere kommer fram til.

Distrikt 2260 Informasjon og samfunnskontakt2006/07

hva er interessant
Hva er interessant
 • I utgangspunktet er alt Rotarystoff interessant for lokalmiljøet bare det blir presentert på den riktige måten.
 • Men informasjonskomiteen bør være selektiv og velge saker og nyheter, helst med bilder, som kan være interessant for avisens lesere.
 • Bruk muligheten til å få forhåndsomtale når klubben samarbeider med lokalsamfunnet eller har arrangement som er åpent for publikum.

Distrikt 2260 Informasjon og samfunnskontakt2006/07

bruk lite tall
Bruk lite tall
 • Bruk få faktatall. Rotary kan skrive historien sin i bare tall, men er det interessant for leserne?
 • Og - hva er forskjellen på Rotary og Lions? Mannen i gata vet det ikke. Det er kanskje mer interessant enn en rekke med faktatall.
 • Det er viktigere å gjøre stoffet interessant og leseverdig enn å få alt historisk og tallmessig korrekt.

Distrikt 2260 Informasjon og samfunnskontakt2006/07

flett inn noe om rotary generelt
Flett inn noe om Rotary generelt
 • I tillegg til den lokale vinkling bør informasjonskomiten passe på at Rotarys ide og arbeid kommer fram i det som presenteres i avisene.
 • Vær aktive i markedsføringen av Rotarys ideer og oppgaver. Leserne kjenner oss ikke og det er bare gjennom vår innsats med informasjonen vi kan nå dem.

Distrikt 2260 Informasjon og samfunnskontakt2006/07

samarbeid med andre organisasjoner
Samarbeid med andre organisasjoner
 • Ofte kan det være lettere å få Rotarystoff i avisen dersom vi forteller om våre prosjekter i andre organisasjoner eller foreninger og lar disse fortelle avisen at Rotary er hos dem og snakker om det og det prosjektet.
 • Pass på at Rotary blir nevnt i omtalen av et arrangement dersom dere assisterer andre organisasjoner i deres arrangement.
 • Husk at andre organisasjoner kan ha bedre pressekontakter enn dere selv. Bruk muligheten til å få mer publisitet rundt Rotarys arbeid.

Distrikt 2260 Informasjon og samfunnskontakt2006/07

tenk nytt
Tenk nytt !
 • Bruk de nye mulighetene informasjonsteknologien gir oss.
 • Hva med å opprette en BLOGG for prosjektene våre i lokalavisen. Der kan vi omtale prosjektene og fortelle om utviklingen av prosjektet samtidig med at leserne kan komme med kommentarer.
 • Hva med å opprette en BLOGG når vi sender en deltaker på GSE-tur. Der kan leserne få daglig oppdatering fra turen med innlagte bilder.
 • Oppretter vi BLOGGen gjennom lokalavisen vil det bli mer interessant for avisen å gi oss spalteplass og vi kan få ekstra omtale om den lokale deltakeren og om Rotary generelt.
 • Tenk på nye muligheter hele tiden og bruk dem - -

Distrikt 2260 Informasjon og samfunnskontakt2006/07