Ceny elekt iny pro rok 2007
Download
1 / 19

Ceny elekt?iny pro rok 2007 - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Ceny elektřiny pro rok 2007. Ing. Jana Mertová. Obsah:. C eny elektřiny pro rok 2007 a základní vlivy na změnu cen přenos a systémové služby ostatní regulované položky distribuce Průměrné ceny pro konečné zákazníky Změny v cenových rozhodnutích. Přenos elektřiny I. Rezervace kapacity

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ceny elekt?iny pro rok 2007' - dena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ceny elekt iny pro rok 2007

Ceny elektřiny pro rok 2007

Ing. Jana Mertová


Obsah
Obsah:

 • Ceny elektřiny pro rok 2007 a základní vlivy na změnu cen

  • přenos a systémové služby

  • ostatní regulované položky

  • distribuce

 • Průměrné ceny pro konečné zákazníky

 • Změny v cenových rozhodnutích


P enos elekt iny i
Přenos elektřiny I

Rezervace kapacity

Metodika klíčování stálých nákladů PS pro tvorbu plateb za rezervovanou kapacitu shodná jako pro rok 2006

Vliv na změnu ceny:

 • WACC 7,315 %v úrovni roku 2006

 • navýšení části výnosů z aukcí na přeshraničních profilech do PV o 200 mil. Kč oproti roku 2006

 • vliv na náklady:

  • Průmyslový eskal. faktor = 101 % (4/2006)

  • Mzdový eskalační faktor = 104,7 % (váha 0,15)

  • Faktor efektivity = 2,085 %

   Cena pro rok 2007: 482 830,04 Kč/MW za rok

   pro rok 2006: 511 266,15 Kč/MW za rok

   pro rok 2005: 610 843,56 Kč/MW za rok


P enos elekt iny ii

Cena za použití sítí

vyjmutí exportu z plateb za použití - nárůst ceny od 2005

cena silové elektřiny použita podle sjednaného dlouhodobého kontraktu

Cena pro rok 2007: 28,08 Kč/MWh

Průměrná orientační cena za přenos

pro rok 2007: 114,97 Kč/MWh

pro rok 2006: 110,15 Kč/MWh

(pro rok 2005: 130,14 Kč/MWh)

(pro rok 2004: 134,56 Kč/MWh)

Cena za použití přenosové sítě

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Cena

[

/

MWh

]

17,45

15,61

13,41

20,13

21,13

28,08

Přenos elektřiny II


Syst mov slu by

Náklady na nákup podpůrných služeb sníženy meziročně o 100 mil. Kč na 8 mld. Kč

Cena pro konečný odběr pro rok 2007: 147,15 Kč/MWh

Cena systémových služeb v Kč

/

MWh

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Koneční zákazníci

157,90

159,00

172,00

171,80

156,28

147,15

Lokální spotřeba

58,04

58,00

64,00

64,00

58,64

55,12

Systémové služby


Oper tor trhu s elekt inou
Operátor trhu s elektřinou meziročně o 100 mil. Kč na 8 mld. Kč

 • regulace založena na predikovaném cash flow

 • dosud nebylo indikováno překročení plánovaných investic

 • pro rok 2007 se počítá se zachováním stávající výše všech cen

 • Nezávislé na obchodních vztazích, rozhodují fyzikální toky elektřiny v předávacích místech

 • Ceny ponechány v úrovni předchozích let

 • V dalších letech postupný útlum tohoto příspěvku počínaje od nejvyšších hladin napětí

  Příspěvek na krytí decentrální výroby je regionální, od roku 2005 stejný na všech napěťových úrovních v rámci jednoho REAS – 2007 průměrně 9,45 Kč/MWh(2006 - 7,48 Kč/MWh)

Decentrální výroba

Obnovitelné zdroje

 • příspěvek na podporu OZE, KVET a DZ činí 34,13 Kč/MWh, z toho na OZE 20,18 Kč/MWh.

  Nárůst je způsoben rozvojem výroby elektřiny z podporovaných zdrojů.


Distribuce elekt iny i

2007 meziročně o 100 mil. Kč na 8 mld. Kč

Pevná

Pevná

měsíční cena

měsíční cena

2007/2006

za roční

za měsíční

(měsíční cena

Úroveň

rezervovanou

rezervovanou

za roční

napětí

kapacitu v

kapacitu v

rezervovanou

Kč/MW a

Kč/MW a

kapacitu v %)

měsíc

měsíc

E.ON

VVN

37 836

45 496

94,58%

VN

94 306

113 397

108,04%

VVN

44 863

53 400

106,71%

PRE

VN

115 898

137 952

116,68%

VVN

44 988

49 294

97,42%

ČEZ

VN

113 509

124 373

108,75%

VVN

42 941

48 678

97,56%

PDS

VN

108 102

122 545

109,07%

Distribuce elektřiny I

Vliv na změnu cen:

 • 2006 – sloučení a outsourcing činností, zohlednění unbundlingu

 • 2007 – přecenění při vkladu majetku není pro regulaci plně použitelné

 • nutná další analýza odpisů, pro rok 2007 zohledněno 100 mil. na sektor

 • Uvedená varianta výpočtů zahrnuje zohlednění inflace podle pravidel regulace

  Ceny za rezervovanou kapacitu pro rok 2007

 • WACC 7,955 %

  v úrovni roku 2006

 • vliv na náklady:

  Průmyslový eskal. faktor

  = 101,0 % (4/2005)

  Mzdový eskalační faktor

  = 104,7 % (váha 0,35)

  Faktor efektivity = 2,085 %


Distribuce elekt iny ii
Distribuce elektřiny II meziročně o 100 mil. Kč na 8 mld. Kč

Cena za použití distribučních sítí na hladině VVN a VN

Zvýšení průměrné ceny silové elektřiny na ztráty

 • z pokrytí diagramů ztrát nabídkou ČEZ vychází meziroční

  nárůst ceny 15-16%

 • podstatný je vliv nárůstu ceny silové elektřiny na krytí ztrát v přenosové soustavě a v distribučních soustavách


Zm na regulovan ch cen elekt iny pro dom cnosti

0,1 % meziročně o 100 mil. Kč na 8 mld. Kč

2,0 %

1,9 %

Změna regulovaných cen elektřiny pro domácnosti


Zm na celkov ch cen dod vky elekt iny pro dom cnosti

7,6 % meziročně o 100 mil. Kč na 8 mld. Kč

7,9 %

8,7 %

Změna celkových cen dodávky elektřiny pro domácnosti


Zm na celkov ch cen dod vky elekt iny pro podnikatelsk maloodb r

8,6 % meziročně o 100 mil. Kč na 8 mld. Kč

11,0 %

9,5 %

Změna celkových cen dodávky elektřiny pro podnikatelský maloodběr


Skute n pod l ceny silov elekt iny bez dph
Skutečný podíl ceny silové meziročně o 100 mil. Kč na 8 mld. Kčelektřiny – bez DPH


Skute n pod l ceny silov elekt iny s dph
Skutečný podíl ceny silové meziročně o 100 mil. Kč na 8 mld. Kčelektřiny - s DPH


Dod vka na nn
Dodávka na NN meziročně o 100 mil. Kč na 8 mld. Kč

Vliv na změnu ceny dodávky pro zákazníka na NN:

 • cena silové elektřiny


Zm ny v cr 9 2006 14 2005
Změny v CR meziročně o 100 mil. Kč na 8 mld. Kč č. 9/2006 (č. 14/2005)

 • úprava všeobecných ustanovení ve smyslu platnosti cen pro dodavatele se smlouvu o sdružených službách

 • v případě ostrovního provozu zavedeno omezení zvýšené platby za systémové služby na max. 24 hodin od okamžiku plného nebo částečného napojení původně odděleného ostrovního provozu do elektrizační soustavy ČR

 • přesun z pravidel trhu - účtování plateb v LDS:

  • v případě distribuce na VN na jiné napěťové hladině množství dodané elektřiny navýšeno o 2 %

  • v případě distribuce na stejné napěťové hladině, množství dodané elektřiny navýšeno o technické ztráty LDS

  • je-li distribuce měřena na sekundární straně transformátoru, naměřené hodnoty navýšeny max. o 2 % u VVN a max. o 4 % u VN, pokud neprokázány jiné hodnoty na základě údajů z měření za posledních 12 měsíců

  • je-li výroba měřena na sekundární straně transformátoru, naměřené hodnoty sníženy max. o 2 % u VVN a max. o 4 % u VN, pokud neprokázány jiné hodnoty na základě údajů z měření za posledních 12 měsíců


Zm ny v cr 9 2006 14 20051
Změny v CR meziročně o 100 mil. Kč na 8 mld. Kč č. 9/2006 (č. 14/2005)

 • rezervovaná kapacita mezi RDS a LDS (popř. mezi LDS a LDS) se sjednává a vyhodnocuje za souhrn předávacích míst na každé napěťové hladině zvlášť

 • cena za rezervovanou kapacitu je určena pro základní způsob zapojení v hlavním odběrném nebo předávacím místě. Při vyšším zajištění (záložní vedení) je cena za rezervaci kapacity v tomto předávacím místě hrazena z hodnot naměřeného příkonu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

 • Zaveden nový bod CR týkající se způsobu stanovení odchylky subjektu zúčtování v souladu s novelou vyhlášky č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou.


Zm ny v cr 9 2006 14 20052
Změny v CR meziročně o 100 mil. Kč na 8 mld. Kč č. 9/2006 (č. 14/2005)

 • uplatnění úlev pro samovýrobce ve vztahu k překročení rezervované kapacity také na předávací místa mezi LDS do které je připojen a REAS (4 týdny, 48 hodin),

 • Cena za překročení RK se neuplatňuje u poskytovatele podpůrných služeb v případě jejich poskytnutí


Zm ny v cr 10 2006 15 2005
Změny v CR meziročně o 100 mil. Kč na 8 mld. Kč č. 10/2006 (č. 15/2005)

 • V sazbách C25d, C26d, D25d a D26d doplněna podmínka pro distributora, že v případě požadavků zákazníka zajistí rozdělení osmihodinového pásma platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny.

 • Zpřísnění podmínek pro přiznání sazeb - žadatel musí prokázat, že součtový instalovaný příkon elektrických topných spotřebičů činí stanovený podíl celkového instalovaného příkonu v odběrném místě nebo že výkon elektrických topných spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu

  C26d/D26d – 55%,C35d/D35d – 50%, C45d/D45d – 40%

  Platí pro přiznání sazeb od 1. ledna 2007.


D kuji v m za pozornost

Děkuji Vám za pozornost meziročně o 100 mil. Kč na 8 mld. Kč

www.eru.cz