Štrukturálna kabeláž - PowerPoint PPT Presentation

truktur lna kabel n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Štrukturálna kabeláž PowerPoint Presentation
Download Presentation
Štrukturálna kabeláž

play fullscreen
1 / 10
Štrukturálna kabeláž
229 Views
Download Presentation
demont
Download Presentation

Štrukturálna kabeláž

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Štrukturálna kabeláž Hotel SÚZA PAPko Group Igor Jánoš a Peter Janičkovič

  2. Ciele • Štrukturálna kabeláž • Statická počítačová sieť • Bezdrôtové prístupové body • Internetové pripojenie

  3. Prostredie • Hotelová časť • Administratívna časť • Reprezentačné priestory

  4. Pasívna časť • 2 úrovňová hviezda • Backbone • Štrukturovaná sieť

  5. Pasívna časť

  6. Aktívna časť • Kvalita • Cisco Catalyst 2950SX 48 • Cisco Catalyst 6050 • Bezpečnosť • Virtuálne siete • Spoľahlisvoť • Manažovatelné prepínače

  7. Reprezentačné priestory • Kvalita • 2x Cisco Aironet 1500 • Antény so zosinením 24 dB • Bezpečnosť • Virtuálna sieť • WPA2 (TKIP + AES)

  8. Reprezentačné priestory

  9. Cenová ponuka • Aktívne zariadenia • 2.1 milióna • Pasívne prvky • 1.1 milióna • Inštalačný materiál

  10. Ďakujem za pozornosť