2 nodarb ba projekta r mis
Download
Skip this Video
Download Presentation
2 .nodarbība: Projekta rāmis

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

2 .nodarbība: Projekta rāmis - PowerPoint PPT Presentation


 • 220 Views
 • Uploaded on

2 .nodarbība: Projekta rāmis. Inese Vaivare 2 9 .04.2014. Apmācību cikls: Projektu vadība: no idejas līdz veidlapai – četras lapas. Ko mēs darījām pagājušā nodarbībā. Kas ir projekts – projekta vadības cikls; Projekts – pārmaiņu radītājs;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '2 .nodarbība: Projekta rāmis' - demi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2 nodarb ba projekta r mis

2.nodarbība: Projekta rāmis

IneseVaivare

29.04.2014.

Apmācību cikls:

Projektu vadība: no idejas līdz veidlapai – četras lapas

ko m s dar j m pag ju nodarb b
Komēsdarījāmpagājušānodarbībā
 • Kas ir projekts – projekta vadības cikls;
 • Projekts – pārmaiņu radītājs;
 • Kā rodas idejas – ideju radīšanas metodes, radoša pieeja;
 • Kas ir inovatīvi projekti;
 • Projektu ideju formulēšana;
 • Projekta centrālās problēmas formulēšana.
sadarb bas noteikumi
Sadarbības noteikumi
 • Jebkurapieredzeirlabapieredze
 • Jebkuršjautājumsir labs jautājums
 • Apmācītājs – domāšanasveicinātājs
darba k rt ba
Darbakārtība
 • Problēmu cēloņu identificēšanas metode;
 • Cēloņu un seku, projekta ietekmes definēšanas metode;
 • Situācijas analīzes metodes;
 • Aktivitāšu definēšana, aprakstīšana;
 • Mērījumi projektā – darbības un ietekmes rezultāti, indikatori;
 • Rezultātu izplatīšanas nozīme.
k das ir p t jumu metodes
Kādas ir pētījumu metodes?
 • Uz pierādījumiem balstīti argumenti
 • Atsauces uz jau esošiem pētījumiem, dokumentiem
 • Priekšizpētes veikšana – aptaujas, intervijas (e-rīki)
 • Fokuss – mērķgrupas vajadzības
situ cijas aprakst
Situācijas aprakstā
 • Reālas problēmas
 • Jāizvairās no nevēlamām vai nevajadzīgām lietām
 • Fokuss uz galveno cēloni
 • Atsevišķa sadaļa – atbilstība programmas/konkursa mērķiem
aktivit u aprakst ana
Aktivitāšu aprakstīšana
 • Līdzsvars starp detalizēto un vispārīgo
 • KO – problēmu risinājums, atbilstoši mērķgrupai, ārējiem faktoriem, ir skaidrs mērķis un rezultāts (mērāms)
 • KĀPĒC – atbilstība projektu konkursam, kopējā vajadzībām, ir “pievienotā vērtība”
 • Standarta aktivitātes – projekta vadība, komunikācija
projekta m r i uzdevumi rezult ti
Projektamērķi/ uzdevumi/rezultāti
 • Vīzija & misija – tipiski neiekļauj (var būt problēmas risinājuma apraksta sadaļa)
 • Ilgtermiņa mērķis vs ietekmes rezultāts un tā indikators
 • Īstermiņā – uzdevumi un aktivitātes vs darbības rezultāti un to indikatori
 • Rezultāts/ indikators/ avots
rezult tu izplat ana
Rezultātu izplatīšana
 • Jāplāno jau projekta procesā
 • Rezultātu izplatīšanas pasākumi
 • Rezultātu publiskošana, publiska pieejamība
 • Papildus izdevumi – maketēšana, tulkošana u.tml.
ad