Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hua Shan PowerPoint Presentation

Hua Shan

149 Views Download Presentation
Download Presentation

Hua Shan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. De berg/ Le mont Mount / Der Berg Hua Shan in China/ en Chine in China / in China

 2. De berg Hua Shan is een van de vijf “heilige bergen" van China. Hij ligt in de provincie Shaanxi, ongeveer 100 kilometer ten oosten van de hoofdstad Xi'an, niet ver van de stad Huayin. Hua was historisch de locatie van meerdere taoistische tempels en het is een centrum van traditionele Chinese vechtkunst. Minibusjes verzekeren de verbinding tussen het station van Xi’an en de stad ten noorden van de berg. Het treinstation van Hua Shan bevindt zich ongeveer 25 km ten oosten van de berg. Een kabellift brengt de bezoekers naar de noordelijke piek. Duizenden treden werden in de rots uitgehakt om het klimmen en dalen te vergemakkelijken.

 3. De berg is beroemd door zijn steile, schilderachtige rotswanden en zijn gevaarlijke beklimmingen. Met meerdere pieken tot 2100 m, onderling verbonden door bergpaden, biedt de Hua Shan unieke wandelmogelijkheden. De berg trekt met zijn natuurschoon al eeuwenlang duizenden bezoekers. Af te raden voor mensen die last hebben van duizeligheid ! Langs de paden komt men voorbij kloosters, pagodes, tempels, bruggen en poorten.

 4. Le mont Hua Shan est l'une des cinq “montagnes sacrées” de la Chine. Il est situé dans la province du Shaanxi, à environ 100 km à l'est de la capitale Xi'an, près de la ville de Huayin. A Hua il y a plusieurs temples taoistes historiques et le lieu est connu comme centre des arts martiaux traditionnels chinois. Des minibus assurent le trafic entre la gare principale de Xi’an et la ville au nord de la montagne. La gare de Hua Shan se trouve à environ 25 km à l’est de la montagne. Un téléférique porte les visiteurs au pic nord. On a taillé des milliers de marches dans le rocher pour faciliter la montée et la descente.

 5. La montagne est renommée pour ses falaises raides et pittoresques, ainsi que pour ses montées dangereuses. Avec plusieurs pics jusqu’à 2100 m, liés par des sentiers, la montagne Hua Shan offre des possibilités de promenade vraiment uniques. La beauté naturelle de la montagne attire des milliers de visiteurs depuis des siècles déjà. Déconseillé aux gens qui ont le vertige ! Sur les sentiers on passe par des couvents, pagodes, temples, ponts et portes.

 6. Mount Hua Shan is one of the five “sacred mountains" of China. It is located in the Shaanxi province, about 100 kilometres east of the city of Xi'an, near the city Huayin. Hua was historically the location of several influential Taoist temples, and was known as a centre for the practice of traditional Chinese martial arts. Minibuses that go direct to the town just north of the mountain regularly leave from near the Xi'an main train station. The Hua Shan train station is about 25 km to the east of the mountain. A cable car to near the north peak is available from the east entrance to the area. Thousands of steps have been cut into the rock in order to facilitate ascending and descending.

 7. The mountain is renowned for its sheer and picturesque cliffs, as well as for its dangerous climbs. With several peaks up to 2100 m, connected by mountain paths, mount Hua Shan offers really unique possibilities for walks. The natural beauty of the mountain attracts thousands of visitors for centuries already. Not recommended to people who suffer from dizziness ! On the paths you pass by monasteries, pagodes, temples, bridges and gates.

 8. Der Berg Hua Shan ist einer der fünf “heiligen Berge” in China, in der Provinz Shaanxi, ca. 100 km östlich der Hauptstadt Xi‘an und in der Nähe der Kreisstadt Huayin. In Hua gibt es mehrere historische taoistische Tempel und es ist ein Zentrum der traditionellen chinesischen Kampfsporte. Minibusse verbinden den Hauptbahnhof in Xi’an mit der Stadt nördlich des Berges. Der Bahnhof von Hua Shan befindet sich ca. 25 km östlich des Berges. Eine Seilbahn bringt die Besucher zur nördlichen Spitze. Im Felsen sind tausende von Stufen gehaut um den Aufstieg und den Abstieg zu vereinfachen.

 9. Der Berg ist wegen seiner steilen und malerischen Felswände, sowie wegen seiner gefährlichen Aufstiege, berühmt. Mit mehreren Spitzen bis 2100 m, durch Pfade miteinander verbunden, bietet der Hua Shan einmalige Wandermöglichkeiten. Die natürliche Schönheit des Berges zieht schon seit Jahrhunderten tausende von Besucher hin. Nicht für schwindlige Leute ! Auf den Pfaden geht man an Klöstern, Pagoden, Tempeln, Brücken und Toren vorüber.

 10. Commentaar Er bestaat geen twijfel over: deze beklimming is de GEVAARLIJKSTE TER WERELD ! Er is een groot verschil tussen een berg beklimmen en op een berg wandelen.Bergbeklimmers zijn getraind en ervaren, en ze beschikken over degelijk materiaal. Zij kennen ten volle de risico’s die ze lopen. Bergwandelaars zijn doorgaans pure amateurs, die dikwijls onverantwoorde risico’s nemen. Normaal zijn de klimpaden goed aangelegd, met touwen aan beide kanten waar nodig, en er zijn geen steile gedeelten waar treden nodig zijn. Een wandeling langs die paden is dan ook een plezier. De klimpaden op de berg Hua Shan zijn anders. De veiligheidsvoorzieningen zijn miniem en er zijn talrijke erg gevaarlijke passages. De Chinese autoriteiten hebben ze al meermaals verbeterd, maar op sommige plaatsen is de beklimming nog steeds een dodelijke val. Niettemin lokt de berg elk jaar duizenden enthousiaste wandelaars voor wie de risico’s niet opwegen tegen de unieke belevenis.

 11. Zomer Eté Summer Sommer Winter Hiver Winter Winter

 12. Zelfs in de winter ! Même en hiver ! Also in winter ! Sogar im Winter !

 13. Adembenemend uitzichten Vues fascinantes Breathtaking views Atemberaubende Aussichten

 14. Niet uitglijden ! Pas de faux pas ! Do not slip ! Nicht ausrutschen !

 15. Veilig? Sûr? Safe? Sicher?

 16. Op deze website vindt u het relaas van een beklimming: http://www.ssqq.com/ARCHIVE/vinlin27d.htm Sur ce site vous trouverez le récit d’une montée: http://www.ssqq.com/ARCHIVE/vinlin27d.htm On this website you find the story of a climb: http://www.ssqq.com/ARCHIVE/vinlin27d.htm Auf dieser Webseite finden Sie die Geschichte eines Aufstiegs: http://www.ssqq.com/ARCHIVE/vinlin27d.htm

 17. Einde Fin The end Ende