บรรยายสรุป
Download
1 / 16

?????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 192 Views
 • Uploaded on

บรรยายสรุป. องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา. คณะผู้บริหาร. นายสมเกียรติ์ กังศ รานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง นายโสภณ ประพรม นายนอง แก่ง สันเทียะ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????????' - della


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5218953

บรรยายสรุป

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา


5218953
คณะผู้บริหาร

นายสมเกียรติ์ กังศรานนท์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

นายโสภณ ประพรม นายนอง แก่งสันเทียะ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

นายสอาด บวชสันเทียะ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง


5218953
ฝ่ายนิติบัญญัติ

นายลำภู กู่สันเทียะ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

นายจ้อย แสงสุดตา นายดุษฎี จงนอก

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง


5218953
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

 • นายสหธรรม แซ่เตียว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 1

 • นางทองม้วน ตุ้มสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 1

 • นายบุญลือ อินทร์เดช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 2

 • นายโกศล ราศรีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 2

 • นายสุชาติ เทดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 3

 • นายสมบัติ แรตสันเทียะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 3

 • นายสำเรียง ขจัดภัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 4

 • นายสุชาติ เวินสันเทียะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 4

 • นายเหมือน แขนสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 5

 • นายโกศล โตพะไล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 5

 • นายลำภู กู่สันเทียะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 6

 • นายสุพล ยิ้มพังเทียม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 6

 • นายอนันต์ กอกสูงเนิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 7

 • นางสาวสินจัย ก้ามส้นเทียะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 7


5218953

 • นายศาสตรา ชอบสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 8

 • นายปราโมทย์ บมขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 8

 • นายสุรินทร์ สมวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 9

 • นางบัวคลี่ บุญสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 9

 • นายอินทร อินทร์จำนง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 10

 • นายถนัด โคมสูงเนิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 10

 • นายสมพร หมอปะคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 11

 • นายกฤษฎา พุขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 11

 • นายสามารถ ดีสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 12

 • นายดำเนิน เรสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 12

 • นายทูน โสนรินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 13

 • นางนงลักษณ์ วิจารณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 13

 • นายประสิทธิ์ เจ๊กนอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 14

 • นายดุษฎี จงนอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 14


5218953

 • นายสมศักดิ์ นาคขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 15

 • นางเร กลิ่นค้างพลู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 15

 • นายพิชิต กู่สันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 16

 • นายสายันย์ เตยพุดซา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 16

 • นายไกรสร สมวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 17

 • นายสวาท เทพังเทียม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 17

 • นายสุชาติ จรสายออ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 18

 • นายสมาน มุ่งกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 18

 • นายจ้อย แสงสุดตา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 19

 • นางสาวไฉน คำคลี่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 19

 • นายสมชาย เกือบสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 20

 • นายจักรกฤษ ชอบสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 20

 • นายสมศักดิ์ แซ่เตียว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 21

 • นางรำพรรณ์ กลีบสำโรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 21


5218953
บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

 • พนักงานส่วนตำบล

 • นายฉัตรชัย กิ่งชัยภูมิ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง (นักบริหารงาน อบต. 7)

 • สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • 1. นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 6 ว

 • 2. นางบุปผา แบ่งสันเทียะ หัวหน้าสำนักงานปลัด 6 ว

 • 3. นายสมบัติ คำลือชา นักพัฒนาชุมชน 5

 • 4. นางวรรณทิพย์ หาดขุนทด นักพัฒนาชุมชน 4

 • 5. นางสาวสุนีย์ ดาวโคกสูง บุคลากร 4

 • 6. นายศักดิ์เกษม มำขุนทด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3

 • 7. นายกิตติโชค บุญคง ลูกจ้างประจำ (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)

 • 8. นายยรรยงค์ บุญเหลือ พนักงานจ้างทั่วไป

 • 9. นางสาวสุภาพ แร่สันเทียะ พนักงานจ้างทั่วไป


5218953
ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

 • 1. นางสมใจ เจริญสุข ผู้อำนวยการกองคลัง

 • 2. นางมาลี หวังทิวกลาง นักวิชาการเงินและบัญชี 5

 • 3. นางสาวอริสรา ชิดพังเทียม ลูกจ้างประจำ (เจ้าพนักงานธุรการ)

 • 4. นางสาวศิริพร ชาญเจริญ พนักงานจ้างทั่วไป

ส่วนโยธา

 • 1. สิบเอกเทพธนกฤต แพงดี ผู้อำนวยการกองช่าง

 • 2. นายอนุสรณ์ ราศีจะบก นายช่างโยธา 5

 • 3. นายสันต์ พูนม่วง พนักงานจ้างทั่วไป

 • 4. นายชรินทร์ พรหมเสนา พนักงานจ้างทั่วไป

 • 5. นายพันธุ์ศักดิ์ ชาติวงค์ พนักงานจ้างทั่วไป


5218953
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • 1. นางสาวสุลาวัลย์ กลีบกลางดอน หัวหน้าส่วนการศึกษา

 • 2. นางสวาท กบกลางดอน ครูผู้ดูแลเด็ก

 • 3. นางสำรวย เนียมโคกสูง ครูผู้ดูแลเด็ก

 • 4. นางสาวจีรนันท์ ปลูกกลาง ครูผู้ดูแลเด็ก

 • 5. นางสาวจุรีรัตน์ ทฤษฎีคุณ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • 6. นางสาวสมปอง ขุนชาญโหมก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • 7. นางสุภาวดี หงส์ทอง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


5218953
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • 1. นางบุปผา แบ่งสันเทียะ หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. รักษาราชการแทน

  หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ส่วนส่งเสริมการเกษตร

 • 1. นายสมบัติ คำลือชา นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน

  หัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร


5218953

 • เขตส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมปกครองรวม 21 หมู่บ้าน คือ

 • หมู่ที่ 1 บ้านบ้านทัพรั้ง ผู้ใหญ่บ้าน นายประสิทธิ์ ตุ้มสันเทียะ

 • หมู่ที่ 2 บ้านกุดตาดำ ผู้ใหญ่บ้าน นายบุญเลื่อน มีพัฒ

 • หมู่ที่ 3 บ้านดอนขวาง ผู้ใหญ่บ้าน นายสว่าง เสาร์สายออ

 • หมู่ที่ 4 บ้านเดิ่นตะโก ผู้ใหญ่บ้าน นายปิติพล สงค์เมือง

 • หมู่ที่ 5 บ้านโนนสง่า ผู้ใหญ่บ้าน นายสุรพล เทดี

 • หมู่ที่ 6 บ้านมาบค่าย ผู้ใหญ่บ้านนางนวลละออง กลึงกลางดอน

 • หมู่ที่ 7 บ้านหนองยาง กำนันตำบลทัพรั้งนายธนงค์ เทพังเทียม

 • หมู่ที่ 8 บ้านกุดไผ่ ผู้ใหญ่บ้าน นายนิด เถรหมื่นไวย์

 • หมู่ที่ 9 บ้านโคกดินแดง ผู้ใหญ่บ้าน นายแสวง แก่นกลางดอน

 • หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหุงเกลือ ผู้ใหญ่บ้าน นายสงัดมาขุนทด


5218953

 • หมู่ที่ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม11 บ้านห้วยสามขา ผู้ใหญ่บ้านนายมงคลอาบสุวรรณ์

 • หมู่ที่ 12 บ้านเต็งเตี้ย ผู้ใหญ่บ้านนายหลาบ ด้วงทอง

 • หมู่ที่ 13 บ้านตะเคียนงาม ผู้ใหญ่บ้านนายสมหมาย โพธิ์นอก

 • หมู่ที่ 14 บ้านโนนสูง ผู้ใหญ่บ้านนายสำรวย วอนสันเทียะ

 • หมู่ที่ 15 บ้านโนนงิ้ว ผู้ใหญ่บ้านนายวิทยา ฉันทวิริยะกิจ

 • หมู่ที่ 16 บ้านโคกเพชร ผู้ใหญ่บ้านนายฟ้าสาง แกสันเทียะ

 • หมู่ที่ 17 บ้านตลุกชงโค ผู้ใหญ่บ้านนายเที่ยง ฮวบเอม

 • หมู่ที่ 18 บ้านหนองกระทุ่ม ผู้ใหญ่บ้านนายสม พรมเสนา

 • หมู่ที่ 19 บ้านโกรกมะขามป้อม ผู้ใหญ่บ้านนายสมพร ไคขุนทด

 • หมู่ที่ 20 บ้านมาบลาน ผู้ใหญ่บ้านนายเจริญ อยู่หนองไผ่

 • หมู่ที่ 21 บ้านทัพรั้งพัฒนา ผู้ใหญ่บ้านนายนอง แสงสายออ


5218953
ข้อมูลทั่วไปส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • ข้อมูลทั่วไป

 • องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

 • ·ทำเลที่ตั้งตำบล

 • องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งเป็น 1 ใน 5 องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอพระทองคำ ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอพระทองคำประมาณ 11 กิโลเมตร จนถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง และมีระยะห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 60 กิโลเมตร ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านทัพรั้ง ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539

 • สภาพภูมิประเทศตำบลทัพรั้งเป็นพื้นที่ราบสูง ลักษณะป่าโปร่ง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย มีชั้นดินเกลือใต้ดิน พื้นดินบางหมู่บ้านเป็นดินเค็ม ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ แหล่งน้ำส่วนใหญ่เป็นห้วยขนาดเล็ก ไม่มีแหล่งต้นน้ำ


5218953

 • อาณาส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเขต

 • ทิศเหนือ เขตติดต่อกับ ตำบลรังงาม ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

 • ทิศใต้ เขตติดต่อกับ ตำบลพังเทียม ตำบลสระพระอำเภอพระทองคำ จังหวัด

  นครราชสีมา

 • ทิศตะวันออก เขตติดต่อกับ ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง ตำบลหนองหอย

  อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

 • ทิศตะวันตก เขตติดต่อกับ ตำบลมาบกราด อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา และ

  ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

 • พื้นที่อาณาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง มีเนื้อที่ประมาณ 110.50 ตารางกิโลเมตร

  หรือ 56,736 ไร่


5218953

 • ลักษณะส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมภูมิอากาศ

 • ตำบลทัพรั้ง อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดู คือ

 • Ø     ฤดูหนาว ประมาณเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

 • Ø     ฤดูร้อนประมาณเดือน มีนาคม - พฤษภาคม

 • Ø     ฤดูฝนประมาณเดือน มิถุนายน - ตุลาคม

 • การใช้ที่ดินในเขต อบต.

 • การ ใช้ที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำการเกษตร และพื้นที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ยังใช้ในการตั้งสถานที่ราชการ สถานศึกษา การพาณิชยกรรม นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ของ เส้นทางการคมนาคมและแหล่งน้ำ

 • จำนวนครัวเรือนและประชากร

 • จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลของสำนักทะเบียนอำเภอ

  พระทองคำ ณ เดือนธันวาคม2555 มีจำนวนทั้งสิ้น 11,534 คน จำแนกเป็น

  ชาย 5,766 คน หญิง 5,768 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 104 คนต่อตารางกิโลเมตร


ad