zdravotn stav obyvate stva sr ako by zdrav ako predch dza najm civiliza n m chorob m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zdravotný stav obyvateľstva SR. Ako byť zdravší, ako predchádzať najmä civilizačným chorobám? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zdravotný stav obyvateľstva SR. Ako byť zdravší, ako predchádzať najmä civilizačným chorobám?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Zdravotný stav obyvateľstva SR. Ako byť zdravší, ako predchádzať najmä civilizačným chorobám? - PowerPoint PPT Presentation


 • 210 Views
 • Uploaded on

Zdravotný stav obyvateľstva SR. Ako byť zdravší, ako predchádzať najmä civilizačným chorobám?. RNDr. Alžbeta Benedikovičová Úrad verejného zdravotníctva SR. Správa o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2003 - 2005. Schválená Vládou SR 18.10.2006 uznesením č. 873/2006

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zdravotný stav obyvateľstva SR. Ako byť zdravší, ako predchádzať najmä civilizačným chorobám?' - deliz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zdravotn stav obyvate stva sr ako by zdrav ako predch dza najm civiliza n m chorob m

Zdravotný stav obyvateľstva SR. Ako byť zdravší, ako predchádzať najmä civilizačným chorobám?

RNDr. Alžbeta Benedikovičová

Úrad verejného zdravotníctva SR

spr va o zdravotnom stave obyvate stva sr za roky 2003 2005
Správa o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2003 - 2005
 • Schválená Vládou SR 18.10.2006 uznesením č. 873/2006
 • Predkladaná vláde SR každé 3 roky
vekov trukt ra obyvate ov sr pod a k 31 12 2005
Veková štruktúra obyvateľov SR podľa k 31.12.2005
 • Predproduktívny vek (0 – 14 roční):

894 308 (16,59 %)

 • Produktívny vek (muži: 15 – 59 roční; ženy 15 – 54 ročné):

3 862 234 (71,67 %)

 • Poproduktívny vek (muži 60 a viac roční; ženy 55 a viac ročné):

632 638 (11,74 %)

slide10

Vývoj strednej dĺžky života

pri narodení

ženy

77,9

vek v rokoch

muži

70,1

roky

Zdroj: ŠÚ SR

slide16

Vývoj celkovej úmrtnosti mužov a žien

SDR/100 000 obyvateľov

roky

Zdroj: WHO-HFA

slide19

Vývoj úmrtnosti mužov a žien na choroby obehovej sústavy

SDR/100 000 obyvateľov

roky

Zdroj: WHO-HFA

slide20

Vývoj úmrtnosti mužov a žien na cievne choroby mozgu

SDR/100 000 obyvateľov

roky

Zdroj: WHO-HFA

slide21

Vývoj úmrtnosti mužov a žien na ischemickú chorobu srdca

SDR/100 000 obyvateľov

roky

Zdroj: WHO-HFA

slide22

Vývoj úmrtnosti mužov a žien na nádorové ochorenia

SDR/100 000 obyvateľov

roky

Zdroj: WHO-HFA

slide23

Vývoj úmrtnosti mužov a žien na ochorenia dýchacieho systému

SDR/100 000 obyvateľov

roky

Zdroj: WHO-HFA

slide24

Vývoj úmrtnosti mužov a žien na ochorenia tráviaceho systému

SDR/100 000 obyvateľov

roky

Zdroj: WHO-HFA

slide25

Vývoj úmrtnosti mužov a žien na vonkajšie príčiny

SDR/100 000 obyvateľov

roky

Zdroj: WHO-HFA

slide26

Vývoj úmrtnosti mužov pri dopravných nehodách v rokoch 1992-2005

SDR/100 000 obyvateľov

roky

Zdroj: WHO-HFA

slide27

Vývoj úmrtnosti žienpri dopravných nehodách v rokoch 1992-2005

SDR/100 000 obyvateľov

roky

Zdroj: WHO-HFA

slide28

Vývoj úmrtnosti mužov a žien vo veku 0-14 r. pri dopravných nehodách

SDR/100 000 obyvateľov

roky

Zdroj: WHO-HFA

vplyv faktorov na zdravie
Spôsob života: 40 – 50%

Životné a pracovné prostredie: 20 – 30 %

Genetické faktory: 10 – 20 %

Zdravotníctvo: 10 - 20%

Vplyv faktorov na zdravie
mnohofaktorov z klady chor b
ORGANIZMUS:

Biologické

Hereditárne, genetické

Prekonané a prítomné choroby

Vek, pohlavie

Psychofyziologické

Nervová a psychická zdatnosť (zvládanie záťaží)

Psychofyziologická reaktivita

Spôsoby (typ) správania

PROSTREDIE:

Prírodné

Fyzikálne, chemické, biologické vplyvy

Psychosociálne

Sociálna opora (zázemie)

Životné záťaže, udalosti a zmeny

ORGANIZMUS + PROSTREDIE:

Spôsob života

Primeranosť výživy

Abúzus psychoaktívnych látok (nikotín, alkohol, dogy, i.)

Pohybová aktivita

Životný režim

Mnohofaktorové základy chorôb
prim rna prevencia
Primárna prevencia
 • Stravovacie návyky
 • Fyzická aktivita
 • Mentálne zdravie
 • Prevencia drogových závislostí