KRISTINUSKON ENSIASKELEET - PowerPoint PPT Presentation

kristinuskon ensiaskeleet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KRISTINUSKON ENSIASKELEET PowerPoint Presentation
Download Presentation
KRISTINUSKON ENSIASKELEET

play fullscreen
1 / 5
KRISTINUSKON ENSIASKELEET
99 Views
Download Presentation
deirdre-lane
Download Presentation

KRISTINUSKON ENSIASKELEET

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KRISTINUSKON ENSIASKELEET

  2. Suurin usko kannattajamäärältään • Alku ei ollut lupaava: oli alun perin juutalaisten lahko, johon kuului vain muutama sata henkilöä. • Lähti leviämään Rooman valtakunnasta, jossa oli vain noin 7500 kristittyä. • Kasvu kuitenkin kiihtyi ja vuonna 300 kristittyjä oli noin 6 miljoonaa. • Kristinusko syntyi Jeesus Nasaretilaisen ympärille; Hän ei kuitenkaan ollut perustaja, vaan halusi uudistaa juutalaisuuden.

  3. Kristinuskon kolme menestystekijää • Kristittyjen korkea moraali; toimivat ajan ihanteiden mukaisesti ja siveellisesti. • Kristinuskon peräksiantamattomuus keisarikultin edessä lisäsi kannatusta erityisesti orjien joukossa. • Tiivis yhteisöllisyys (katakombit) ja Kristinuskon lähimmäisen rakkaus houkutteli kääntymään kristityksi.

  4. Jeesuksen ensimmäiset seuraajatkaan eivät perustavansa uutta uskontoa. He uskoivat, että Jeesus oli juutalaisten messias eli Jumalan lähettämä uusi kuningas. • Varhaisten kristittyjen usko ei ollut aivan poikkeuksellista. He eivät esimerkiksi kääntyneet pois juutalaisuudesta. Heillä oli esimerkiksi edelleen juutalaisia tapoja. • Keskeinen tekijä kristinuskon syntyyn oli Jeesuksen seuraajien uskon tämän ylösnousemukseen. • Oppilaiden usko ylösnousemukseen oli niin voimakasta, että he palasivat takaisin Jerusalemiin, vaikka ensin pakenivat sieltä. Tämän takia Jerusalemista tuli kristinuskon ensimmäinen keskus, josta syntyi Jerusalemin alkuseurakunta. • Opetuslapsista tuli myös alkuseurakunnan johtohahmoja. (Pietari, Johannes ja Jaakob) • Jerusalemin apostolien kokouksessa päätettiin myöhemmin, että kaste ja usko kristukseen riittää. • TÄMÄ MAHDOLLISTI USKONNON MAAILMANLAAJUISEN LEVIÄMISEN.

  5. Miten Kristinusko levisi? • Varhainen kristinusko levisi Rooman valtakunnassa ensiksi suuriin kaupunkeihin. • Usko levisi erityisesti kauppateitä pitkin. • Sitä levittivät Paavalin kaltaiset saarnaajat. • Kristinusko levisi erityisesti juutalaisten keskuudessa, ja myös naiset osallistuivat levitykseen.