Kristinuskon naiskuva - PowerPoint PPT Presentation

kristinuskon naiskuva n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kristinuskon naiskuva PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kristinuskon naiskuva

play fullscreen
1 / 11
Kristinuskon naiskuva
208 Views
Download Presentation
zoey
Download Presentation

Kristinuskon naiskuva

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kristinuskon naiskuva Abrahamin tyttäret -seminaari 5.10.2008 Suomen Ekumeenisen Neuvoston naisjaosto Hotelli Helka

 2. Nainen Raamatussa - Naisena kirkossa Raija Sollamo Raamatun alkukielten professori (emerita) Eksegetiikan laitos

 3. OSA I: NAINEN RAAMATUSSA • Kirjoittajat: miehiä • Kirjojen päähenkilöt: enimmäkseen miehiä • Esterin kirjassa ja Ruutin kirjassakin nimihenkilöt jäävät osittain muiden henkilöiden varjoon. Vanhan testamentin puolella Ruutin kirja antaa suhteessa kirjan kokoon eniten tilaa naisille (Ruut ja Noomi). • Uudessa testamentissa mainittakoon Luukkaan evankeliumi ja Paavalin kirjoittamat kirjeet. • Annetun tilan määrä ei kuitenkaan välttämättä ratkaise naisia koskevan opetuksen painoarvoa.

 4. Naisten/vaimojen alamaisuus/kuuliaisuus Vanhassa testamentissa • 1Kor 14:33c-35 ”Niin kuin on laita kaikissa pyhien seurakunnissa, naisten tulee olla vaiti seurakunnan kokouksissa. Heidän ei ole lupa puhua, vaan heidän on oltava kuuliaisia, niin kuin lakikin sanoo. Jos he tahtovat tietoa jostakin, heidän on kysyttävä sitä kotona omalta mieheltään, sillä naisen on sopimatonta puhua seurakunnan kokouksessa.” • 1Kor 11:5 ”Sen sijaan jos nainen on avopäin, kun hän rukoilee tai profetoi, hän häpäisee päänsä, sillä sehän on samaa kuin hän olisi antanut ajaa hiuksensa pois.”

 5. Vanhan testamentin kohtia • Syntiinlankeemus 1 Moos 3:16: ”Mieheen on sinun halusi oleva, ja hän on sinua hallitseva.” • Saara, vrt. 1 Piet. 3:6: ”Saarakin totteli Abrahamia ja kutsui häntä herraksi.” • Entä Eeva, Nooan tyttäret, Mirjam, Rebekka, Tamar, Rahab, Ruut, Debora, Jael, Delila, Abigail? • Vastaanhangoitteleva kuningatar Vasti (Ester 1:10-22). • Vanhasta testamentista ei löydy kohtaa, jossa sanotaan, että naisen tulee olla alamainen/kuuliainen miehelle(en).

 6. Synagogajumalanpalvelukset esikuvana • Yleinen käytäntö juutalaisuudessa oli, että • nainen ei saa toimia tooran esilukijana synagogassa seurakunnan kunnian tähden • Kuitenkin periaatteessa eli uskonnollisen perinteen mukaan esilukijana toimiminen oli sallittu myös naisille. • Naisella ei ollut oikeutta puhua ”miehen paikassa” eli julkisessa paikassa kuten synagogassa tai oikeudessa.

 7. Uuden testamentin huoneentaulut • Kol 3:18-22 ”Vaimot suostukaa miehenne tahtoon, niin kuin Herraan uskoville sopii. Miehet rakastakaa vaimoanne, älkää kohdelko häntä tylysti. Lapset, totelkaa kaikessa vanhempianne, sillä se on Herralle mieleen. Isät, älkää aina moittiko lapsianne, etteivät he masentuisi. Orjat, totelkaa kaikessa maallisia isäntiänne…” • Ef 5:22-6:9 ”…vaimot, suostukaa miehenne tahtoon, niin kuin Herran thatoon, sillä mies on vaimonsa pää, niin kuin Kristus on seurakunnan pää;…Niin kuin seurakunta alistuu Kristuksen tahtoon, niin myös vaimon tulee kaikessa alistua miehensä tahtoon.” • 1 Piet 2:18-3:7 ”Samoin te, vaimot, olkaa kuuliaisia miehellenne, jotta myös ne miehet, jotka eivät ehkä usko

 8. Tasa-arvo ja alamaisuus kasteopetuksessa • Gal 3:28 Tasa-arvoa julistetaan 50-luvulla jKr: ”Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi.” • Kol 3:11 Tasa-arvosta vaietaan 60-luvun alussa jKr: ”Silloin ei ole enää kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikattua eikä ympärileikkaamatonta, ei barbaaria, skyyttalaista, orjaa eikä vapaata, vaan Kristus on kaikki, hän on kaikissa.” • Lopulta (70-90-luvuilta alkaen) opetetaan naisten alistumista ja vaikenemista. Ajattelutavaltaan 1Kor14:34 ja 1Tim2.11-12 ovat lähellä toisiaan. 1Kor 14:33c-36 ei kuulu Åaavalin kirjoittamaan 1Korinttilaiskirjeeseen, vaan on myöhempi Paavalin oppilaiden sukupolven tekemä lisäys (interpolaatio).

 9. Mikä on kristillistä opetusta tai käytöstä? • Se mikä on peräisin Jeesukselta itseltään ja poikkeaa perinteisestä juutalaisesta tai vanhatestamentillisesta opetuksesta ja käytännöstä. • Se mikä esiintyy UT:ssa ajallisesti mahdollisimman varhaisissa lähteissä • Se mikä eroaa kreikkalaisten filosofien opetuksesta • Se mikä tulee lähelle kristinuskon ydinopetuksia lähimmäisen rakastamisesta ja kultaisesta säännöstä

 10. II KYSYMYS NAISTEN ROOLEISTA JA ”VIROISTA” SEURAKUNNASSA • Pappeus ei ole uustestamentillinen virka • Sen sijaan UT:ssa mainitaan apostolit, profeetat, johtajat, opettajat, kaitsijat (piispat), diakonit • Jeesus eivätkä hänen opetuslapsensa olleet pappeja • VT:ssa miespappeus, mutta vain tietyn suvun miespuoliset jäsenet olivat pappeja; siis perinnöllinen pappeus. Tämä pappeus päättyi Jerusalemin temppelin hävitykseen 70 jKr.

 11. Varhaisten kristillisten seurakuntien käytäntö • Naisapostoli Junia Room 16:7 • Naisdiakoni Foibe Room 16:1-2 • Paavalin työtoveri Prisca Room 16:3-5 • Karismaattinen alkuvaihe (ei virkoja, seurakunnat elävät Hengen johdatuksessa, naiset toimivat miesten rinnalla) • Virkojen muodostuminen (naiset tungetaan pois syntyvistä kirkollisista viroista) • 1 Tim 3:1-7 ja Tiit 1:6-9