Information om pågående överenskommelser 2013
Download
1 / 12

- PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Information om pågående överenskommelser 2013 mellan staten och SKL. Länsledning Närvård 2013-02-01 Agneta Morelli. Överenskommelser 2013 Hälsa, vård och omsorg (totalt 7 miljarder). En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess, "sjukskrivningsmiljarden"

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - deepak


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Information om p g ende verenskommelser 2013 mellan staten och skl

Information om pågående överenskommelser 2013

mellan staten och SKL

Länsledning Närvård

2013-02-01

Agneta Morelli


Verenskommelser 2013 h lsa v rd och omsorg totalt 7 miljarder
Överenskommelser 2013Hälsa, vård och omsorg (totalt 7 miljarder)

En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess, "sjukskrivningsmiljarden"

Fortsatta insatser för att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård

Fortsatta insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård, "kömiljarden"

Nationella Kvalitetsregister

Patientsäkerhetssatsning

Program hållbar jämställdhet

Rehabiliteringsgarantin

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Stärka barns rättigheter "handslaget"

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten

Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

Utveckling av missbruks- och beroendevården - Kunskap till praktik

Utvecklingsområden inom hälso- och sjukvården (tidigare Dagmarmedel)

Folkhälsoområdet hiv/aids


Information om p g ende verenskommelser 2013 mellan staten och skl

Två nationella överenskommelser 2013

Begreppsdjungeln

Begreppsdjungeln

Evidensbaserad praktik...eller... Kunskapsbaserad praktik?

Plattform… plattformsledare…

Bättre liv för sjuka äldre... eller... Mest sjuka äldre... eller... Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre...


Information om p g ende verenskommelser 2013 mellan staten och skl

eSamhället

Två nationella överenskommelser 2013

... och angränsande områden inom hälso- och sjukvården

ÖK eHälsa

2011 = 20 miljoner

2012 = 40 miljoner

Prestations-baserat!

Stöd till evidensbaserad praktik

för god kvalitet inom socialtjänsten

227,5 mnkr

Sammanhållen vård och omsorg

om de mest sjuka äldre

915 mnkr

Insatser för evidens-baserad praktik

98 miljoner

Insatser för eHälsa

129,5 miljoner

Bättre liv sjuka äldre

Utvecklingsledare

72 miljoner

Insatser för eHälsa

18,9 miljoner

Catharina Mann

Maj Rom

Per Albinsson

Catharina Mann


Information om p g ende verenskommelser 2013 mellan staten och skl

Nytt 2013

Stöd till evidensbaserad praktik

för god kvalitet inom socialtjänsten

227,5 mnkr

”En förutsättning för evidensbaserad praktik inom socialtjänsten är att det finns strukturer/nätverk till stöd för en kontinuerlig kunskapsutveckling. Därför ges fortsatt stöd, dock med avsikten att huvudmännen successivt övertar finansieringen.”

sidan 4

Insatser för evidens-baserad praktik

98 miljoner

Insatser för eHälsa

129,5 miljoner

 • Funktionsnedsättning

 • Stöd till regionalt utvecklingsarbete

 • Nationell förstudie om utvärdering av metoder

 • Kvalitetsregister för utveckling av stöd till personer med funktionsnedsättning

 • Förbättrad samverkan mellan forskning och praktik

 • Nationell kartläggning av samverkan mellan socialtjänsten och universitet/högskolor

 • Rapport med förslag på fortsatta aktiviteter färdig senast den 1 oktober 2013

 • Nya satsningar inom ramen för eHälsa

 • Mer information från Curt Blomqvist kl. 13.00


Information om p g ende verenskommelser 2013 mellan staten och skl

Närvårdsgrupp

Närvårdsgrupp

Länsledning

Närvård

Närvårdsgrupp

Närvårdsgrupp

Nytt

Två socialchefer

Samordningsgrupp

Landstinget Gävleborg

Samhällsmedicin

Region Gävleborg

FoU Välfärd

Regional stödstruktur

för kunskapsutveckling

Styrgrupp

Styrgrupp?

Styrgrupp

eHälsa

Mest sjuka

äldre

Kunskap

till praktik –

föräldrastöd

Öppna

jämförelser

Barn &

unga

Funktions-

nedsatta


Information om p g ende verenskommelser 2013 mellan staten och skl

År 2014 = 75 %

År 2015 = 50 %

År 2016 = 25 %

Länsledning

Närvård

Samordningsgrupp

Landstinget Gävleborg

Samhällsmedicin

Region Gävleborg

FoU Välfärd

Regional stödstruktur

för kunskapsutveckling

970.000

Agneta Morelli

eHälsa

Bättre liv för

sjuka äldre

Kunskap

till praktik –

Förstärkt barn &

föräldraperspektiv

Öppna

jämförelser

Barn &

unga

Funktions-

nedsatta

970.000

970.000

325.000

2.5 mnkr

+

70.000

Hjördis Flodström Enquist

Curt Blomqvist

IngridNilsson

Karin Gisselman

Agneta Morelli

Agneta Morelli


Information om p g ende verenskommelser 2013 mellan staten och skl

Sammanhållen vård och omsorg

om de mest sjuka äldre

915 mnkr

”Överenskommelsen handlar om att genom ekonomiska incitament och med de mest sjuka äldres behov i centrum, uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan kommuner och landsting.”

sidan 1

Bättre liv sjuka äldre

Utvecklingsledare

72 miljoner

Insatser för eHälsa

18,9 miljoner

Mest sjuka äldre är personer 65 år eller äldre som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom. (Socialstyrelsens definition)

Cirka 17 % av befolkningen 65 år och äldre dvs. 305 000 personer.

ÖK Mest sjuka äldre, sidan 4


Information om p g ende verenskommelser 2013 mellan staten och skl

Nytt 2013

Sammanhållen vård och omsorg

om de mest sjuka äldre

 • Grundläggande krav

 • Utöver en handlingsplan ska utvecklingsledarnas roll och mandat anges.

 • Kommuner och landsting ska dokumentera hur det systematiska förbättringsarbetet med riskanalys, egenkontroll och avvikelsehantering ska bedrivas (SOSFS 2011:9).

Bättre liv sjuka äldre

Utvecklingsledare

72 miljoner

Insatser för eHälsa

18,9 miljoner

Ny beräkningsmodell (god läkemedelsbehandling och sammanhållen vård och omsorg)

 • Ersättning utbetalas när det har skett en förbättring som bedöms vara varaktig och inte bero på slumpen.

  Nytt förbättringsområde

 • Äldres psykiska ohälsa

  Läkemedelsindikatorerna förändras

 • En statistiskt säkerställd förbättring ska ha skett (vid mätning i Augusti 2013) för användningen av;

  - olämpliga läkemedel för personer över 75 år

  - antiinflammatoriska läkemedelför personer över 75 år

  - läkemedel mot psykosför dem som är över 64 år och har dosdispensering


Information om p g ende verenskommelser 2013 mellan staten och skl

För mer informationwww.skl.seSocial omsorg och stöd > Evidensbaserad praktik > Överenskommelsen 2013Social omsorg och stöd > Äldre > Överenskommelsen äldre 2013