pamarentah ajeng mindhakake regine bensin n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pamarentah ajeng mindhakake regine bensin … PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pamarentah ajeng mindhakake regine bensin …

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 3
Download Presentation

Pamarentah ajeng mindhakake regine bensin … - PowerPoint PPT Presentation

declan
101 Views
Download Presentation

Pamarentah ajeng mindhakake regine bensin …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Pamarentahajengmindhakakereginebensin… Efektiforatimbangmatesibensin?

  2. Pamarentahbakalmatesibensinkuwicetha yen keliru Matesibensinkuwipadhakaromundhakake regane bensinpingpindho. Alesane, kapingsijimatesibensinkuwidudukikmatingwewengkonenergisingbener. Sababiki kayak nggiringwongpindahsakabensinmenyangbensin, sakapremiumnyangpertamax. Mesthinewargadikongkonnggentiminyakkaroliyaneminyak, contone gas. Sabab, minyaking negara iki saya suwe saya sithiksingakeh yo gas. Pingpindo, masarakatdipeksatukupertamaxsing regane kuwimanut pasar. Ikipadhawaemundhakeregabensinningcaranekuwingelarangmasarakattukupremium. Ping telu, pepintan bensin kuwi nglanggar Undang-Undang Dasar  kitha.

  3. Artinekikmatpepintanbensinnikimbotenefektif?