kimyasal denge n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kimyasal Denge PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kimyasal Denge

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Kimyasal Denge - PowerPoint PPT Presentation


 • 437 Views
 • Uploaded on

Kimyasal Denge. Kimyasal Denge.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kimyasal Denge


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kimyasal denge1
Kimyasal Denge
 • Kapalı bir sistemde gerçekleşen reaksiyonlarda belli bir süre sonra ürünlerle reaktiflerin konsantrasyonunun değişmediği bir denge durumuna ulaşılır, bu hal reaksiyona giren ve çıkan maddeler arasında dinamik bir dengedir. Denge koşullarında ileri ve geri reaksiyonların gerçekleşme hızları aynıdır.
 • Kapalı kapta sıvının buharlaşması
 • Doymuş çözeltiye çözünen ilavesi
 • Bir maddenin birbiriyle karışmayan iki sıvı içinde dağılımı
 • reversible reaksiyonlar
denge sabiti ifadesi
Denge sabiti ifadesi
 • Denge koşullarında ileri ve geri reaksiyonların gerçekleşme hızları eşit olduğundan ürünlerin ve reaktiflerin konsantrasyonları, değişmez..
 • aA + bB ↔ cC + dD

[C]c [D]d

Kc = -----------------

[A]a [B]b

slide9
Denge sabiti sıcaklığa bağlıdır.
 • Kimyasal reaksiyon ters yönde yazılırsa denge sabiti ifadesi Kc, 1/Kc şeklinde değiştirilir.
 • Denge ifadesinde reaksiyon bir katsayı ile çarpılırsa, katsayı denge sabitine Kc üstel olarak yansıtılır (Kc)n
 • Denge ifadesinde reaksiyon bir katsayı ile bölünürse, katsayı denge sabitinin sabit cinsinden kökü alınır.
 • Kc (Kc)1/n
 • Birbirinden bağımsız iki reaksiyon toplandığı zaman yeni reaksiyonun denge sabiti ifadesi toplanan reaksiyonların denge sabitleri çarpımına eşittir.
slide11
Soru SO2(g) + ½ O2(g) ↔ SO3(g) için denge sabiti 973K de 20.0 ise .

2SO3(g) ↔ 2SO2(g) + O2(g) reaksiyonu için denge sabiti nedir?

slide12
soru

N2O(g) + 1/2O2(g) ↔ 2NO (g) reaksiyonu için denge sabitini aşağda verilenlerden hesaplayınız.

N2(g) + O2(g) ↔ 2 NO(g) Kc = 4.1x10-31

N2(g) + 1/2O2(g) ↔ N2O(g) Kc = 2,4x10-15

N2O(g) + 1/2O2(g) ↔ 2NO (g) Kc = ?

slide13
aşağıdaki reaksiyonlar için denge sabiti ifadelerini yazınız.

CO2(g) + H2(g) ↔ CO(g) + H2O(l)

SnO2(k) + 2CO(g) ↔ Sn(s) + 2CO2(g)

Denge sabiti ifadesinde saf katı ve saf sıvı ların konsantrasyonları yer almaz.

relationship between kc and kp
Relationship between Kc and Kp

aA(g) + bB(g) ↔ cC(g) + dD(g)

PCc PDd

Kp = ---------------------

PAa PBb

Denge sabiti molarite cinsinden konsantrasyonlar içerdiği zaman Kc ile ifade edilirken, konsantrasyon olarak kısmi basınçlar kullanılırsa Kp terimi kullanılır.

Kp= Kc (RT) (d+c)-(b+a)

slide15

Kp= Kc (RT) (d+c)-(b+a)

R 0.0821 L.atm/mol K

T Kelvin

∆n = (nc +nd) – (na+nb)

slide16

reaksiyonu için 1000 K de Kc= 3.8 x 10-3 ise Kp değerini hesaplayınız.

1125 K de Kp= 6.1 x 104 ise Kc değerini hesaplayınız.

reaksiyon oran q
Reaksiyon Oranı, Q:
 • Q reaksiyonun herhangi bir anı için ürünlerler ile reaktifler arasındaki oranı gösterir.
 • Q < Kc reaksiyon dengeye erişilinceye kadar sağ tarafa doğru ürünler lehine ilerler.
 • Q > Kc reaksiyon dengeye erişilinceye kadar sol tarafa doğru reaktifler lehine (geri reaksiyon) ilerler.
 • Q = Kc sistem dengededir.
slide20

reaksiyonu için 500 °C de Kc 1.7 x 102 dir. 1.57 mol N2 1.92 mol H2 ve 8.13 mol NH3 20.0 L lik bir reaksiyon kabına konduğunda reaksiyonda hangi tür/türlerin konsantrasyonu artar.

dengeye etki eden fakt rler le chatelier s prensibi
Dengeye etki eden faktörler – Le Chatelier’s prensibi
 • Denge halinde bulunan bir sisteme dış bir etki olursa, (konsantrasyon, basınç, sıcaklık değişimi)yapılan etkinin azalacağı şekilde değişim olur.
slide22
2N2(g) + 6H2O(s) ↔ 4NH3(g) + O2(g) ∆H=1530 kJ

- Kc yi yazınız.

- Her bir şık için amonyum konsantrasyonunda oluşacak d eğişimi açıklayın

i- ortamdan O2(g) çekmek

ii- N2(g) eklemek

iii- sabit sıcaklıkta sistemi sıkıştıtmak

iv- sistemi soğutmak

- yukarıdakilerden hangisi/hangileri K değerini değiştirir?

slide23
427˚C de 10.00 L lik kap 1.00mol of H2 and 1.00 mol I2ile dolduruluyor. Aşağıdaki reaksiyon için 427˚C de denge sabiti Kc 57 olduğuna göre denge anında ortamdaki türlerin konsantarsyonlarını hesaplayınız.

H2(g) + I2(g) ↔ 2HI(g) .

slide26
a- 1000°C de aşağıdaki reaksiyon için Kc= 2,00 dır.

COF2(g) ↔ CO2(g) + CF4(g)

Eğer 1000°C de 5,00L lik bir karışım 0,145 molCOF2 0,262 mol CO2 ve 0,074 mol CF4 içerirse karışım dengede midir hesaplayarak gösteriniz?

Reaksiyon için Kp yi hesaplayınız.

R= 0.08206 L atm/mol K R= 1.987 cal/mol K R= 8.314 J/mol K