Predmet nauke o dru tvenim devijacijama
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 242 Views
 • Uploaded on

PREDMET NAUKE O DRUŠTVENIM DEVIJACIJAMA. Sinonimi: sociologija devijantnog ponašanja, sociologija društvenih devijacija, sociologija društvenih dezorganizacija, sociologija devijantnosti, sociologija socijalnih problema. Jelena Špadijer–Džinić, sociologija devijantnosti:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - deanne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Predmet nauke o dru tvenim devijacijama
PREDMET NAUKE O DRUŠTVENIM DEVIJACIJAMA

Sinonimi:

 • sociologija devijantnog ponašanja, sociologija društvenih devijacija, sociologija društvenih dezorganizacija, sociologija devijantnosti, sociologija socijalnih problema.


Predmet nauke o dru tvenim devijacijama

Jelena Špadijer–Džinić, sociologija devijantnosti:

 • a) Devijantna ponašanja, pod kojima se podrazumevaju ona ponašanja ljudi koja u značajnoj meri odstupaju od opšte prihvaćenih društvenih normi i vrednosti i izazivaju društvenu reakciju neodobravanja,


Predmet nauke o dru tvenim devijacijama

 • b) Društvene dezorganizacije koje predstavljaju “ svaku vrstu ili stepen slabljenja ili raspada formalnih i neformalnih obrazavca društvenih odnosa, na kojima se zasniva organizacija grupe, delatnosti ili institucije, što ima za posledicu njihovu nesposobnost da deluju efikasno u skladu s utvrđenim ciljevima”


Predmet nauke o dru tvenim devijacijama

 • c) Društveno reagovanje ili socijalna kontrola, “objašnjenje različitih društvenih mera za prevenciju, redukciju i eliminisanje devijantnih društvenih pojava”.


Predmet nauke o dru tvenim devijacijama1
PREDMET NAUKE O DRUŠTVENIM DEVIJACIJAMA

 • 1. društvene devijacije,

 • 2. socijalni problemi i

 • 3. društvena reakcija, odnosno društveni odnos prema devijacijama i socijalnim problemima.


Dru tvene devijacije
Društvene devijacije:

 • Osujećenja ili izvitoperenja u zadovoljavanju ljudskih potreba u pogledu njihovih sadržaja, oblika i načina;

 • Nemogućnost iskazivanja čoveka kao radnog i stvaralačkog bića;

 • Poremećaji ponašanja i odnosa sa drugim ljudima;


Predmet nauke o dru tvenim devijacijama

Nefunkcionisanje:

 • ljudskih zajednica,

 • društvenih institucija i

 • globalnih društava,

  koje vode pogoršanju položaja čoveka, ugrožavanju njegove ljudske prirode i nemogućnosti zadovoljavanja svestranih i raznovrsnih potreba.


Socijalni problemi
Socijalni problemi

 • a) Pogađaju veliki broj ljudi negativnim i nepovoljnim posedicama,

 • b) Društveno su uzrokovani, znači imaju društvenu etiologiju,

 • c) Imaju nepovoljne društvene posledice,


Predmet nauke o dru tvenim devijacijama


Dru tvena reakcija
Društvena reakcija problem,

 • A) Neorganizovani, spontani i neformalni vidovi društvene reakcije (poruga, ismevanje, izolovanje i sl.),

 • B) Organizovani, formalni i institucionalizovani, uređeni posebnim društvenim, najčešće pravnim aktima (različite vrste društvenih sankcija).


Aspekti prou avanja dru tvenih devijacija

ASPEKTI PROUČAVANJA DRUŠTVENIH DEVIJACIJA problem,

a) Pojavni ili fenomenološki aspekt = ispitivanje sadržaja, oblika i načina ispoljavanja, raširenosti i distribucije društvenih devijacija.

b) Dinamički aspekt = kretanje i promene društvenih devijacija i pojedinih njihovih vrsta (statističke i metode merenja).


Predmet nauke o dru tvenim devijacijama

 • c) problem, Uzročni ili etiološki pristup= istraživanje i utvrđivanje uzroka društvenih devijacija. Većina teorija o društvenim devijacijama odnosi se na tumačenje uzroka ovih pojava.

 • d) Posledični aspekt = društvene posledice devijacija, uključujući i one aspekte posledica u kojima su devijanti žrtve društvenih okolnosti.


Predmet nauke o dru tvenim devijacijama

 • e) problem, Akcioni ili intervencijski= različiti vidovi društvenog odnosa ili reakcije na devijacije i praćenje različitih vidova društvene reakcije (mere i oblici, institucije i institucionalni sistemi).

 • U ovom aspektu nauka o društvenim devijacijama blisko je povezana sa socijalnom politikom i socijalnim radom.


Nau ni ciljevi
Naučni ciljevi problem,

 • a) Prikupljanje naučnih saznanja o prirodi društvenih devijacija, opšte zajedničke karakteristike, sa krajnjom namerom da se ustanove zakonitosti i definiše teorija.

 • b) Stvaranje tipologija i klasifikacija devijantnih pojava u cilju sistematizacije saznanja i boljeg naučnog uvida u njihove odnose i međusobne sličnosti i razlike.


Predmet nauke o dru tvenim devijacijama


Metode nauke o dru tvenim devijacijama
METODE NAUKE O DRUŠTVENIM DEVIJACIJAMA devijacijama koriste za

 • 1. Koristi sve opšte metode društvenih nauka (induktivna, deduktivna i istorijsko-dijalektička).

 • 2. Koristi sve opšte sociološke metode:

 • a) Neposredno sistematsko posmatranje,

 • b) Anketa

 • c) Sistematski razgovor i intervju.


Predmet nauke o dru tvenim devijacijama

 • U praski se koriste devijacijama koriste za dijagnostički intervju (utvrđšivanje prirode nekog problema) i terapeutski model intervjua (prevazilaženje problema, odnosno zaštiti devijanata).

 • d) Metode akcionih istraživanja novi metodološki pristup u sociologiji (kvalitetivna metodologija).


Predmet nauke o dru tvenim devijacijama

 • 3. devijacijama koriste za Posebne metode:

 • a) Statističke metode (“službeno utvrđene” pojave i činjenice),

 • b)Istorija slučaja (case story): Sutherlend, istraživanje karijere profesionalnog lopova.


Predmet nauke o dru tvenim devijacijama

 • c) Analiza slučaja (case study)- devijacijama koriste za karakteristični ili reprezentativni slučajevi.

 • d) Viktimološka metoda= ispitivanje žrtava različitih devijacija, kao deo odnosa sa akterima devijacija.