ostatn smysly n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ostatní smysly PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ostatní smysly

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Ostatní smysly - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Ostatní smysly. Morfologie a embryologie. Chuťový aparát. Organum gustatorium Caliculus gustatorius /= gemma gustatoria/ Porus gustatorius Jazyk , měkké patro, valeculae, epiglottis Chuťové pohárky Chuťová dráha. Chuťový pohárek. vývoj během 11. – 13. týdne

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ostatní smysly' - deanna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ostatn smysly

Ostatní smysly

Morfologie a embryologie

chu ov apar t
Chuťový aparát
 • Organum gustatorium
 • Caliculus gustatorius /= gemma gustatoria/
 • Porus gustatorius
 • Jazyk, měkké patro, valeculae, epiglottis
 • Chuťové pohárky
 • Chuťová dráha
chu ov poh rek
Chuťový pohárek
 • vývoj během 11. – 13. týdne
  • buňky pronikají z chorda tympani, n. IX, a n. X
  • reakce zrychleným polykáním a mimikou (26.t)
 • tři typy buněk – celkem 100 - 150
  • chuťové bb. – mikroklky
   • sekundární receptory
  • podpůrné bb.
  • bazální bb.
slide5
Chuť
 • základní chutě – sladká, slaná, hořká, kyselá, glutamát sodný
  • každý pohárek vnímá všechny chutě
projek n vzestupn senzorick chu ov dr ha
Projekční→ Vzestupné → SenzorickéCHUŤOVÁ DRÁHA

3 - neuronová dráha

 • neurony:
  • měkké patro  nn. palatini minores  ganglion pterygopalatinum (! bez interpolace !)  n. petrosus major  ganglion geniculi  n. intermedius  nucleus tractus solitarii
  • přední 2/3 jazyka (= dorsum linguae)  n. lingualis  chorda tympani  n. intermedius  nucleus tractus solitarii
  • zadní 1/3 jazyka (= radix linguae)  n. IX  ganglion inf. et sup. n. IX  nucleus tractus solitarii
  • epiglottis, aditus laryngis  n. X  ganglion inf. et sup. n. X.  nucleus tractus solitarii
 • neurony: nucleus tractus solitarri  thalamus (nucleus ventralis posteromedialis), k motorickým jádrům hlavových nervů, do retikulární formace
 • neurony: thalamus  mozková kůra /lobus parietalis - area 43, gyrus postcentralis/ a přední části inzuly, do gyrus parahippocampalis a habenul
ichov apar t
Čichový aparát
 • čichová sliznice v dutině nosní (strop, horní mušle a stěny)
 • 5 cm2
 • čichový epitel
 • čichová dráha (n.I)
ichov epitel
Čichový epitel
 • cca 13. – 15. týden – diferenciace epitelu
 • čtyři typy buněk
  • bazální bb.
  • nezralé bb.
  • zralé bb. – cilie, axon
   • primární receptor
  • podpůrné bb. – jádra apikálně
 • čichové žlázy – Bowmanovy
  • serózní sekret, odorant-binding protein, IgA
projek n vzestupn senzorick ichov dr ha
Projekční→ Vzestupné → SenzorickéČICHOVÁ DRÁHA

2 - neuronová dráha

 • neurony: neuroepithelové buňky v pars olfactoria cavitatis nasi  fila olfactoria procházejí skrze lamina cribrosa ossis etmoidalis do dutiny lební
 • neurony: mitrální buňky v bulbus olactorius  tractus olfactorius  trigonum olfactorium  gyri olfactorii med. et lat. (= bývalá stria) limbický systém (lobus temporalis - uncus gyri parahippocampalis /area 20/, corpus amygdaloideum, hypothalamus, corpora mamillaria)
hmat a propriocepce
Hmat a propriocepce
 • senzitivní zakončení v kůži,
 • senzitivní zakončení v orgánech („vnitřní hmat“) ???
 • šlachová a svalová vřeténka
 • Headovy zóny
 • area nervinae, radiculares
 • senzitivní složky hlavových a periferních nervů
 • dráha zadních provazců, tractus spinothalamicus
ko n receptory
Kožní receptory
 • volná nervová zakončení
  • nemají myelinovou pochvu
  • jsou v epidermis a v rohovce
  • dotek, bolest, chlad, teplo ???
 • Merkelovy terče
  • v basální vrstvě epidermis kůže tlustého typu
  • z neurální lišty
  • dotek
ko n receptory1
Kožní receptory
 • Meissnerova tělíska
  • v dermálních papilách prstů, dlaní, chodidel
  • oválná lamelózní struktura
  • nervová vlákna ztrácejí myelinovou pochvu
  • dotek
 • Ruffiniho tělíska
  • v dermis a v kloubních pouzdrech
  • opouzdřené tělísko
  • natažení
ko n receptory2
Kožní receptory
 • Vater-Pacciniho tělíska
  • největší – 2-4 mm
  • opuzdřené – lamely z perineuria, Schwanovy bb., nemyelinizované nervové vlákno
  • v podkoží
  • tlak a vibrace
 • tělíska Krauseho, Golgiho …
proprioceptory
Proprioceptory
 • golgiho šlachové vřeténko
  • napětí šlachy, (inhibují motoneurony)
 • nervosvalové vřeténko
  • intrafuzální svalová vlákna
   • dva typy
   • inervovaná γ-motoneurony
projek n vzestupn senzitivn p m dr ha zadn ch provazc
Projekční→ Vzestupné → Senzitivní→ Přímé:DRÁHA ZADNÍCH PROVAZCŮ
 • vytváří tzv. lemniskový systém
 • = tractus spino-bulbo-thalamo-corticalis
 • 3-neuronová dráha pro hmat, vibrace, hluboký tlak, tah, propriocepce z kloubů, šlach a svalů
projek n vzestupn senzitivn p m anterolater ln syst m tractus spinothalamicus
Projekční→ Vzestupné → Senzitivní→ Přímé → Anterolaterální systém:TRACTUS SPINOTHALAMICUS
 • součást tzv. anterolaterálního systému
 • 3-neuronová dráha pro ostrou „rychlou“ bolest, teplo a chlad a hrubou citlivost
projek n vzestupn senzitivn p m anterolater ln syst m senzitivn dr hy hlavov c h nerv
Projekční→ Vzestupné → Senzitivní→ Přímé → Anterolaterální systém:SENZITIVNÍ DRÁHY HLAVOVÝCH NERVŮ
 • obdoba obou systémů u hlavových nervů
 • n. V., IX. a X.
 • lemniscus trigeminalis se přidává k lemniscus medialis