k stutis ilinskas iauli universitetas 2013 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kęstutis Žilinskas Šiaulių universitetas, 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Kęstutis Žilinskas Šiaulių universitetas, 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

DUOMENŲ GAVYBA. Paskaita 2 . Duomenys ( Duomenų , objekt ų ir atributų, imčių, duomenų priklausomumo sąvokos. Duomenų skalės, rinkinių tipai, duomenų bazės). Kęstutis Žilinskas Šiaulių universitetas, 2013. Duomen ų samprata. Plačiaja prasme duomenys tai: Faktai; Tekstas; Grafikai;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kęstutis Žilinskas Šiaulių universitetas, 2013' - deanna-blankenship


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
k stutis ilinskas iauli universitetas 2013

DUOMENŲ GAVYBA

Paskaita2.Duomenys(Duomenų, objektų ir atributų, imčių, duomenų priklausomumo sąvokos. Duomenų skalės, rinkinių tipai, duomenų bazės)

Kęstutis Žilinskas

Šiaulių universitetas, 2013

duomen samprata
Duomenų samprata
 • Plačiaja prasme duomenys tai:
  • Faktai;
  • Tekstas;
  • Grafikai;
  • Paveikslėliai;
  • Garsai;
  • Analoginiai ar skaitmeniniai video segmentai.
slide3

Duomenys gali būti gaunami:

  • Matuojant;
  • Atliekant eksperimentus;
  • Atliekant aritmetinius veiksmus;
  • Atliekant loginius veiksmus.
 • Duomenys turi būti pateikti forma, tinkama saugoti, perduoti ir apdoroti (pertvarkyti).
duomenys
Duomenys
 • Duomenys – būtina duomenų gavybos prielaida.
 • Duomenis pateikia užsakovas arba saugyklos administratorius.
 • Duomenis naudoja vartotojas. Duomenių pagalba gali būti formuojama nauja informacija.
objektai ir atributai
Objektai ir atributai
 • Objektas aprašomas atributų rinkiniu.
 • Objektas gali būti vadinamas:
  • Užrašu;
  • Įrašu,
  • Atveju;
  • Pavyzdžiu;
  • Lentelės eilute ir pan.
objektai ir atributai1
Objektai ir atributai
 • Atributas – objektą apibūdinanti savybė (pavyzdžiui):
  • Žmogaus akių spalva;
  • Vandens temperatūra ir pan.
 • Atributas gali būti vadinamas:
  • Kintamuoju;
  • Lentelės lauku;
  • Matmeniu (išmatavimu);
  • Charakteristika;
  • Požymiu.
kintamasis
Kintamasis
 • Kintamasis – bendra visiems nagrinėjamiems objektams savybė arba charakteristika, kuri reiškiasi skirtingai pereinant nuo vieno objekto prie kito.
 • Kintamojo reikšmė – požymio kokybinė arba kiekybinė išraiška.
imtis
Imtis
 • Analizuojant duomenis dažniausiai negalima nagrinėti visos objektų aibės (generalinės aibės).
 • Užtenka nagrinėti šios aibės dalį – imtį.
 • Imties dydis (ilgis, tūris) turi priklausyti nuo objektų įvairovės bei apimti skirtingus objektų aibės elementus ir jų kompinacijas.
imtis1
Imtis
 • Generalinė aibė (population) – visa nagrinėjamų, tyrėją dominačių objektų aibė.
 • Imtis (sample) – specialiu būdu atrinkta generalinės aibės dalis, leidžianti daryti išvadas apie generalinės aibės savybes ir charakteristikas.
imtis2
Imtis
 • Parametrai – skaitinės generalinės aibės charakteristikos.
 • Statistikos – skaitinės imties charakteristikos.
hipotez s
Hipotezės
 • Dažnai tyrimas remiasi hipotezėmis, kurios tikrinamos duomenų pagalba.
 • Hipotezė – prielaida apie objektų aibės parametrus, kuri gali būti patikrinta aibės daliai.
 • Hipotezė – dalinai pagrįstas žinių dėsningumas arba nurodantis ryšius tarp empirinių faktų, arba paaiškinantis faktus ar jų grupes.
hipotez s pavyzdys
Hipotezės pavyzdys:

yra ryšys tarp gyvenimo trukmės ir maitinimosi kokybės rodiklių.

 • Tyrimo tikslas: konkretaus kintamojo (gyvenimo trukmės) kitimo paaiškinimas.
hipotez s patikslinimas
Hipotezės patikslinimas:
 • Priklausomas kintamasis (gyvenimo trukmė) keičiasi priklausomai nuo keleto priežasčių (maitinimosi kokybės, gyvenimo būdo, gyvenamosios vietos ir pan.), t.y. nuo nepriklausomų kintamųjų.
 • Kintamasis iš pradžių nėra nei priklausomas, nei nepriklausomas.
 • Priklausomumą nusako tik hipotezė.
matavimai
Matavimai
 • Matavimas – skaičių priskyrimas nagrinėjamo objekto charakteristikoms pagal tam tikrą taisyklę.
 • Duomenų paruošimo procese matuojamas ne pats objektas, bet jo charakteristikos.
skal s
Skalės
 • Skalė – taisyklė, pagal kurią objektų charakteristikoms priskiriami skaičiai.
 • Duomenų gavyboje svarbu kintamojo skalė arba kintamųjų duomenų tipas.
 • Kintamieji būna skaitiniai arba simboliniai.
 • Skaitiniai duomenys būna diskretieji arba tolydieji.
skal s1
Skalės
 • Duomenų gavyboje nagrinėjamos penkios matavimų skalės:
  • Nominalioji;
  • Sutvarkyta;
  • Intervalinė;
  • Santykinė;
  • Dichotominė.
nominalin skal nominal scale
Nominalinė skalė (nominalscale)
 • Skalę sudaro tik kategorijos.
 • Duomenų negalima surikiuoti.
 • Su duomenimis negalima atlikti aritmetinių veiksmų.
  • Nominalinė skalę nusako pavadinimai, vardai, skirti klasifikavimui ir grupavimui.
  • Pvz.: profesijos, miestai, šeimyninė padėtis.
 • Galimos operacijos: lygu(=), nelygu(≠).
sutvarkyta skal ordinal scale
Sutvarkyta skalė (ordinalscale)
 • Objektams priskiriami skaičiai, nurodantis objektų santykinę padėtį, bet ne jų skirtumus.
 • Leidžia sutvarkyti objektus, suteikti jiems rangus, bet neleidžia nustatyti, kiek vienas dydis didesnis už kitą.
sutvarkyta skal ordinal scale1
Sutvarkyta skalė (ordinalscale
 • Pvz.: komandos vieta čempionate, mokinio vieta valstybinio egzamino reitinge (neaišku, kiek kiekvienas mokinys žino daugiau už kitą).
 • Galimos operacijos: lygu(=), nelygu(≠), daugiau(>), mažiau(<).
intervalin skal interval scale
Intervalinė skalė (intervalscale)
 • Skalė, kurios reikšmių skirtumus galima apskaičiuoti, bet reikšmių santykiai neturi prasmės.
 • Intervalinė skalė leidžia rasti dydžių skirtumus, turi nominaliosios ir sutvarkytos skalės savybes.
 • Skalė leidžia nusakyti požymio kiekybinius pokyčius.
intervalin skal interval scale1
Intervalinė skalė (intervalscale)
 • Pvz.: vandens temperatūra jūroje:
  • 190C – ryte ir 240C – vakare, t.y. vakare 5laipsniais šilčiau, bet 1,26 kartošilčiau.
 • Intervalinė skalė – tolydžioji.
 • Galimos operacijos: lygu(=), nelygu(≠), daugiau(>), mažiau(<), sudėtis(+), atimtis(-).
santykin skal
Santykinė skalė
 • Skalė, kurioje nusakyta atskaitos pradžia ir galimi skalės reikšmių santykiai.
  • Pvz.: bulvių kaina prekybos centre 1,2 karto didesnė nei turguje.
 • Galimos operacijos: lygu(=), nelygu(≠), daugiau(>), mažiau(<), sudėtis(+), atimtis(-), dalyba(/).
dichotomin skal dichotomous
Dichotominė skalė (dichotomous)
 • Skalė, turinti tik dvi kategorijas.
  • Pvz.: lytis (vyriška, moteriška).
 • Galimos operacijos: lygu(=), nelygu(≠).
duomen rinkini tipai
Duomenų rinkinių tipai
 • Dažniausiai naudojami duomenys, pateikti įrašų forma.
 • Duomenų rinkinių pavyzdžiai:
  • Lentelės;
  • Matricos;
  • Dokumentai;
  • Transakcijų duomenys;
  • Operacijų duomenys.
transakcij duomenys
Transakcijų duomenys
 • Duomenų tipas, kurio kiekvienas įrašas yra transakcija – reikšmių rinkinys.
grafiniai duomenys
Grafiniai duomenys
 • WWW duomenys;
 • Molekulinės struktūros;
 • Grafai;
 • Žemėlapiai.
duomen saugojimo formatai
Duomenų saugojimo formatai
 • Šiuolaikiniame pasaulyje duomenų labai daug.
 • Pagrindiniai veiksmai su jais:
  • Duomenų pateikimas;
  • Duomenų apskaičiavimas;
  • Manipuliavimas duomenimis; duomenų apdorojimas (surinkimas, perdavimas ir kt.).
 • Paprastai duomenys laikomi failuose ir duomenų bazėse.