1 / 46

Energie besparen bij u thuis

Energie besparen bij u thuis. 23/10/12. Programma. Waarom energie besparen? De Energiesnoeiers Wie zijn we? Wat doen we? Tussendoor: tal van energietips!. In de woning gebruik je voor tal van zaken energie! Broodrooster Verwarming Warm water Haardroger Wasmachine Frigo Oven.

dea
Download Presentation

Energie besparen bij u thuis

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Energie besparen bij u thuis 23/10/12

 2. Programma Waarom energie besparen? De Energiesnoeiers • Wie zijn we? • Wat doen we? Tussendoor: tal van energietips!

 3. In de woning gebruik je voor tal van zaken energie! Broodrooster Verwarming Warm water Haardroger Wasmachine Frigo Oven Energie in de woning …

 4. Bij alles wat we doen, verbruiken we energie • Gemiddeld energieverbruik gezin in Vlaanderen: 3.500 kWh elektriciteit en 22.500 kWh gas

 5. Energie besparen = geld besparen • Energie is niet gratis! • Integendeel: Energiefacturen stijgen • Energiefacturen van 170 euro of meer per maand zijn geen uitzondering • Energieprijs: ~ 0,22 euro per kWh elektriciteit ~ 0,07 euro per kWh gas ~ 0,96 euro per liter stookolie De Morgen, 12 april

 6. Programma Waarom energie besparen? De Energiesnoeiers • Wie zijn we? • Wat doen we? Tussendoor: tal van energietips!

 7. Wie zijn we? • Onze Energiesnoeiers zijn degelijk opgeleide energie-adviseurs en voeren energiebesparende maatregelen uit • Herkenbaar aan het logo: • Wij zijn een erkend Energiesnoeiersbedrijf • maar er zijn er nog veel meer in Vlaanderen kijk maar eens op www.energiesnoeiers.net

 8. Wat doen we? • Energiescan • Begeleiding bij dakisolatie (sociaal dakisolatieproject) of superisolerende beglazing • Andere activiteiten

 9. De Energiescan GRATIS huisbezoek door 2 Energiesnoeiers • Energiesnoeiers én bewoner gaan samen woning rond en kijken waar er energie kan bespaard worden • Energiebesparingstips op maat • Door je gedrag aan te passen kan je al heel wat energie besparen (10% op je factuur) • GRATIS plaatsen van 4 energiebesparende maatregelen • ter waarde van ~ € 20. Je bespaart onmiddellijk energie!

 10. Bron: KOMOSIE Wat gebeurt er tijdens een Energiescan? 1) Overlopen energiefactuur • We kijken met behulp van de jaarafrekening naaruwjaarlijks verbruik • We geven uitleg, bvb: • wat is een (ab)normaal verbruik? • tweevoudig uurtarief? • Hoe veranderen van energieleverancier: V-test Bron: KOMOSIE Bron: KOMOSIE

 11. Gemiddeld verbruik

 12. Samenstelling prijs per kWh

 13. Overstappen van leverancier • Geen verbrekingsvergoeding • Aparte leverancier voor aardgas en elektriciteit is mogelijk • Vergelijken van leveranciers via de v-test van de VREG • Overstappen via groepsaankoop

 14. Wat gebeurt er tijdens een energiescan? 2) Verwarming • Verlaag de temperatuur tot 16°C ‘s nachts en als je niet thuis bent • Stel thermostatische kranen in op de juist stand • Verwarm maximum tot 19 – 20°C Bron: KOMOSIE

 15. Gratis spaarpakket • Plaatsen van buisisolatie • Leidingen waar warm water doorstroomt (verwarming of sanitair warm water) • Besparing: 4 € per meter per jaar

 16. Gratis spaarpakket • Plaatsen radiatorfolie • Tegen niet-geïsoleerde buitenmuren • Besparing: 7 € per jaar per m²

 17. Wat gebeurt er tijdens een energiescan? 3) Sanitair warm water • Neem een douche in plaats van een bad • Gebruik een spaardouchekop • Isoleer de leidingen met warm water

 18. Gratis spaarpakket • Spaardouchekop • Normaal verbruik douchekop: 10-15 liter per minuut • Verbruik spaardouchekop: 7 liter per minuut • Besparing: 47 € per jaar

 19. Wat gebeurt er tijdens een energiescan? • Doe het licht uit als je de kamer verlaat • Maak zoveel mogelijk gebruik van zonlicht 4) Verlichting • Gebruik zo veel mogelijk spaarlampen

 20. Gratis spaarpakket • Spaarlampen • Verbruik spaarlampen ligt 5 keer lager dan standaard gloeilampen • Besparing: 5 gloeilampen  5 spaarlampen  € 46/jaar

 21. Wat gebeurt er tijdens een Energiescan 5) Apparaten • Kies voor energiezuinige toestellen • Vermijd het gebruik van droogkast (groot verbruik) • Vermijd stand-by en let op het sluipverbruik

 22. Wat gebeurt er tijdens een Energiescan? 6) Gebouwschil • Warmteverliezen van de woning langs • Dak • Muren • Glas • Vloer • deuren

 23. Wat gebeurt tijdens energiescan? (vervolg) Na de rondleiding: een gesprek met de bewoner(s) • Overlopen vragenlijst • Folders over besparing, premies, CO-gevaar, … • Na het bezoek ontvang je een persoonlijk rapport met energiebesparende tips. • 1 scan duurt ~ anderhalf uur

 24. Tips? • Zijn er hier in dit lokaal dingen die veranderd kunnen worden om te besparen? • Zijn er mensen die zelf tips hebben die ze thuis toepassen?

 25. Wat kost een energiescan? Niets! Écht gratis! De Energiescan is volledig op kosten van de netbeheerders Eandis en Infrax. Zowel het advies als de energiebesparende maatregelen zijn gratis!

 26. Vraag een gratis energiescan aan! Dit waren slechts een aantal tips!Nieuwsgierig geworden naar meer?Wil je advies op maat?  Hoe inschrijven? Naam & adres Telefoonnummer Wanneer je thuis bent We bellen je dan op om een afspraak te maken

 27. Doe de V-test

 28. Doe de V-test

 29. Doe de V-test

 30. Doe de V-test

 31. Doe de V-test

 32. Doe de V-test

 33. Wat doen we? • Energiescan • Begeleiding bij dakisolatie (sociaal dakisolatieproject) of superisolerende beglazing • Andere activiteiten

 34. na de basisscan: ofwel opvolgscan type 1 = een 2e bezoek bij woningen zonder dubbele beglazing en/of dakisolatie. Type 1 = voor wie niet wil investeren hierin. • Uitgebreide evaluatie van 1ste energiescan & opvolging tips • Toelichting van de bestaande premies voor energiebesparing • Leveranciersvergelijking voor uw gas en elektriciteit • 5 bijkomende energiebesparende maatregelen (waar zinvol): • tochtstrips, • ontluchten van radiatoren • timer op elektrische waterboiler • verdeeldoos met schakelaar • thermostatische waterkranen

 35. na de basisscan: ofwel opvolgscan type 2 = 2e bezoek bij woningen zonder dubbele beglazing en/of dakisolatie. Type 2 = voor wie wel wil investeren hierin. = begeleidingstraject voor uitvoering van deze investering • inspectie staat van dak / ramen • opmaak gepersonaliseerd dossier • opmeting en opmaak meetstaat • berekenen ruwe investeringskost + aftrek van premies • bijstaan bij aanvragen offertes en premies (informeren en begeleiden)

 36. Voor dakisolatie: volledige trajectbegeleiding “van a tot z” + verhoogde premie 23 €/m² Sociaal dakisolatieproject = • Nieuwe openbare dienstverplichting Eandis / Infrax vanaf 2012 • max. budget voor 3.000 daken per jaar • Verhoogde tegemoetkoming van 23 euro/m² voor promotor • meer info: www.energiesparen.be/socialedakisolatie Voorwaarden: • U huurt van particulier eigenaar of van SVK, OCMW of lokaal bestuur • U behoort tot 1 van 4 doelgroepcategorieën • U hebt vooraf een energiescan gekregen • U werkt samen met erkende promotor, bv. de Energiesnoeiers • Uw verhuurder is bereid om eventueel restbedrag te betalen

 37. Sociale dakisolatie Wij geven als promotor u een volledige trajectbegeleiding en financiële ondersteuning: • Technische begeleiding en ev. uitvoering • Begeleiding ~= opvolgscan type 2 • Uitvoering: door ons of andere aannemer • Sociale begeleiding. Wij regelen: • akkoord huurder + ev. afspraken opruim zolder • akkoord verhuurder: • moet ev. restbedrag betalen • engagement bescherming huurder (huurprijs niet verhogen, geen opzeg voor einde huurperiode)

 38. Sociale dakisolatie Wij geven u als promotor u een volledige trajectbegeleiding en financiële ondersteuning: • Financiële ondersteuning. Wij regelen: • Verhoogde tegemoetkoming SDIP(23€/m² -begeleidingskost) regelen bij netbeheerder via aanvraagformulier • Verhuurder informeren over: • - andere premies (fiscale aftrek …), 6% BTW vr renovatie • - lening van 2% of 0% bij FRGE

 39. Sociale dakisolatie: een rekenvoorbeeld • Kostprijs dakisolatie (opp: 75m², Rd = 4,5 ~ 16 à 18cm) • = 12€/m² materiaal + 13 €/m² plaatsing • = 1.988 € incl. 6% BTW. • Premies: • sociale dakisolatie = 23 €/m² = 1725 € • - begeleidingskost (250 €) • = 1.475 € • Restbedrag voor verhuurder = 1.988 – 1.475 = 513 € • + fiscale aftrek 30% op restbedrag 513 € = 153.9 € winst+ vermindering van de gemeentebelasting+ ev. renteloze lening aan 0% via de LE FRGE.

 40. Hoe inschrijven voor sociale dakisolatie?  Vraag uw gratis energiescan aan. • Wij kijken tijdens de scan na of u in aanmerking voorsociaal dakisolatieproject? • Wij treden op als projectpromotor t.a.v. Eandis/Infrax Voordelen: • U en uw eigenaar krijgen professionele begeleiding door-heen het volledige traject t.e.m. einde van de werken • U als huurder geniet van de energiebesparing • Uw eigenaar krijgt verhoogde premie, betere EPC-score, voldoet aan 2020-normen (dakisolatie in wooncode).

 41. Wat doen we? • Energiescan • Begeleiding bij dakisolatie (sociaal dakisolatieproject) of superisolerende beglazing • Andere activiteiten

 42. Ecospanning • Controleren van de bandenspanning van personenauto’s • Corrigeren (bijpompen of aflaten) van de bandenspanning

 43. Vragen? Suggesties? • … • Bedankt voor uw aandacht!

More Related