Tema 3 skladi tenje podataka i inteligentni agenti
Download
1 / 33

- PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

Tema 3: Skladi štenje podataka i inteligentni agenti. SISTEMI ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU doc dr Vladislav Mi š kovic Fakultet za informatiku i menadžment 2009/2010. Tema 3 : Skladištenje podataka i inteligentni agenti. Uvod Skladišta podataka Razvoj skladišta podataka

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - dayshaun


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tema 3 skladi tenje podataka i inteligentni agenti l.jpg

Tema 3: Skladištenje podataka i inteligentni agenti

SISTEMI ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU

doc dr Vladislav Miškovic

Fakultet za informatiku i menadžment

2009/2010


Tema 3 skladi tenje podataka i inteligentni agenti2 l.jpg
Tema 3:Skladištenje podatakai inteligentni agenti

 • Uvod

 • Skladišta podataka

 • Razvoj skladišta podataka

 • Zaštita i administracija

 • Inteligentni agenti

 • Primeri


1 uvod l.jpg
1. UVOD

 • Poslovna inteligencija

 • Skladište podataka

  • Osnovna svojstva

  • Struktura i komponente


Poslovna inteligencija business intelligence l.jpg
Poslovna inteligencija (business intelligence)

 • Sastoji se od

  • skladišta podataka (data warehouse, DW) i

  • skupa korisničkih alata za kreiranje upita i izveštaja i njihovu analizu i vizualizaciju (business analytics, BA)

  • metoda za otkrivanje netrivijalnih relacija u podacima (data mining i Web mining)

  • metoda i alata za upravljanje performansama poslovanja (business performance management, BPA)


Skladi te podataka l.jpg
Skladište podataka

 • skup podataka proizvedenih radi podrške odlučivanju

 • mesto prikupljanja tekućih i istorijskih podataka, potencijalno od interesa za različite menadžere u organizaciji

  • podaci su strukturisani na način pogodan za različite analitičke obrade


Osnovna svojstva skladi ta podataka l.jpg
Osnovna svojstvaskladišta podataka

 • neophodni za analitičko procesiranje (OLAP), koje omogućava korisniku udobnije, manje formalne načine postavljanja složenih upita

  • različito od klasičnog procesiranja transakcija (OLTP)

  • suprotstavljeni ciljevi izgradnje operativnih baza i analitičkih baza podataka (neefikasnost)

 • skladište proizvedenih informacija

  • informacije iz više izvora (baza podataka)

 • neophodne za održavanje tržišne prednosti

  • primena u izgradnji brendova, lojalnosti mušterija, ...


Struktura i komponente skladi ta podataka l.jpg
Struktura i komponente skladišta podataka


2 skladi ta podataka l.jpg
2. SKLADIŠTA PODATAKA

 • Osnovne definicije

 • Proces skladištenja

 • Arhitekture skladištenja

 • Integracija podataka


Osnovne definicije l.jpg
Osnovne definicije

 • Skladište podataka (Data Warehouse)

  • integrisana, pojmovno orijentisana, vremenski promenljiva i neizbrisiva kolekcija podataka, koja pruža podršku odlučivanju

  • Data Mart

   • mali podskup skladišta posvećen nekoj tematici i namenjen određenoj grupi ljudi

  • Operational Data Store (ODS)

   • dinamička, privremena skladišta, za brzo donošenje odluka

  • Enterprise Data Warehouses (EDW)

   • velika skladišta podataka, za celu organizaciju


Proces skladi tenja l.jpg
Proces skladištenja

 • Osnovne komponente

  • izvori podataka (data sources) - transakcione baze, datoteke, eksterni izvori

  • ekstakcija

  • punjenje

  • baza podataka

  • metapodaci

  • middleware


Arhitekture skladi tenja l.jpg
Arhitekture skladištenja

 • dvoslojna ili troslojna, prema tome kako su raspoređeni

  • podaci i softver skladišta

  • softver za prikupljanje podataka (ekstrakciju, konsolidaciju, sumiranje i punjenje skladišta)

  • klijent

 • Web sistemi

 • postoje različite varijante arhitekture skladišta, od centralizovanih do decentralizovanih rešenja, gde se samo dele različiti pogledi (DataMarts)


Razli ite arhitekture skladi tenja l.jpg
Različite arhitekture skladištenja

a) centralizovano

b) Web

c) decentralizovano


Integracija podataka l.jpg
Integracija podataka

 • priprema podataka za upotrebu od strane drugih alata za skladištenje (DW)

  • pristup (access) različitim izvorima podataka

  • objedinjavanje (federation) podataka iz različitih izvora/sistema - internih i eksternih

  • izdvajanjepromena (change capture)

 • Tehnologije koje se koriste u integraciji

  • Enterprise application integration (EAI)

   • Service-oriented architecture (SOA)

  • Enterprise information integration (EII)

  • Extract, transformation and load (ETL)


Etl proces l.jpg
ETL proces

 • Ekstrakcija - čitanje više baza (transakcione baze podataka, fajlovi, elektronske tabele, lične baze podataka)

 • Transformacija - promena oblika podataka

 • Punjenje (load) - smeštanje u skladište

  • Koristi se pomoćna, privremena baza podataka

  • Poslovna pravila su smeštena centralizovano, kao metapodaci

  • Koriste se namenski alati (Microsoft, Oracle, IBM, Informatica, Tibco) ili se pišu se posebni programi3 razvoj skladi ta l.jpg
3. RAZVOJ SKLADIŠTA

 • Primer

 • Poznati proizvođači softvera

 • Različiti pristupi razvoju

 • Struktura skladišta (zvezda)

 • Implementacija

 • Masivna skladišta

 • Skladištenje u realnom vremenu


Primer l.jpg
Primer

 • avioprevoznik u finansijskim problemima (7. u svetu)

  • 2300 letova dnevno

  • 227 destinacija

  • problem organizacije i zadovoljenja potreba putnika

  • više različitih baza podataka i nasleđenih zastarelih sistema, spori upiti

 • izgrađeno integrisano skladište podataka kompanije (EDW)

  • informacije u realnom vremenu (putnici, osoblje, bezbednost, proces letenja)

 • osim redukcije troškova, eliminisane i zloupotrebe

 • investicija od 30 miliona (u toku 6 godina), povećanje prihoda 500 miliona


Poznati proizvo a i softvera l.jpg
Poznati proizvođači softvera

 • Computer Associates (www.ca.com)

 • Hyperion Solutions (www.hyperion.com)

 • IBM (www.ibm.com)

 • Informatica (www.informatica.com)

 • Microsoft (www.microsoft.com)

 • Oracle (PeopleSoft, Siebel) www.oracle.com

 • SAS Institute (www.sas.com)

 • Sybase (www.sybase.com)

 • Teradata (www.teradata.com)


Razli iti pristupi razvoju l.jpg
Različiti pristupi razvoju

 • Centralizovani pristup (EDW)

  • jedinstven pogled na celu organizaciju

  • koristi metode i alate za razvoj baza podataka (ERD, spiralni razvoj)

 • Decentralizovani pristup (Data Mart)

  • "planirati celinu, graditi postupno"

  • podaci se prvo organizuju prema problematici pojedinih organizacionih celina

  • često prvi korak ka razvoju centralizovanog skladišta (EDW)


Struktura skladi ta zvezda l.jpg
Struktura skladišta (zvezda)

 • modeliranje dimenzija - sistem pristupa podacima velikog obima

 • struktura zvezde je način implementacije modela dimenzija

  • centralna tabela - posmatrani poslovni podaci i njihovi atributi, analitički (mere performansi), deskriptivni, ključevi

  • tabele dimenzija (klasifikacija i agregacija informacija o podacima)

 • granulacija - nivo detaljnosti (optimizuje se)Implementacija l.jpg
Implementacija

 • poseban projekt, veliki broj različitih pristupa

 • niz faktora i kriterijuma (na vežbama)

 • osnovni alati za integraciju podatakasu deo softvera poznatih proizvođača DBMS/BI alata, npr.

  • SSIS - SQL Server Integration Services


Ssis sql server integration services l.jpg
SSISSQL Server Integration Services


Masivna skladi ta l.jpg
Masivna skladišta

 • performanse opadaju porastom veličine skladišta

 • veličina skladišta podataka raste eksponencijalno (danas petabajti)

 • skalabilnost skladišta je svojstvo da vreme pristupa linearno zavisi od veličine skladišta


Skladi tenje u realnom vremenu l.jpg
Skladištenje u realnom vremenu

 • tradicionalna skladišta podataka se ažuriraju periodično (npr. nedeljno)

 • važni aspekti poslovanja zahtevaju donošenje odluka u realnom vremenu

 • za potrebe korisnika koji direktno komuniciraju s kupcima i dobavljačima, EDW su evoluirali u real time data warehousing (RTDW) ili active warehousing (ADW)

 • omogućena je upotreba skladišta podataka i na taktičkom nivou


4 za tita i administracija l.jpg
4. ZAŠTITA I ADMINISTRACIJA

 • Metodi zaštite i administracije informacionih sistema i baza podataka

 • Administrator skladišta podataka

  • komunikacija sa donosiocima odluka

  • potrebno znanje iz informacionih sistema, baza podataka, mreža i sistema za podršku odlučivanju


5 inteligentni agenti l.jpg
5. INTELIGENTNI AGENTI

 • Inteligentniagent - računarski program koji pomaže korisniku u obavljaju rutinskih poslova na osnovu utvrđenih pravila i baze znanja [1]

  • agent - osoba koja sarađuje s drugim licima radi obavljajnja određenih poslova

  • softverski agent (software daemon, software agent), čarobnjak (wizzard)

   = softverski robot (softbot, chatterbot, shopbot, knowbot, mailbot, spambot)


Podela prema primeni l.jpg
Podela prema primeni

 • autonomni agenti

  • biološki agenti

  • robotski agenti

  • računarski agenti

   • softverski agenti

    • određene namene

    • za zabavu

    • virusi

   • veštački živi agenti


Podela prema svojstvima dimenzijama l.jpg
Podela prema svojstvima (dimenzijama)

 • agencija - stepen autonomije (asinhronost)

 • inteligencija - stepen zaključivanja i sposobnost učenja

 • mobilnost - sposobnost premeštanja u mrežnom okruženju

  • učestvuju u procesima i u vreme kad korisnik nije na mreži (npr. višednevne aukcije)


Internet agenti l.jpg
Internet agenti

 • e-mail agenti (mailbot)

 • web browsing asistenti

 • inteligentni pretraživači

  • indeksiranje informacija, robots, spiders, wanderers

 • softboti (pronalaženje informacija)

  • google.com, hotjobs.yahoo.com

 • agenti za upravljanje i nadzor

 • e-commerce agenti

  • bestwebbuys.com, ebay.com

 • ostali agenti (inteligentni interfejsi, učenje, preporučivanje, profilisanje, Web mining, ...)


6 primeri l.jpg
6. PRIMERI

Primeri projekata na sajtovima

 • Oracle www.oracle.com

 • Microsoft www.microsoft.com

 • IBM www.ibm.com

 • Hyperion www.hyperion.com

 • Harvard Bussines School Case Collection www.harvardbussinesonline.hbsp.harvard.edu

  Inteligentni agenti i interfejsi

 • www.botspot.com


Literatura l.jpg
Literatura

 • Nastavni materijali (prezentacije i uputstva)

 • Turban E., Aronson J.E., Liang T., Sharda R., Decision Support and Business Intelligence Systems, 8th Ed, Pearson Education,Inc, 2007

 • Seref M., Ahuja R.,Winston W., Developing Spreadsheet-based Decision Support Systems, Dynamic Ideas, 2007

 • Adam F., Humphreys P., Encyclopedia of Decision Making and Decision Support Technologies, IGI Global, 2008


Sistemi za podr ku odlu ivanju tema 3 skladi tenje podataka i inteligentni agenti l.jpg
SISTEMI ZA PODRŠKU ODLUČIVANJUTema 3: Skladištenje podataka i inteligentni agenti

KRAJ