teine maailmas da 01 09 1939 02 09 1945 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Teine maailmasõda 01.09.1939 - 02.09.1945 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Teine maailmasõda 01.09.1939 - 02.09.1945

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18
dayshaun

Teine maailmasõda 01.09.1939 - 02.09.1945 - PowerPoint PPT Presentation

3 Views
Download Presentation
Teine maailmasõda 01.09.1939 - 02.09.1945
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Teine maailmasõda01.09.1939 - 02.09.1945

 2. Teise maailmasõja algus • 01.09.1939 Saksamaa kallaletung Poolale • 03.09.1939 Suurbritannia ja Prantsusmaa kuulutasid Saksamaale sõja • 17.09.1939 NSVL kallaletung Poolale • 6. oktoobriks Poola purustatud (maa jagati vastavalt 28.09.1939 NSVL-Saksa lepingule) • 30.11.1939 NSVL alustas sõda Soome vastu (Talvesõda) - kuni 12.03.1940

 3. Sõjategevus 1939-1940 • Läänerindel 1939-1940 kevad kummaline sõda • Maginot’ ja Siegfriedi kaitseliinid • 9. apr 1940 Saksamaa tungis Taani, Norrasse

 4. Sõjategevus 1940:Välksõda läänes • 10.05.1940 sakslased ründasid Belgiat, Luksemburgi ja Hollandit • Samal ajal liiguti liitlasvägede seljatagant üle Maasi jõe, mööda Maginot’ liinist • 10.06.1940 kuulutas Itaalia Prantsusmaale sõja • 22.06.1940 Compiegne’I vaherahu: • 2/3 Prantsusmaast okup. • Vichy valitsus (Petain) • Vastupanuliikumine (Charles de Gaulle)

 5. Sõjategevus 1940-1941 • 16.07.1940 õhurünnakud Suubritannia vastu - “lahing Inglismaa pärast” kuni sept. 1940 • apr. 1940 Balkani vallutamine (Jugoslaavia ja Kreeka purustamine) • Itaalia rünnak Egiptuse vastu sept. 1940 • Dets. 1940 briti vastupealetung Aafrikas, edukas • 1941 märts E. Rommeli vastupealetung - britid suruti tagasi Euroopa mais 1941

 6. Nõukogude Liidu - Saksa sõda • Saksamaa plaan “Barbarossa” (dets. 1940) • kiire NSVL vallutamine 3 kontrolljoone saavutamise abil • nõukogude luureorganid plaanist teadlikud • NSVL: „Groza“ vallutusplaan • Sisuliselt Barbarossa peegelpilt • Saksamaa ja kogu Euroopa vallutamiseks • 22.06.1941 Saksa kallaletung NSVL-le Samal kuulutasid sõja NSVL-le ka Rumeenia, Itaalia, Slovakkia, Ungari, sõtta tõmmati ka Soome • kiire edasitung • Moskva lahing dets. 1941 • Leningradi blokaad sept.1941- jaan. 1944

 7. Jaapani sõttaastumine • 07. dets 1941 Jaapani rünnak USA mereväebaasidele Pearl Harboris, Filipiinidel ja Malaisias -> USA kuulutas Jaapanile sõja • Jaapan edukas kuni Midway lahinguni juuni 1942 Foto Jaapani lennukilt Pearl Harbori kallaletungi alguses. Plahvatus keskel: USA lahinglaev Oklahoma, mida tabas torpeedo

 8. Jaapani vallutuste kaugeim piir 1942 ja USA vasturünnakud : Sõjategevus Vaiksel ookeani 1937-1942

 9. murrang sõjas • Mai 1942 sakslaste edasitung Kaukasuseni ja Volga jõeni • nov. 1942 - veebr. 1943 Stalingradi lahing - sakslased sunniti taganema • Maiks 1943 Saksa ja Itaalia üksused välja tõrjutud Aafrikast • 5. juuli 1943 Kurski pealetung: Punaarmee tõrjus sakslased tagasi • sept. 1943 liitlaste dessant Sitsiilias - Mussolini kaotus, kõrvaldati võimult • juuni 1944 idarindel Punaarmee suurpealetung • sügiseks Punaarmee Ida-Euroopas - Poola, Rumeenia, Bulgaaria jne • 06.06.1944 Normandia dessant • 25. aug. Pariisi vabastamine

 10. Hitleri-vastane koalitsioon 14. augustil1941 Atlandiharta • Roosevelt, Churchill • sõnastatisõjaeesmärgidjasõjajärgsemaailmakorraldusepõhimõtted: lubatitaastadakõigiriikideiseseisvus

 11. Teherani konverents nov.-dets. 1943 • Osalesid: J. Stalin (NSVL), F. D. Roosevelt (USA), W. Churchill (Suurbritannia) Otsused: • tunnustati NSVL-i piire 1941. aastaseisuga • nõutiSaksamaatingimustetakapitulatsiooni • lepitikokkuedasisessõjapidamises - nt. Stalin nõudisteiserindeavamist; NSVL nõustuspärastsõjalõppuEuroopasalustamasõjategevustJaapanivastu

 12. Jalta konverents (Krimmi konverents) 4. – 11. veebruar 1945 • Osalesid: J. Stalin (NSVL), F. D. Roosevelt (USA), W. Churchill (Suurbritannia) • NSVL, USA ja Suurbritannia jaotasid ära Teise Maailmasõja järgse Euroopa ja Aasia. • nõuti Saksamaa tingimusteta kapituleerumist ja pärast sõda okupatsioonitsoonideks jagamist • määrati kindlaks ÜRO asutamiskonverentsi aeg San Franciscos 25. apr. 1945 … lepiti kokku Korea ühise okupeerimise suhtes … lääneliitlased pidid üle 5 miljoni Nõukogude Liidu kodaniku, kes olid põgenenud lääneliitlaste okupeeritud alale, NSVLi tagasi saatma

 13. Sõja lõpp • dets. 1944 Ardennidelahing - liitlasedpeatasidsakslastevastupealetungikatse • Jätkusõhusõda (Inglismaa, Dresdenipommitamine) • jaan. 1945 Punaarmeepealetung, edu • apr. 1945 pealetungOderil, 24. 04. Berliini • 25.04.1945 liitlastejaPunaarmeekohtumine Elbe jõel • 02.04.1945 Hitlerienesetapp • 08.05.1945 Saksamaakapituleerumine • 17.07.-02.08.1945 Potsdamikonverents: Saksamaajagamine

 14. Jaapani purustamine • 1945 - USA rünnakud merelt ja õhust • 05.08.1945 Jaapani vastu astub sõtta NSVL • 06. ja 09. aug. 1945 tuumapommid Hiroshimale ja Nagasakile • 02. sept. 1945 Jaapan kapituleerub Fat man ja Little boy Hiroshima pärast tuuma-pommi

 15. Holokaust • “holokaust” - kr. k. holokauston (‘täielikultpõlenud/ohverdatud”) - põletusohver • juutide (jateiste) vastusuunatudgenotsiidTeisemaailmasõjaajal • juutidevastasedaktsioonidalates 1933, 1935 Nürnbergi dekreedid, 1938 Kristalliöö (pogromm, mille käigustapeti 236 jaarret. üle 30 000 juudi) • 20.01.1942 Wannseekonverents “juudiküsimuselõpplahendus” - otsushävitada 11 mlnEuroopajuuti • koondus- jasurmalaagrid (nt. Auschwitz, Treblinka, Dachau, … Klooga) • Hukkus 5-6 miljonitjuuti • lisaksjuutidelemustlased, homoseksuaalid, jehoovatunnistajad, puudegainimesedjakommunistid

 16. Rahukonverentsid PARIISI RAHUKONVERENTS 1945-1946 • sõlmiti rahulepingud võitjariikide ja Itaalia, Rumeenia, Bulgaaria, Ungari, Soome vahel • allkirjastamine 10.02.1947 • reparatsioonid • territooriumikärped • relvastuse piiramine SAN FRANCISCO KONVERENTS 1951 • 8. sept. 1951 sõlmiti rahuleping Jaapani ja 48 liitlasriigi vahel (v.a. NSVL ja idabloki riigid) • Jaapani sõjajõudude ja territooriumi kärpimine • liitlaste (USA) sõjaväebaasid Jaapanis • Saksamaa: jagati okupatsioonitsoonideks (juba Potsdami konverentsil), rahu ei sõlmitud

 17. Nürnbergi protsess 1945-1949 • kohtumõistminesõjakurjategijateüle • 24 „peasüüdlast“, teiste üle mõisteti kohut tavakohtutes • Otsus: • 12 mõistetisurma(Bormann, Frank, Frick, Göring, Jodl, Kaltenbrunner, Keitel, Ribbentrop, Rosenberg, Sauckel, Seyss-Inquart, Streicher) • 5 mõisteti õigeks (Fritzsche, Krupp, Ley, Papen, Schacht) • 7-le vangistus (Dönitz, Funk, Hess, Neurath, Raeder, Schirach, Speer)