Download
idu0075 sissejuhatus veebiteenustesse n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IDU0075 Sissejuhatus veebiteenustesse PowerPoint Presentation
Download Presentation
IDU0075 Sissejuhatus veebiteenustesse

IDU0075 Sissejuhatus veebiteenustesse

255 Views Download Presentation
Download Presentation

IDU0075 Sissejuhatus veebiteenustesse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. IDU0075 Sissejuhatus veebiteenustesse Tarvo Treier Tarvo.treier@gmail.com

 2. Sissejuhatus veebiteenustesse Uus informaatika ja äriinfotehnoloogia bakalaureuseõppe aine IDU0075 „Sissejuhatus veebiteenustesse“. • Annab üldised teadmised: • Teenus-orienteeritud arhitektuuri põhimõtetest • Veebiteenustega seotudstandarditest ja töövahenditest. • Praktilised oskused: • veebiteenuste tuvastamine • veebiteenuste kirjeldamine • veebiteenuste realiseerimine • veebiteenuste kasutamine • veebiteenuste testimine Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 3. Aine tekkelugu.. IDU0110 IDU0080 IDU0020 IDK0075 - Sissejuhatus veebiteenustesse Aine annab sujuva ülemineku tavalistelt programmeerimisainetelt hajussüsteemide ainetele. Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 4. Korraldus Igas nädalas: 1 loeng ja 1 praktikum • Kontrolltöö 9-ndal nädalal • Projekt esitada 15-nda nädala lõpuks Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 5. Konsultatsioon • Palume õppejõule konsultatsiooni soovist teada anda. Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 6. Õppejõud • Tarvo Treier • Tauno Treier • Kristjan Kuhi • Tarmo Veskioja Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 7. Deklareerimine • Kõik deklareerivad Tarvo Treierile. Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 8. Materjalid • http://www.tud.ttu.ee/material/treier/idu0075/2011/ • Eelmise aasta materjalid • http://www.tud.ttu.ee/material/treier/idu0075/2010/ • Raamat Java SOA cookbook Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 9. Õpiväljundid • Teab veebiteenuste kasutusvõimalusi ja puudusi. • Teab peamiseid veebiteenustega seotud standardeid ja protokolle. • Teab algtasemel teenus-orienteeritud arhitektuuri. • Oskab veebiteenuse kanditaate tuvastada. • Oskab veebiteenuseid kirjeldada kasutades WSDL-i ja XSD-d • Oskab veebiteenuseid realiseerida keeles Java. • Oskab veebiteenuseid testida. • Oskab luua ja kirjeldada XML dokumenti ja tema struktuuri. • Oskab otsida XML dokumendist kasutades päringukeelt XPath. • Oskab transformeerida XML dokumenti kasutades XSLT-d. Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 10. Valik märksõnu • XML • XSD • WSDL • XPath • XSLT • REST • WADL • API Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 11. Valik näiteid • Ruumi kaugjuhtimine • Mobiil-id • X-tee Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 12. Hindamine • Kontrolltöö (60% hindest) • Projekt (40% hindest) • Boonuspunktid (kuni 15% hindest) Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 13. Kontrolltöö • Toimub 9-nda nädala harjutustunnis. • Nii teoreetilised kui praktilised ülesanded seni loengutes ja praktikumides käsitletud teemadel. • Valikvastustega test + praktiline ülesanne. • Kontrolltöö eest peab saama vähemalt 31 punkti 60-st. • Kontrolltöö peab olema sooritatud enne eksamisessiooni. • Pärast 9-ndat nädalat tehtud kontrolltöö tulemusest võetakse 5 punkti maha. Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 14. Projekt • Koosneb veebiteenuste projekteerimisest, realiseerimisest, kasutamisest ja testimisest. • Projekti eest peab saama vähemalt 21 punkti 40-st. • Projekt peab olema esitatud 15-nda nädala lõpuks. • Projekti esitamisel pärast 15-ndat nädalat võetakse projekti tulemusest 5 punkti maha. • Projekti saab kaitsta 15., 16. nädala praktikumis või eksamisessiooni ajal. • Enne projekti kaitsmist peab kontrolltöö olema tehtud. Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 15. Boonuspunktid • Boonuspunkte on võimalik koguda praktikumide ajal iseseisvaid ülesandeid lahendades ja loengus aktiivselt osaledes. • Praktikumides on võimalik iga kord 1-2 punkti korraga teenida ja mitte rohkem kui 10 punkti semestris. • Loengutes on võimalik teenida kuni 5 punkti. Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 16. Kordamine: mida ja millal esitama peab? Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 17. Eeldused aine edukaks läbimiseks • Aeg • Aeg iseseisvate ülesannetega pusimiseks. • Elementaarne java oskus: • Klass / objekt • IF ja FOR • Muutujate väärtustamine • Kasuks tuleb: • Liideste tundmine Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 18. Sissejuhatus • Maailmas on palju programmeerimiskeeli, milles saab rakendusi kirjutada. • Vahel on vaja need rakendused omavahel rääkima panna. • Siinkohal võib osutuda heaks valikuks veebiteenused. Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 19. Mis on veebiteenus? Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 20. Veebiteenus • Veebiteenus on üle veebi (http) välja kutsutav (käivitatav) meetod (protseduur või funktsioon). • Veebiteenust kutsutakse välja SOAP formaadis sõnumiga ja vastus saadakse samuti SOAP formaadis. • Sarnaselt tavaliste funktsioonidega saab ka veebiteenuse väljakutsel määrata sisendparameetreid. Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 21. Veebiteenused • http://www.w3.org/TR/ws-gloss/ • A software system designed to support interoperable machine-to-machine interaction over a network • It has an interface described in a machine-processable format(WSDL) • Other systems interact with the Web service in a manner prescribed by its description using SOAP-messages, typically conveyed using HTTP with an XML serialization in conjunction with other Web-related standards Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 22. Veebiteenuse väljakutse demo • SoapUI (http://www.soapui.org/) • Temperatuuri konverteerimise teenus • http://www.w3schools.com/webservices/tempconvert.asmx?WSDL Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 23. 1. boonuspunkt • Otsi töötav tasuta veebiteenus, mida saab SoapUI-ga käivitada. • Boonuspunkti saab kätte esimeses praktikumis. Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com