1 / 19

IDU0075 Sissejuhatus veebiteenustesse

IDU0075 Sissejuhatus veebiteenustesse. Tarvo Treier Tarvo.treier@gmail.com. Täna kavas. Materjalid Kolm mõistet: liidesed, RPC, API Kordamine Veebiteenuse demo Mobiil-id Veebiteenuste eelised ja puudused SOA. Materjalid http://elrond.tud.ttu.ee/material/treier/idu0075/2010/

Download Presentation

IDU0075 Sissejuhatus veebiteenustesse

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. IDU0075 Sissejuhatus veebiteenustesse Tarvo Treier Tarvo.treier@gmail.com

 2. Täna kavas • Materjalid • Kolm mõistet: liidesed, RPC, API • Kordamine • Veebiteenuse demo • Mobiil-id • Veebiteenuste eelised ja puudused • SOA Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 3. Materjalid • http://elrond.tud.ttu.ee/material/treier/idu0075/2010/ • Õppeaine programm • http://elrond.tud.ttu.ee/material/treier/idu0075/2010/IDU0075Programm2010.doc Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 4. Mõned mõisted ja lühendid • Liides (interface) • RPC (remote procedure call) • API (application programming interface) Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 5. Kordamine: Mis on veebiteenus? Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 6. Veebiteenus • Veebiteenus on üle veebi (http) välja kutsutav (käivitatav) meetod (protseduur või funktsioon). • Veebiteenust kutsutakse välja SOAP formaadis sõnumiga ja vastus saadakse samuti SOAP formaadis. • Sarnaselt tavaliste funktsioonidega saab ka veebiteenuse väljakutsel määrata “sisendparameetreid”. Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 7. Veebiteenused • http://www.w3.org/TR/ws-gloss/ • A software system designed to support interoperable machine-to-machine interaction over a network • It has an interface described in a machine-processable format(WSDL) • Other systems interact with the Web service in a manner prescribed by its description using SOAP-messages, typically conveyed using HTTP with an XML serialization in conjunction with other Web-related standards Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 8. Veebiteenuse väljakutse demo1 • SoapUI (http://www.soapui.org/) • SoapUI WebStart • http://dl.eviware.com/jnlp/soapUI/os/3.5/soapui.jnlp • Temperatuuri konverteerimise teenus • http://www.w3schools.com/webservices/tempconvert.asmx?WSDL Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 9. Mobiil-id Spetsifikatsioon (alates lk. 15) • http://www.sk.ee/files/DigiDocService_spec_est.pdf • WSDL (tasuline) • http://www.sk.ee/DigiDocService/DigiDocService_2_3.wsdl • WSDL (tasuta testteenus) • https://www.openxades.org:8443/?wsdl • Teenuse kasutamiseks peab enda mobiil-id sertifikaadi ära registreerima aadressil:http://openxades.org/ddsregisteruser/ Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 10. Veebiteenuste eelised.. • Erinevate platvormide rakenduste koostöö võimaldamine • Teksti põhised ja avatud standardid on arendajale arusaadavad • Annavad võimaluse erinevate ettevõtete erinevas kohas asuvaid rakendusi ja teenuseid integreerida üheks uueks teenuseks • Veebiteenuste taaskasutamise võimalus Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 11. ... ja puudused • Suurem keerukus • Väiksem jõudlus • ... Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 12. Service-oriented architecture (SOA) • Arhitektuur, mis kasutab • teenuseid organisatsiooni integrastiooni ehitusklotsidena • komponentide taaskasutust läbi nõrga seotuse. Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 13. SOA: On arhitektuur • Mingi hulga teenuste tegemine ei anna meile SOA-d. • Arhitektuur peab andma meile juhised teenuste loomiseks. Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 14. SOA: Ehitatakse teenustest • Nagu objekt-orienteeritud maailmas on objekt/klass nii on SOA-s teenus peamine komponent. • Ilma teenusteta pole meil millestki ehitada, midagi jälgida (monitor) ega käivitada. Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 15. SOA: integratsioon • SOA esindab ühte võimalust süsteemide integratsiooniks. • Erinevate süsteemide kokkuühendamise võib lahendada mõne P2P lahendusega palju kiiremini. • Samas võib minna alternatiivide puhul ka palju rohkem aega, kuna süsteemid räägivad erinevat keelt (sõnumite formaat). • SOA kasutab sõnumivahetuses XML-i. Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 16. SOA: nõrk seotus • SOA-s püütakse teha nõrgalt seotud komponente, ehk teenuseid, mis ei tea midagi klientidest, kes neid kasutama hakkavad. Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 17. SOA: taaskasutus • Pole alati hädavajalik. • Samas, kui ühegi komponendi taaskasutus võimalust pole ega näe ka tulemas, siis on tõenäoliselt tegu üle mõeldud lahendusega ja kindlasti mitte SOA-ga. Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 18. SOA müügijutt.. • Kattes oma süsteemi selgroo (mission critical) veebiteenustega, mis opereerivad SOA raamistikul, saad sa kergesti • laiendatava, • taaskasutatava ja • asendatava lahenduse. Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

 19. ..jätkub • SOA annab meile raamistiku, kus mitmed mittefunktsionaalsed nõuded on juba täidetud. • Näiteks turvalisus. • Arendajad keskenduda äriprobleemidele. Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com

More Related