w a ciwo ci magnes w trwa ych
Download
Skip this Video
Download Presentation
WŁAŚCIWOŚCI MAGNESÓW TRWAŁYCH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

WŁAŚCIWOŚCI MAGNESÓW TRWAŁYCH - PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on

WŁAŚCIWOŚCI MAGNESÓW TRWAŁYCH. CELE LEKCJI: Uczeń potrafi: nazwać bieguny magnetyczne magnesu, opisać oddziaływania między magnesami, opisać oddziaływania magnesu z metalami, wnioskować o istnieniu pola magnetycznego,.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'WŁAŚCIWOŚCI MAGNESÓW TRWAŁYCH' - dash


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
w a ciwo ci magnes w trwa ych

WŁAŚCIWOŚCI MAGNESÓW TRWAŁYCH

CELE LEKCJI:

Uczeń potrafi:

nazwać bieguny magnetyczne magnesu,

opisać oddziaływania między magnesami,

opisać oddziaływania magnesu z metalami,

wnioskować o istnieniu pola magnetycznego,

slide2
Magnetyt – Fe3O4 – ruda żelaza wykazująca właściwości magnetyczne, tzn. przyciąga żelazo.
 • Wykryta w Azji Mniejszej koło Magnezji.
slide3
BADANIE WŁAŚCIWOŚCI MAGNESÓW

Magnesy zbliżane do siebie biegunami jednoimiennymi odpychają się, a różnoimiennymi się przyciągają.

slide4
BADANIE WŁAŚCIWOŚCI MAGNESÓW

Najsilniejsze oddziaływanie magnesu na przedmioty stalowe występuje przy jego biegunach, swoją środkową częścią magnes nie przyciąga tych przedmiotów.

badanie w a ciwo ci magnes w
BADANIE WŁAŚCIWOŚCI MAGNESÓW

WNIOSKI:

 • Drobne przedmioty stalowe i żelazne umieszczone w pobliżu magnesu są przyciągane przez ten magnes.
 • Nie wszystkie metale umieszczone w pobliżu magnesu są przyciągane przez magnes (np. miedź, aluminium, złoto, srebro).
slide6
Końce magnesu nazywamy biegunami magnetycznymi.
 • biegun północny magnetyczny – koniec magnesu zwracający się w stronę bieguna północnego geograficznego (N),
 • b)biegun południowy magnetyczny – koniec magnesu zwracający się w stronę bieguna południowego geograficznego (S).
 • magnes sztabkowy magnes podkowiasty
 • Igła magnetyczna – mały magnes podparty w środku (ustawia się wzdłuż południka magnetycznego Ziemi.
slide8
Pole magnetyczne jest to przestrzeń otaczająca magnes trwały lub przewodnik, w którym płynie prąd.

Pole magnetyczne - stan przestrzeni, w której na poruszające się ładunki elektryczne, inne magnesy, a także na przedmioty wykonane stali i żelaza działają siły magnetyczne.

slide9
Pole magnetyczne można przedstawić graficznie za pomocą linii sił pola.

Zwrot linii pola wskazuje północny biegun igły magnetycznej umieszczonej w tym polu.

Linie sił pola magnesu sztabkowego

slide11
POLE MAGNETYCZNE ZIEMI

Pole magnetyczne w pobliżu Ziemi jest podobne do pola wytworzonego przez magnes sztabkowy

We wnętrzu Ziemi istnieje ciekłe jądro zewnętrzne, w którym występują prądy konwekcyjne. Prądy takie unoszą ze sobą olbrzymie ilości wolnych elektronów, które są równoważne z prądem elektrycznym, który z kolei skutkuje powstaniem otaczającego pola magnetycznego.

slide12
Bieguny magnetyczne Ziemi

Dipol magnetyczny umieszczony w środku Ziemi, nachylony względem osi obrotu o kąt 11,5°. Na rysunku zaznaczone są bieguny geograficzne, magnetyczne i geomagnetyczne oraz równik geograficzny, magnetyczny i geomagnetyczny

jak wyja ni magnetyczne w asno ci cia
Jak wyjaśnić magnetyczne własności ciał?

Model atomu – elektrony krążące wokół jądra

 • Elektron poruszający się po zamkniętej powłoce jest równoważny mikroskopijnej pętli z prądem, wytwarzającej własne pole magnetyczne

Jądro atomowe

Elektron

w asno ci magnetyczne atomu
Własności magnetyczne atomu:

Wypadkowy moment magnetyczny atomu jest sumą wszystkich momentów magnetycznych elektronów (a także w bardzo niewielkim, zazwyczaj pomijanym stopniu również i protonów i neutronów). Z uwagi na dążenie w przyrodzie do minimalnego stanu energetycznego pojedyncze momenty magnetyczne elektronów mają tendencję do ustawiania się w przeciwnych kierunkach (zarówno momenty orbitalne jak i spinowe) czym powodują znoszenie udziału magnetycznego takich sparowanych elektronów. Dlatego też, dla atomu z całkowicie wypełnionymi powłokami i podpowłokami elektronowymi wewnętrzne magnetyczne momenty znoszą się całkowicie. Tylko atomy z częściowo wypełnionymi powłokami elektronowymi posiadają wypadkowy moment magnetyczny, którego wartość zależy głównie od ilości niesparowanych elektronów.

podstawowe materia y magnetyczne
Podstawowe materiały magnetyczne
 • Paramagnetyki
 • Ferromagnetyki
 • Diamagnetyki
paramagnetyki
N

S

paramagnetyk

Paramagnetyki
 • W zewnętrznym polu magnetycznym paramagnetyki ustawiają się wzdłuż linii sił pola magnetycznego [para w języku greckim oznacza wzdłuż]
 • W nieobecności zewnętrznego pola magnetycznego paramagnetyk nie jest namagnesowany
paramagnetyki1
Paramagnetyki
 • Do paramagnetyków należą m.in. tlen (O2), tlenek azotu(II) (NO), lit, sód, potas, magnez, wapń, glin, ebonit, hemoglobina krwi, roztwory wodne soli zawierających jony pierwiastków przejściowych, niektóre z tych soli w postaci krystalicznej, …
 • W zewnętrznym polu magnetycznym paramagnetyk magnesuje się zgodnie z tym polem

N

S

diamagnetyki
N

S

diamagnetyk

Diamagnetyki
 • Należą do nich: rtęć, miedź, złoto, cynk, woda, wodór, chlor, kwarc, jednoatomowe gazy szlachetne, azot, rodzynki …
 • W zewnętrznym polu magnetycznym diamagnetyki ustawiają się prostopadle do linii sił pola magnetycznego.
diamagnetyki1
Diamagnetyki
 • Diamagnetyki samorzutnie nie wykazują właściwości magnetycznych - nie są przyciągane przez magnes.
 • Umieszczenie diamagnetyka w zewnętrznym polu magnetycznym powoduje powstanie w tym materiale pola magnetycznego skierowanego przeciwnie do zewnętrznego pola.

N

S

ferromagnetyk
Ferromagnetyk
 • Do ferromagnetyków należą m.in.: żelazo, kobalt, nikiel oraz niektóre stopy
 • Nazwa ferromagnetyk pochodzi od łacińskiej nazwy żelaza „ferrum”

Domena magnetyczna - wymiary około 0,0001-0,01 m

zastosowanie ferromagnetyk w
Zastosowanie ferromagnetyków

Miękkie-to np. stopy Fe i Si, Fe i Ni, Fe i Co,

-stosowane: w transformatorach, do generacji energii elektrycznej (generatory, alternatory i prądnice) oraz zamiany energii elektrycznej w mechaniczną (silniki elektryczne), do zapisu danych cyfrowych na dyskach lub kartach magnetycznych.

Półtwarde- wykorzystywane do wytwarzania pamięci magnetycznych, gdzie powierzchnia magnetyczna jest namagnesowana w kierunku dodatnich (logiczna jedynka) lub ujemnych (logiczne zero) wartości indukcji magnetycznej, systemów zabezpieczeń towarowych, czujników

Twarde – magnetyt, stal i inne stopy metali ferromagnetycznych, np. Alnico zawierające Fe, Co, Ni,

- stosowane do wytwarzania magnesów trwałych,

podsumowanie
PODSUMOWANIE
 • Każdy magnes ma dwa bieguny: północny (N) i południowy (S). Nie można rozdzielić biegunów magnesu. Każdy podział daje magnesy dwubiegunowe.
 • Bieguny jednoimienne magnesów odpychają się, a bieguny różnoimienne przyciągają się wzajemnie.
 • Ruda magnetytu, magnes stały (namagnesowany stalowy przedmiot), kula ziemska wytwarzają wokół siebie pole magnetyczne, które możemy badać za pomocą igiełki magnetycznej lub opiłków żelaza.
 • Pole magnetyczne przedstawiamy na rysunku w postaci tzw. linii pola magnetycznego. Linie przebiegają od bieguna północnego do bieguna południowego.
 • Pole magnetyczne w pobliżu Ziemi jest podobne do pola wytworzonego przez magnes sztabkowy.
ad