metabolick efekty co 2 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Metabolické efekty CO 2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Metabolické efekty CO 2

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 7
daryl-lane

Metabolické efekty CO 2 - PowerPoint PPT Presentation

123 Views
Download Presentation
Metabolické efekty CO 2
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Metabolické efektyCO2 Alice Skoumalová

  2. Oxidativní metabolismus – souhrn:

  3. Formy transportu CO2: CO2 v krvi: 1.ve formě HCO3- (ionizace H2CO3)75-85 % 2.karbamáty (vazba na proteiny)10-15 % 3.fyzikálně rozpuštěný5-12 % Parciální tlaky plynů vdechovaný vzduch vydechovaná směs arteriální krev venózní krev pO2 (kPa) 21 15,3 12 – 13,3 4,6 - 6 pCO2 (kPa) 0,03 4,4 4,6 – 6 5,3 – 6,6 CO2 + H2O H2CO3 H+ +HCO3- erytrocyty (karboanhydratasa)

  4. Transport O2 a CO2: Bohrův efekt (oxyhemoglobin je silnější kyselina, uvolňuje H+) Izohydrický transport CO2(schopnost Hb vychytávat H+ bez změn pH přes Bohrův efekt) Chloridový posun = Hamburgerův efekt (výměna Cl- a HCO3- mezi plasmou a erytrocyty)

  5. Hydrogenuhličitanový pufr: Organismus – otevřený systém CO2 + H2O H2CO3 H+ +HCO3- erytrocyty (karboanhydratasa) Hendersonova-Hasselbalchova rovnice pro hydrogenuhličitanový pufr:

  6. Hyperkapnie chrání před radikálovým poškozením během ischémie/hypoxie: • Stabilizace vazby Fe3+ na transferinu • Posun saturační křivky hemoglobinu doprava • Ovlivnění metabolismu (zlepšení aerobního metabolismu, snížená produkce laktátu, produkce ATP) • Přímá inhibice radikálových reakcí Perinatální hypoxicko-ischemické poškození mozku Ventilační režimy Chronické hypoxické choroby plic

  7. CO2: ochranné působení nebo radikálové poškození ?