slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
PŘEDNÁŠKA 4 .

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

PŘEDNÁŠKA 4 . - PowerPoint PPT Presentation


 • 237 Views
 • Uploaded on

MRAR – Radioloka ční a radionaviga ční systémy. PŘEDNÁŠKA 4. 1 5. 1 0.20 13. Jiří Šebesta Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně. MRAR : PŘEDNÁŠKA 4. Měřicí signály radarů Principy detekce cílů Efekty pohyblivých cílů Funkce neurčitosti Metody IPC (indikace pohyblivých cílů).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PŘEDNÁŠKA 4 .' - mauli


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

MRAR – Radiolokační a radionavigační systémy

PŘEDNÁŠKA 4.

15.10.2013

Jiří Šebesta

Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

slide2

MRAR:PŘEDNÁŠKA 4.

 • Měřicí signály radarů
 • Principy detekce cílů
 • Efekty pohyblivých cílů
 • Funkce neurčitosti
 • Metody IPC (indikace pohyblivých cílů)

Radiolokační a radionav. systémy

slide3

MRAR-P4:Měřicí signály radarů (1/9)

 • Signály pro kontinuální radary
 • CW(Continuous Wave)– trvalá nosná = dopplerovské zpracování
 • FM-CW – frekvenční rozmítání (po částech lineární modulační signál – pilovitý průběh
 • CW-CM – trvalá nosnás fázovou modulací s PRN

Radiolokační a radionav. systémy

slide4

MRAR-P4:Měřicí signály radarů (2/9)

 • Signály pro impulsní radary
 • IM– pravoúhlé pulsy bez vnitropulsní modulace
 • IM-LFM – pravoúhlé pulsy s vnitropulsní lineární frekvenční modulací
 • IM-AWLFM – pulsy s vnitropulsní lineární frekvenční modulací a amplitudovým váhováním

Radiolokační a radionav. systémy

slide5

MRAR-P4:Měřicí signály radarů (3/9)

 • Signály pro impulsní radary
 • IM-NFM – pravoúhlé pulsy s vnitropulsní nelineární frekvenční modulací (Nonlinear Frequency Modulation)
 • IM-SFM – pravoúhlé pulsy s vnitropulsní modulací s frekvenčními skoky (Step Frequency Modulation)

Radiolokační a radionav. systémy

slide6

MRAR-P4:Měřicí signály radarů (4/9)

 • Signály pro impulsní radary
 • IM-BPM – pravoúhlé pulsy s vnitropulsní binární fázovou modulací (Bakerovy kódy s minimální úrovní autokorelačních postranních laloků)
 • IM-PPM – pravoúhlé pulsy s vnitropulsní polyfázovou modulací (Frankovy kódy, Px-kódy, Zadoff-Chu kódy)

Radiolokační a radionav. systémy

slide7

MRAR-P4:Měřicí signály radarů (5/9)

 • Signály pro impulsní radary
 • IM-MCPC – pravoúhlé pulsy s vnitropulsní fázovou modulací s více nosnými (Multicarrier Phase-Coded Signals)
 • Wn je komplexní váha n-té nosné
 • An,mje m-tý element modulační sekvence n-té nosné | An,m|= 1
 • s(t) = 1 pro 0 ≤ t < tb

Radiolokační a radionav. systémy

slide8

MRAR-P4:Měřicí signály radarů (6/9)

Schéma obecné struktury MCPC

 • Požadována ortogonalita subnosných (OFDM) a redukce PMEPR (Peak-to-Mean Envelope Power Ratio)

Radiolokační a radionav. systémy

slide9

MRAR-P4:Měřicí signály radarů (7/9)

 • Signály pro impulsní radary
 • Koherentní vs. nekoherentní IM signály
 • Koherentní signál = v každém pulsu shodná počáteční fáze
 • Systémově se koherence zajišťuje pomocí společných oscilátorů pro vysílání a příjem
 • COHO (Coherent Oscillator)– oscilátor pro synchronní modulaci a detekci
 • STALO (Stable Local Oscillator)– společný vysoce stabilní lokální oscilátor pro směšovač v přijímači i ve vysílači

Radiolokační a radionav. systémy

slide10

MRAR-P4:Měřicí signály radarů (8/9)

 • Korelační funkce
 • IM – pravoúhlé pulsy bez vnitropulsní modulace

Radiolokační a radionav. systémy

slide11

MRAR-P4:Měřicí signály radarů (9/9)

 • IM-BPM – pravoúhlé pulsy s vnitropulsní binární fázovou modulací (kód Baker 13)
 • Kompresní poměr

Radiolokační a radionav. systémy

slide12

MRAR-P4:Detekce cílů (1/25)

 • Detekce cílů je proces rozhodování o přítomnosti nebo nepřítomnosti cíle na základě přijatého signálu νenv(t) pro každou rozlišovací buňku = řešení binární hypotézy na základě vhodně zvoleného prahu VTH(Threshold):

H1 – cíl je přítomen

H0 – cíl není přítomen

Radiolokační a radionav. systémy

slide13

MRAR-P4:Detekce cílů (2/25)

 • PrD je pravděpodobnost správné detekce (rozhodnutí)
 • PrFA je pravděpodobnost falešného poplachu(False Alarm)
 • PrMD je pravděpodobnost nedetekce(Missed Detection)

Radiolokační a radionav. systémy

slide14

MRAR-P4:Detekce cílů (3/25)

 • Zpracování reálného radiolokačního signálu – jedno měření
 • Pin(r) je vstupní výkon signálu odpovídající času měření pro rozlišovací buňku ve vzdálenostir
 • Rozlišovací buňka je 1km

Radiolokační a radionav. systémy

slide15

MRAR-P4:Detekce cílů (4/25)

 • Zpracování reálného radiolokačního signálu – série měření

Radiolokační a radionav. systémy

slide16

MRAR-P4:Detekce cílů (5/25)

 • Obálkový detektor
 • Přijímač superheterodyn – zpracování pásmového signálu – popis pomocí komplexní obálky
 • Druhý detektor – odstranění nosného signálu a získání modulačního signálu ozvy (komplexní obálky)
  • lineární vs. kvadratický

Radiolokační a radionav. systémy

slide17

MRAR-P4:Detekce cílů (6/25)

 • Pravděpodobnost falešného poplachu
  • Uvažujme na vstupu IF filtru šum s gaussovským rozdělením hustoty pravděpodobnosti amplitudy
 • νje napěťová úroveň šumu
 • Nje střední hodnota výkonu šumu
 • Po průchodu obálkovým detektorem má hustota pravděpodobnosti šumové obálky νenv rozdělení Rayleighovo:

Radiolokační a radionav. systémy

slide18

MRAR-P4:Detekce cílů (7/25)

 • Pravděpodobnost toho, že hodnota obálky šumu překročí hodnotu prahu (VTH = napěťová úroveň) je
 • Tato pravděpodobnost přímo odpovídá pravděpodobnosti falešného poplachu
 • V praxi je problematické měřit hustotu pravděpodobnosti
 • Lépe se určuje tzv. střední doba mezi falešnými poplachy (False-Alarm Time):

Radiolokační a radionav. systémy

slide19

MRAR-P4:Detekce cílů (8/25)

 • Tk jsou jednotlivé naměřené doby mezi falešnými poplachy
 • tk jsou naměřené doby trvání falešných poplachů

Radiolokační a radionav. systémy

slide20

MRAR-P4:Detekce cílů (9/25)

 • pak pravděpodobnost falešného poplachu
 • B je šířka pásma IF zesilovače radaru
 • a střední dobu mezi falešnými poplachy lze vyjádřit

Radiolokační a radionav. systémy

slide21

MRAR-P4:Detekce cílů (10/25)

Příklad 12:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na jakou napěťovou úroveň je třeba nastavit práh pro radar se šířkou pásma 10 MHz, je-li spektrální hustota šumu na vstupu rozhodovacího obvodu -150 dBm/Hz a požadovaná pravděpodobnost falešného poplachu je 0,05%? Určete rovněž střední dobu mezi falešnými poplachy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radiolokační a radionav. systémy

slide22

MRAR-P4:Detekce cílů (11/25)

 • Pravděpodobnost falešného poplachu prodecibelový poměr mezi prahem a střední hodnotou výkonu šumu

platí

 • Dvojka u výkonu šumu je dána dvoustrannou spektrální hustotou výkonu šumu

Radiolokační a radionav. systémy

slide23

MRAR-P4:Detekce cílů (12/25)

 • Závislost pravděpodobnosti falešného poplachu nadecibelovém poměru mezi prahem a střední hodnotou výkonu šumu

Radiolokační a radionav. systémy

slide24

MRAR-P4:Detekce cílů (13/25)

 • Závislost pravděpodobnosti střední doby mezi falešnými poplachy naTNR a B

Radiolokační a radionav. systémy

slide25

MRAR-P4:Detekce cílů (14/25)

 • Pravděpodobnost detekce
  • Uvažujme-li na vstupu IF filtru sinusový signál ozvy s amplitudou A současně se šumem s gaussovským rozdělením hustoty pravděpodobnosti amplitudy, pak na výstupu obálkového detektoru bude mít amplituda signálu se šumem s Riceovo rozdělení
 • I0 je modifikovaná Besselova funkce 1. druhu nultého řádu

Radiolokační a radionav. systémy

slide26

MRAR-P4:Detekce cílů (15/25)

 • Pravděpodobnost toho, že hodnota obálky signálu se šumem překročí hodnotu prahu (VTH = napěťová úroveň) je
 • Tato pravděpodobnost přímo odpovídá pravděpodobnosti detekce
 • V praxi je komplikované tuto pravděpodobnost určit
 • Proto se v praxi se určuje potřebný poměr S/N pro signál ozvy pro danou pravděpodobnost falešného poplachu a pravděpodobnost detekce pomocí zjednodušujících Albersheimovy rovnice

Radiolokační a radionav. systémy

slide27

MRAR-P4:Detekce cílů (16/25)

kde

Radiolokační a radionav. systémy

slide28

MRAR-P4:Detekce cílů (17/25)

 • Rayleighovo vs. Riceovo rozdělení

Radiolokační a radionav. systémy

slide29

MRAR-P4:Detekce cílů (18/25)

Příklad 13:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro systém z příkladu 12 určete potřebný poměr signál ku šumu pro zajištění 95%pravděpodobnosti detekce cíle.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radiolokační a radionav. systémy

slide30

MRAR-P4:Detekce cílů (19/25)

 • Detekční kritéria – metody určení prahu
 • Maximalizace pravděpodobnosti detekce pro požadovanou pravděpodobnost falešného poplachu
  • Neyman-Pearsonův teorém
 • Metody CFAR (Continuous False Alarm Radar)
  • Automatické nastavení prahu tak, aby PrFA = konstantě

Radiolokační a radionav. systémy

slide31

MRAR-P4:Detekce cílů (20/25)

 • Optimální detektor = max. poměr S/N pro předpokládaný tvar pulzu ozvy
 • Aplikace přizpůsobeného filtru
 • Výstupní signál za přizp. filtrem:
 • Ve frekvenční oblasti
 • hMF(t) je impulsní odezva přizpůsobeného filtru

Radiolokační a radionav. systémy

slide32

MRAR-P4:Detekce cílů (21/25)

 • HMF() je frekvenční odezva přizpůsobeného filtru
 • Přizpůsobený filtr (Matched Filter) lze popsat
 • Aje zisk filtru (libovolný)
 • Tzje časové zpoždění filtru (libovolné)
 • Lze realizovat FIR strukturou

Radiolokační a radionav. systémy

slide33

MRAR-P4:Detekce cílů (22/25)

 • Za přizpůsobeným filtrem získáme signál
 • R(·) je autokorelační funkce impulsního signálu
 • Bude-li mít vstupní signál (ozva) tvar
 • a je amplituda ozvy na vstupu
 • Tdelay je zpoždění signálu vyslaného signálu sTX

Radiolokační a radionav. systémy

slide34

MRAR-P4:Detekce cílů (23/25)

 • Za přizpůsobeným filtrem získáme signál (neuvažujeme ad. šum)
 • RTX(·) je autokorelační funkce vyslaného impulsního signálu (IM-LFM)

Radiolokační a radionav. systémy

slide35

MRAR-P4:Detekce cílů (24/25)

 • Pro určení šikmé dálky cíle je třeba hledat maximum signálu za detektorem

Radiolokační a radionav. systémy

slide36

MRAR-P4:Detekce cílů (25/25)

 • Autokorelační funkce vysílacího pulsu a příslušně nastavený práh má zásadní vliv na rozlišení v šikmé dálce

Radiolokační a radionav. systémy

slide37

MRAR-P4:Efekty pohyblivých cílů (1/3)

 • Při pohybu cíle vůči radaru je signál ozvy postižen Dopplerovým efektem – frekvenční extrakce či dilatace spektra vyslaného pulsu
 • Výstupní signál za směšovačem (1. detektorem) radaru můžeme popsat (neuvažujeme ad. šum):
 • fd je dopplerovský frekvenční posuv
 • Za přizpůsobeným filtrem získáme signál

Radiolokační a radionav. systémy

slide38

MRAR-P4:Efekty pohyblivých cílů (2/3)

 • Po vyjádření korelace mezi vstupním signálem a impulsní charakteristikou přizpůsobeného filtru
 •  je celkové zpoždění signálu (vysílač-cíl-přijímač-přizp. filtr)
 • Vliv dopplerovského efektu na výsledný signál za přizpůsobeným filtrem (bez uvažování aditivního šumu)

Radiolokační a radionav. systémy

slide39

MRAR-P4:Efekty pohyblivých cílů (3/3)

 • Vliv dopplerovského posuvu spektra na tvar pulsu za MF (IM-LFM signál)

Radiolokační a radionav. systémy

slide40

MRAR-P4:Funkce neurčitosti (1/6)

 • Určované parametry cíle (od primárního radaru):
  • Azimut – nezávislé měření (směrové vlastnosti antény)
  • Elevace – nezávislé měření (směrové vlastnosti antény)
  • Šikmá dálka – závislé na vlastnostech signálu za detektorem
  • Radiální rychlost – závislé na vlastnostech signálu za detektorem
 • Signál za přizpůsobeným filtrem je závislý jak na zpoždění odrazu, tak i na dopplerovském posuvu, pak vzniká neurčitost, kterou lze popsat v časové oblasti (autokorelační funkce, kde se vyskytuje zpoždění signálu i Dopplerova frekvence)

Radiolokační a radionav. systémy

slide41

MRAR-P4:Funkce neurčitosti (2/6)

 • Funkci neurčitosti (Ambiguity Function) je tedy autokorelační funkcí vysílaného signálu (impulzu) pro rozsah sledovaných časových zpoždění a rozsah dopplerovských posuvů
 • Ve frekvenční oblasti
 • Pro výpočet velkého rozsahu parametrů se využívá metod práce se řídkými maticemi

Radiolokační a radionav. systémy

slide42

MRAR-P4:Funkce neurčitosti (3/6)

 • Funkce neurčitosti pro pravoúhlý puls

Radiolokační a radionav. systémy

slide43

MRAR-P4:Funkce neurčitosti (4/6)

 • Funkce neurčitosti pro IM-LFM

Radiolokační a radionav. systémy

slide44

MRAR-P4:Funkce neurčitosti (5/6)

 • Funkce neurčitosti pro váhovaný IM-LFM

Radiolokační a radionav. systémy

slide45

MRAR-P4:Funkce neurčitosti (6/6)

 • Funkce neurčitosti pro váhovaný IM-BPM (Barker 13)

Radiolokační a radionav. systémy

slide46

MRAR-P4:Metody IPC (1/3)

 • Metody IPC = indikace pohyblivých cílů (MTI = Moving Target Indication) jsou určeny k potlačení závojů (Cluters) od pevných cílů nebo cílů se specifickým dopplerovským efektem (vlny na mořské hladině, kmitající listí ve větru)
 • Metody IPC = dopplerovské zpracování
 • Využívá se toho, že pro dva po sobě jsoucí koherentní impulsy se pro pohyblivý cíl mění fáze, kdežto pro pevný ne

Radiolokační a radionav. systémy

slide47

MRAR-P4:Metody IPC (2/3)

 • Blokové schéma IPC pulsního radaru
 • Metoda AMTI = Adaptive MTI– obsahuje dvě pásmové zádrže
  • pro potlačení závoje od země
  • adaptivní pro potlačení závoje od meteoútvarů

Radiolokační a radionav. systémy

slide48

MRAR-P4:Metody IPC (3/3)

 • Metoda MTD (Moving Target Detection)– obsahuje banku filtrů pro jednotlivá pásma odpovídající Dopplerově posuvu pro daný rozsah radiální rychlosti cílů
 • Blokové schéma MTD pulsního radaru

Radiolokační a radionav. systémy

slide49

Děkuji za vaši pozornost

MTD zpracování rychlosti větru – meteoradar Skalky

Radiolokační a radionav. systémy