Reacties en reactievergelijkingen - PowerPoint PPT Presentation

reacties en reactievergelijkingen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Reacties en reactievergelijkingen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Reacties en reactievergelijkingen

play fullscreen
1 / 301
Reacties en reactievergelijkingen
223 Views
Download Presentation
darrin
Download Presentation

Reacties en reactievergelijkingen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Reacties en reactievergelijkingen Een chemische reactie is een proces waarbij stoffen veranderen in andere stoffen. Als ijzer roest, reageert het met zuurstof en er ontstaat ijzeroxide (de chemische naam voor roest) Klik hier om verder te gaan

 2. Je kunt dat bij een stuk ijzer zien aan de verkleuring die er optreedt. Het grijs glimmende ijzer, verandert in een dof bruine klomp roest. Hiernaast zie je een vierkant dat een stuk ijzer voorstelt. We gaan nu kijken wat je aan dit ijzer kunt zien gebeuren als het roest Klik hier om verder te gaan

 3. Je kunt dat bij een stuk ijzer zien aan de verkleuring die er optreedt. Het grijs glimmende ijzer, verandert in een dof bruine klomp roest. Hiernaast zie je een vierkant dat een stuk ijzer voorstelt. We gaan nu kijken wat je aan dit ijzer kunt zien gebeuren als het roest

 4. Je kunt dat bij een stuk ijzer zien aan de verkleuring die er optreedt. Het grijs glimmende ijzer, verandert in een dof bruine klomp roest. Hiernaast zie je een vierkant dat een stuk ijzer voorstelt. We gaan nu kijken wat je aan dit ijzer kunt zien gebeuren als het roest

 5. Je kunt dat bij een stuk ijzer zien aan de verkleuring die er optreedt. Het grijs glimmende ijzer, verandert in een dof bruine klomp roest. Hiernaast zie je een vierkant dat een stuk ijzer voorstelt. We gaan nu kijken wat je aan dit ijzer kunt zien gebeuren als het roest

 6. Je kunt dat bij een stuk ijzer zien aan de verkleuring die er optreedt. Het grijs glimmende ijzer, verandert in een dof bruine klomp roest. Hiernaast zie je een vierkant dat een stuk ijzer voorstelt. We gaan nu kijken wat je aan dit ijzer kunt zien gebeuren als het roest

 7. Je kunt dat bij een stuk ijzer zien aan de verkleuring die er optreedt. Het grijs glimmende ijzer, verandert in een dof bruine klomp roest. Hiernaast zie je een vierkant dat een stuk ijzer voorstelt. We gaan nu kijken wat je aan dit ijzer kunt zien gebeuren als het roest

 8. Je kunt dat bij een stuk ijzer zien aan de verkleuring die er optreedt. Het grijs glimmende ijzer, verandert in een dof bruine klomp roest. Hiernaast zie je een vierkant dat een stuk ijzer voorstelt. We gaan nu kijken wat je aan dit ijzer kunt zien gebeuren als het roest

 9. Je kunt dat bij een stuk ijzer zien aan de verkleuring die er optreedt. Het grijs glimmende ijzer, verandert in een dof bruine klomp roest. Hiernaast zie je een vierkant dat een stuk ijzer voorstelt. We gaan nu kijken wat je aan dit ijzer kunt zien gebeuren als het roest

 10. Eigenlijk is er heel weinig te zien, alleen de kleur verandert van grijs in bruin. Maar als je de moleculen zou kunnen zien dan zou je iets heel anders zien gebeuren. Klik hier om verder te gaan

 11. Je ziet hier een klein stukje ijzer. We hebben het zo sterk vergroot dat je de ijzeratomen kunt zien. Het ijzer staat natuurlijk aan de buitenkant in contact met de lucht. Klik hier om verder te gaan

 12. De lucht veroorzaakt het roesten. Lucht is een heel belangrijke factor bij het roesten van ijzer. De lucht is overal om ons heen en bestaat voornamelijk uit twee gassen: stikstof en zuurstof. Je zou ook kunnen zeggen: “Lucht bestaat uit zuurstofmoleculen en stikstofmoleculen.” Klik hier om verder te gaan

 13. We gaan eerst maar eens kijken hoe we ons de lucht eigenlijk moeten voorstellen. In het vak hieronder zie je een hoeveelheid lucht die in een afgesloten ruimte zit. Bijvoorbeeld een broodtrommel. De blauwe bolletjes stellen de stikstofmoleculen voor en de rode de zuurstofmoleculen. Klik hier om verder te gaan

 14. Moleculen zijn altijd in beweging. In gassen bewegen ze kris kras door elkaar en botsen voortdurend tegen elkaar op. Ze botsen ook voortdurend tegen alle voorwerpen op die zich in de lucht bevinden. (Dat noemen we de luchtdruk) We gaan nu eens kijken naar de bewegingen van moleculen in de lucht. In de tekenfilm die je zo gaat zien is een heel klein beetje lucht in een afgesloten ruimte voorgesteld. Klik hier om verder te gaan

 15. Klik HIER om te starten In lucht zit vier keer zoveel stikstof als zuurstof, er zijn dus ook vier keer zoveel stikstofmoleculen getekend.