Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gezondheid & Voeding PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gezondheid & Voeding

Gezondheid & Voeding

192 Views Download Presentation
Download Presentation

Gezondheid & Voeding

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gezondheid & Voeding Gezondheid en voeding

 2. 1. Straling, schadelijk of onontbeerlijk 1.1 Inleiding Gezondheid en voeding

 3. golflengte afstand 1.2 Elektromagnetische straling Golf (momentopname) Golflengte (λ) = de afstand tussen twee toppen van een golf Frequentie (f) = het aantal keer dat de golf zich herhaalt per seconde. Eenheid: Hertz (1 Hz = 1/s). Lichtsnelheid in vacuüm Wat gebeurt er met de frequentie als de golflengte kleiner De frequentie wordt dan groter. Gezondheid en voeding

 4. Het elektromagnetisch spectrum Gezondheid en voeding

 5. Het elektromagnetisch spectrum Gezondheid en voeding

 6. 1.3 Enkele voorbeelden van EM-straling 1 Radiogolven Heinrich Hertz in 1888 Golflengte tussen kilometers tot 30 cm (1 GHz). Bereken de golflengte waarop Donna uitzendt in West-Vlaanderen λ= c/f f = 101,5 . 106 Hz λ= 3,00 . 108 m/s /(101,5 . 106 Hz )= 2,96 m Is de golflengte waarop het zendstation Schoten uitzendt groter of kleiner? De frequentie is kleiner, dus de golflengte zal groter zijn. Gezondheid en voeding

 7. 2 Microgolven Golflengte tussen 30 cm en 1mm. Frequentie van 1 GHz tot 300 GHz. Toepassingen microgolfoven mobiele telefoon Gezondheid en voeding

 8. 3 Infrarode straling (warmtestraling) Golflengte van 1 mm tot 780 nm William Herschel (1738-1822 ) infrarood foto's Infrarode astronomie Gezondheid en voeding

 9. 4 Zichtbaar licht Golflengte van 780 nm tot 380 nm ROGGBIV rood: golflengte ~780 nm violet: golflengte ~ 380 nm Prisma Gezondheid en voeding

 10. 5 Ultraviolet licht Golflengte tussen 380 nm en 12 nm vitamine D Positief Schadelijk Wat is het verband tussen golflengte en energie van UV-straling? UV B is meer energierijk dan UV A. De golflengte van UV B is korter dan UV A: E ~ 1/λ Wat is het verband tussen frequentie en energie? E~f→ energie is recht evenredig met de frequentie van de straling. Gezondheid en voeding

 11. 6 Röntgenstraling Golflengte tussen 12 nm en 0,002 nm Wilhelm Konrad Röntgen (1845- 1923 ) Gezondheid en voeding

 12. Gezondheid en voeding

 13. 7 Gammastralen Golflengte beneden 0,002 nm Antoine Henri Becquerel (1852-1908) Gammastraling is radioactieve straling Gezondheid en voeding

 14. 1.4 Energie van een elektromagnetische golf met h de constante van Planck (6,63 x 10-34 Js) Energie van elektromagnetische straling i.f.v. de golflengte Gezondheid en voeding

 15. EM-spectrum met het verband tussen de energie en de frequentie of de golflengte van elektromagnetische straling Gezondheid en voeding

 16. 1.5 Interactie tussen EM-straling en materie 1.5.1 Toepassingen Microgolfoven: opwarmen voeding Straalkachel in badkamer Bruinen onder zonnebank Nemen van röntgenfoto’s in een ziekenhuis Regenboog Fotografie, ontwikkelen van foto’s Ontstaan van kleur: sommige golflengtes worden geabsorbeerd door de materie, andere worden doorgelaten of gereflecteerd Gezondheid en voeding

 17. 1.5.2 Interactie tussen UV-straling en materie: enkele proefjes 1 Proef: optische witmakers in detergenten. UV-stralen worden geabsorbeerd en daarna als zichtbaar licht terug uitgezonden fluorescent whitening agents Gezondheid en voeding

 18. 2 Proefje: Fluorescentie van tonic Kinine absorbeert licht met een korte golflengte en geeft het weer vrij met een langere golflengte. Het energieverschil is omgezet in de vorm van warmte Gezondheid en voeding