Ezivo rozd len eziva
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Řezivo – rozdělení řeziva. Řezivo je materiál, který získáváme rozřezáním kulatiny v podélné ose stromu. Má zpravidla dvě protilehlé plochy rovnoběžné. Názvosloví řeziva. Obr. 1. Rozdělení řeziva podle dřeviny. j ehličnaté řezivo – BO, MD, SM, JD l istnaté měkké – LP, OL, TP, VR, OS

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - darren


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ezivo rozd len eziva

Řezivo – rozdělení řeziva

Řezivoje materiál, který získáváme rozřezáním kulatiny v podélné ose stromu. Má zpravidla dvě protilehlé plochy rovnoběžné.Rozd len eziva podle d eviny
Rozdělení řeziva podle dřeviny

 • jehličnaté řezivo – BO, MD, SM, JD

 • listnaté měkké – LP, OL, TP, VR, OS

 • listnaté tvrdé – DB, BK, AK, JS, JV, OŘ, AK, BŘ, HB, JM, TŘ, SV


Rozd len eziva podle p n ho pr ezu
Rozdělení řeziva podle příčného průřezu

 • Deskové řezivo – veškeré řezivo, jehož tloušťka (h) je do 100 mm a šířka (b) je větší nebo rovna dvojnásobku tloušťky. Platí poměr: b≥2xh

 • Hraněné řezivo – všechno řezivo pravoúhlého průřezu (ořezány jsou všechny čtyři strany), jehož šířka (b) je menší než dvojnásobek tloušťky (h).Platí poměr: b<2xh

 • Polohraněné řezivo – je řezivo ořezané pouze dvoustraně, jeho šířka (b) je menší než dvojnásobek tloušťky (h).Platí poměr: b<2xh


Dal mo nosti d len deskov ho eziva
Další možnosti dělení deskového řeziva

 • prkna - mají tloušťku (h) maximálně 40 mm

 • fošny - mají tloušťku (h) větší než 40 mm a maximálně 100 mm

 • krajinová prkna - mají tloušťku (h) maximálně 25 mm a musí mít po celé délce levou plochu alespoň dotčenou pilou

 • krajiny - mají tloušťku (h) maximálně 25 mm a levou plochu oblou


Hran n ezivo d le d l me
Hraněné řezivo dále dělíme

 • hranoly - mají příčný průřez větší než 100 cm2

 • hranolky -mají příčný průřez 25 - 100 cm2

 • latě - mají příčný průřez 10 - 25 cm2

 • lišty -mají příčný průřez menší než 10 cm2


Polohran n ezivo d le d l me
Polohraněné řezivo dále dělíme

 • trámy - mají tloušťku větší než 100 mm

 • polštáře - mají tloušťku maximálně 100 mm

Obr. 2.


Rozd len eziva podle stupn opracov n u deskov ho eziva
Rozdělení řeziva podle stupně opracování u deskového řeziva

 • omítané řezivo - boky jsou oříznuty, s plochou tvoří úhel 90°

 • neomítané řezivo - boky nejsou oříznuty (nebo jen částečně)

 • kapované řezivo - čelo s plochou tvoří úhel 90°, řezivo je nakráceno na přesnou požadovanou délku

 • nekapované řezivo


Rozd len eziva podle toho z kter sti pr ezu kulatiny poch z
Rozdělení řeziva podle toho, z které části průřezu kulatiny pochází

Obr. 3.

1 - dřeňová prkna, 2 - středová prkna, 3 - boční prkna, 4 - krajinová prkna, 5 - krajina


Rozd len eziva podle ur en
Rozdělení řeziva podle určení kulatiny pochází

 • Pro výrobu nábytku.

 • Pro stavební truhlářství.

 • Pro výrobu hudebních nástrojů.

 • Pro stavební účely.

 • Pro letecké účely.

 • Pro výrobu sportovního nářadí, aj.


Seznam pou it ch zdroj
Seznam použitých zdrojů kulatiny pochází

 • Obr. 1. - obr. 3. KŘUPALOVÁ, Zdeňka. Nauka o materiálech: pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. 3., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2008, 253 s. ISBN 978-80-86817-25-5.

 • NUTSCH, Wolfgang. Příručka pro truhláře. Praha: Europa-Sobotáles, 2006, 615 s. ISBN 80-867-0614-1.


Ot zky k opakov n a ov en u iva
Otázky k opakování a ověření učiva kulatiny pochází

1. Co je to řezivo?

2. Popiš deskové řezivo a jeho rozdělení.

3. Popiš hraněné řezivo a jeho rozdělení.

4. Popiš polohraněné řezivo a jeho rozdělení.

5. Proveď rozdělení řeziva podle stupně

opracování u deskového řeziva.

6. Proveď rozdělení řeziva podle toho, z které

části průřezu kulatiny pochází.


ad