relacje i wzajemne uwarunkowania element w kompozycji n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RELACJE I WZAJEMNE UWARUNKOWANIA ELEMENTÓW KOMPOZYCJI PowerPoint Presentation
Download Presentation
RELACJE I WZAJEMNE UWARUNKOWANIA ELEMENTÓW KOMPOZYCJI

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 15
darrel-patel

RELACJE I WZAJEMNE UWARUNKOWANIA ELEMENTÓW KOMPOZYCJI - PowerPoint PPT Presentation

151 Views
Download Presentation
RELACJE I WZAJEMNE UWARUNKOWANIA ELEMENTÓW KOMPOZYCJI
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. RELACJE I WZAJEMNE UWARUNKOWANIA ELEMENTÓW KOMPOZYCJI

 2. Działania projektanta kompozycji krajobrazowej polegają nie tylko na wprowadzaniu do niej lub wykorzystaniu już istniejących elementów, lecz także na ustaleniu wzajemnych uwarunkowań i relacji oraz ich związków. Te relacje i uwarunkowania, nazywane także czynnikami kompozycji, można ująć w kilka elementarnych modeli.

 3. PROPORCJE • AKCENT • DOMINANTA • PARALELA • SYMETRIA • RYTM

 4. PROPORCJE Proporcje jakie zachodzą między elementami, są bardzo ważne i wyznaczają zasady kompozycyjne. • zasada tzw. złotego podziału a:b=b:(a+b) • kanon starych - postać ludzka wpisana jest w kwadrat, gdzie wysokość czlowieka jest równa rozpiętości jego ramion

 5. Modulor Le Corbusiera – są to dwie serie wielkości: • czerwona – dla człowieka stojącego, oparta na złotym podziale • niebieska – dla człowieka stojącego z podniesioną ręką

 6. W krajobrazie mogą zachodzić następujące stosunki przestrzenne: • stosunek odległości • stosunek kształtu • stosunek rozmiaru • stosunek ruchu • stosunek oglądu

 7. AKCENT W kompozycji krajobrazowej akcent uzyskuje się przez opozycyjne zestawienia wartości plastycznych: poziom – pion, regularny ksztalt geometryczny – nieregularny itp.

 8. DOMINANTA W kompozycjach wielopunktowych wszystkie punkty mogą funkcjonować na zasadach równorzędności lub być podporządkowane jednemu punktowi, zwanemu punktem głównym. Punkt główny kompozycji staje się dominantą całego układu.

 9. PARALELA Jest to forma relacji między elementami kompozycji krajobrazowej, bądź ich układami oparta na tozsamości lub podobieństwach: • wymiarów (duży – duży) • kształtów (okrągły – okrągły) • barw (czerwony – czerwony)

 10. Znaczenie paraleli przy projektowaniu kompozycji krajobrazowej polega przede wszystkim na tym, że jest ona ważnym czynnikiem symetrii i rytmu.

 11. SYMETRIA Symetria w projektowaniu polega na współmiernym rozmieszczeniu punktów po obu stronach, np. osi kompozycyjnej, widokowej czy komunikacyjnej

 12. Symetrycznie można rozmieścić nie tylko elementy podobne, ale także różniące się, ustawiając z jednej strony rzeźbę, a z drugiej sadząc drzewo. W kompozycjach klasycznych symetria wprowadzała statyczność, równowagę. Dobrze oddawała monumentalność założenia.

 13. RYTM Rytm polega na szeregowaniu form według jednej i tej samej zasady, którą wyznacza ta samawielkość, np. odległość, barwa, kształt.

 14. Rytm może być jednostajny, kiedy zasada szeregująca jest stała (równe odstępy między elementami). W wypadku kiedy jest zmiana, ale nie przypadkowa, można mieć do czynienia z rytmem malejącym lub rosnącym (odległości lub rozmiary między poszczególnymi częściami składowymi rosną lub maleją o pewną stałą wartość.

 15. Bibliografia: E. Gadomska, K. Gańko, M. Garczarczyk, K. Zinowiec-Cieplik „Podstawy architektury krajobrazu” cz.I Wydanie I Hortpress Sp. z o.o., Warszawa 2004