praktick cvi enie 2 stafylokokov infekcie n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Praktické cvičenie č. 2 Stafylokokové infekcie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Praktické cvičenie č. 2 Stafylokokové infekcie - PowerPoint PPT Presentation


 • 235 Views
 • Uploaded on

Praktické cvičenie č. 2 Stafylokokové infekcie. Diagnostika stafylokokových infekcií Diagnostický model: absces - hnis, enterotoxikóza - zvyšky potravín, osteomyelitída - punktát, Mikroskopia, kultivácia, biochemické testy, dôkaz patogenity, citlivosť na ATB. 1 normálna mikroflóra.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Praktické cvičenie č. 2 Stafylokokové infekcie' - darius


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
praktick cvi enie 2 stafylokokov infekcie
Praktické cvičenie č. 2 Stafylokokové infekcie
 • Diagnostika stafylokokových infekcií
 • Diagnostický model: absces - hnis, enterotoxikóza - zvyšky potravín, osteomyelitída - punktát,
 • Mikroskopia, kultivácia, biochemické testy, dôkaz patogenity, citlivosť na ATB
1 norm lna mikrofl ra
1 normálnamikroflóra

2impetigo

8 meningitis

11 respiračnéinf

3 furunkul, karbunkul

6 osteomyelitis

4 inf. v rane, absces5 šírenie lymfatickou a krvnou cestou

7 endokarditis

10 nefritis

9 enteritisotrava potravinami

1 normálnamikroflóra

1 normálnamikroflóra

odoberan materi l
Odoberaný materiál
 • Absces - hnis - sterilne odobratý
 • enterotoxikóza - zvyšky potravín - dôkaz toxínu, prítomnosť stafylokoka nestačí
 • osteomyelitída - punktát, sekrét - sterilne odobratý, aj krv na hemokultiváciu
impetigo
Impetigo…

http://pathmicro.med.sc.edu/fox/staph-impetigo.jpg

bul zne impetigo
bulózne impetigo

http://www.adhb.govt.nz/newborn/TeachingResources/Dermatology/BullousImpetigo/BullousImpetigo3.jpg

otitis externa s furunkulom
otitis externa s furunkulom

www.merck.com/mmpe/print/sec08/ch088/ch088c.html.

infekcie ko e
infekcie kože

http://www.dermatology.co.uk/media/images/Infection_staphylococcus_crusting_chin_closeup.jpg

abscesy mozgu
Abscesy mozgu

http://www.mja.com.au/public/issues/176_12_170602/got10354_fm.html

diagnostika stafylokokov ch infekci
Diagnostika stafylokokových infekcií
 • Mikroskopicky - z bazy abscesu, aspirát, punktát - obvykle málo baktérií a viac PMNL, krv na hemokultiváciu - obvykle málo baktérií - menej ako 1/ml, v zbytkách potravy pri enterotoxikóze - nedostatočný dôkaz
 • Kultivácia - krvný agar, manit slaný, pigment, hemolýza
 • Identifikácia - biochemicky
 • Dôkaz plazmakoagulázy, toxínov, enzýmov,
 • analýza nukleových kyselín
 • Sérologicky - protilátky proti kyseline teichoovej - imunodifúziou - dôkaz dlhodobého ochorenia - bakterémia, endokarditída
mikroskopick prepar t
Mikroskopický preparát
 • kultúra Staphylococcus aureus –
 • fixovaná a zafarbená podľa Grama :
 • G+ koky v zhlukoch
sp tum stafylokoky pneumokoky
spútum - stafylokoky +pneumokoky

stafylokoky

leukocyty

pneumokoky

slide14

Detekcia katalázy

Kataláza: - enzym, hydrolyzujúci H2O2 , ktorý je toxický pre bunku pričom vzniká kyslík ( prejaví sa ako bublinky)..

Pozitívny u Stafylokokov, negatívny u streptokokov

kultiv cia stafylokokov
Kultivácia Stafylokokov
 • Krvný agar: Stafylococcus aureus - šedé až žlté pigmentované kolónie, vypuklé, mazľavé, beta hemolýza,
 • Stafylococcus epidermidis - biele kolónie, bez hemolýzy
kultiv cia stafylokokov1
Kultivácia Stafylokokov
 • Rast na pôde s prítomnosťou NaCl a indikátorom - Manit slaný - rastie len St. Aureus - zmena červenej farby na žltú
vlastnosti d kaz plazmakoagul zy
Vlastnosti - dôkaz plazmakoagulázy
 • Voľná
 • Viazaná
 • Sklíčková
 • Skúmavková metóda
vo n koagul za
Voľná koaguláza
 • Skúmavková metóda – kolonia testovaného kmeňa sa emulzifikuje v 0,5 ml plasmy. Inkubuje sa 6 h.pri 37*C, potom pri izbovej teplote 24 hrs.
 • Odčítava sa za 1 hod, 2 hod and 24 hod.
 • metóda – sledovanie tvorby koagula = pozit.,
 • Kvôli možnej prítomnosti fibrinogénu v plazme môže byť koagulum rozpustené preto je potrebné odčítavať po 1,2,aj 24 hod
plazmakoagul za
Plazmakoaguláza

http://www.emdchemicals.com

http://microbiology.scu.edu.tw

viazan koagul za
Viazaná koaguláza
 • Sklíčková metóda
 • V 2 kvapkách sterilnej vody alebo FR vytvorte suspenziu testovaného kmeňa, pridajte kvapku plazmy Odčítava sa o 10-15 sec.
 • Biely precipitát = pozit.
 • Negatívny výsledok musí byť potvrdený skúmavkovou metódou
api staph fotometrick od tavanie
ApiStaph – fotometrické odčítavanie

http://www.microbes-edu.org

staphaurex
Staphaurex

http://www.pathologyinpractice.com

www.microbes-edu.org

ur enie citlivosti na atb princ p
Určenie citlivosti na ATB - princíp
 • Diskový difúzny test
 • 6-8 ATB na platňu
 • zóna inhibície rastu v mm - porovnanie so štandardami

Bez zóny inhibície - rezistencia na testované ATB

Zóna inhibície rastu - dostatočne veľká

ATB disk

Rast testovanej baktérie

Malá zóna inhibície

citlivos na atb
Citlivosť na ATB
 • Staphylococcus aureus - PNC - penicilináza, semisyntetické PNC: oxacilin, methicilin

rezistencia na oxacilin ( znamená rezistenciu na ostatné betalaktámové a cefalosporínové ATB ) - MRSA - alterácia na úrovni cieľovej štruktúry - pencilin viažúci protein PBP - chromozomálny typ - súvisiaca s rezistenciou na ostatné atb - klindamycin, erytromycin, aminoglykozidy - Dobrá citlivosť na vankomycin (možnosťprenosu rezistencie na vankomycín zs nozokomiálnych kmeňov Strep.faecalis – na St. aureus

 • Problematika MRSA, CoMRSA
 • Staphylococcus epidermidis a ostatné PK negat. – rezistencia na oxacilín častejšia
stafylokoky terapia pod a citlivosti stanovenej in vitro
stafylokoky – terapiapodľa citlivosti stanovenej in vitro
 • peniciliny
 • cefalosporiny
 • aminoglykosidy
 • tetracykliny
 • makrolidy
 • linkosamidy
 • glykopeptidy
 • fluorochinolony
 • chloramfenikol
 • trimetoprim
porovnanie citlivosti
Porovnanie citlivosti
 • Streptococcus pyogenes – HSA / Staphyolococcus aureus

PNC, TET

 • Staphylococcus aureus / Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus

OXA, CEF,

mikrokoky
Mikrokoky
 • Micrococcus luteusKocuria rosea
 • Jako kontaminácia v klinickom materiále

www.medmicro.info

diagnostika g kokov sch ma
Diagnostika G+ kokov -schéma

http://www.ratsteachmicro.com/Staphylococci_Notes/HCOE_CAI_Review_Notes_Staphylococci.htm