Gi worker sp z o o oferta handlowa
Download
1 / 15

GI Worker Sp. z o.o. oferta handlowa - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

GI Worker Sp. z o.o. oferta handlowa. KIM JESTEŚMY. Firma powstała w 1998r. jako APT WORKER. Jesteśmy dynamiczną ogólnopolską firmą o ugruntowanej pozycji rynkowej. Dla naszych Klientów realizujemy projekty w zakresie: PRACY TYMCZASOWEJ DORADZTWA PERSONALNEGO OUTSOURCINGU KADROWO – PŁACOWEGO

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' GI Worker Sp. z o.o. oferta handlowa' - darius


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Gi worker sp z o o oferta handlowa
GI Worker Sp. z o.o.oferta handlowa

40 – 123 Katowice, ul. Czerwińskiego 6; [email protected], www.worker.pl;tel. +48 32 2535077*78;


Kim jeste my
KIM JESTEŚMY

 • Firma powstała w 1998r. jako APT WORKER. Jesteśmy dynamiczną ogólnopolską firmą o ugruntowanej pozycji rynkowej.

 • Dla naszych Klientów realizujemy projekty w zakresie:

 • PRACY TYMCZASOWEJ

 • DORADZTWA PERSONALNEGO

 • OUTSOURCINGU KADROWO – PŁACOWEGO

 • W celu zapewniania najlepszych usług wprowadziliśmy system jakości PN-EN ISO 9001:2000

 • Rok 2007 był przełomowym dla nas, pozyskaliśmy inwestora strategicznego oraz staliśmy się członkiem włoskiej grupy kapitałowej Generale Industrielle i dzięki temu mamy silne zaplecze organizacyjnei kapitałowe.

 • Poniżej przedstawiamy nasze dane identyfikacyjne:

 • NIP: 954-24-40-042

 • REGON: 278043755

 • Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000152084

 • Kapitał zakładowy: 1 050 000,00 zł

www.worker.pl


Grupa gi
GRUPA Gi

 • We Włoszech Grupa posiada liczne komórki odpowiedzialne za specjalistyczne działania w dziedzinie zasobów ludzkich.

 • Grupapowstała na początku 2006 roku po połączeniu Generale Industrielle z WorkNet Spa. Obecnie jest największą grupą włoską w sektorze usług związanych z personelem tymczasowym.

 • W samych Włoszech posiada 250 oddziałów, zatrudnia 1 000 pracowników. W 2007 roku współpracowała z ponad 10 000 firm i pomogła w znalezieniu pracy 10 000 osób osiągając obrót w wysokości 1 700 milionów euro.

www.worker.pl


Misja g i
MISJA GI

www.worker.pl


Nasi klienci

www.worker.pl

NASI KLIENCI

 • W naszej bazie posiadamy kilka tysięcy kandydatów. Co miesiąc wysyłamy do pracy 5,5-6 tys. pracowników tymczasowych w Polsce. Są to pracownicy różnych szczebli kariery zawodowej zarówno pracownicy wykwalifikowani jak również bez doświadczenia zawodowego.

 • Pierwszymi naszymi klientami były renomowane sieci handlowe, których obsługa pozwoliła nam stworzyć sieć przedstawicielstw w całym kraju. Są to m. in.:

 • REAL, TESCO, MEDIA MARKT, LEROY MERLIN, AUCHAN, Superhobby Dom i Ogród. Markety Budowlane OBI, Carrefour Polska Sp. z o.o.

 • Działamy nie tylko w Polsce i we Włoszech ale również w innych miejscach Europy.

 • Od kilku lat skutecznie poszerzamy grono klientów o firmy produkcyjne i usługowe dzięki nowej strategii rozwoju firmy.

 • Naszymi atutami są:

 • SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA

 • ELASTYCZNOŚĆ ROZWIĄZAŃ

 • JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG


Nasi klienci1

www.worker.pl

NASI KLIENCI

 • Mamy doświadczenie w realizacji zamówień różnych sektorów jak:automotive, agd i branży spożywczej. Zaufały nam zarówno małe firmy jak również międzynarodowe korporacje.

FIRMY PRODUKCYJNE I USŁUGOWE


Pracownicy tymczasowi gi worker

www.worker.pl

Pracownicy tymczasowi GI WORKER

Źródło: dane wewnętrzne firmy GI WORKER Sp. z o.o.

Liczba pracowników tymczasowych zatrudnionych w GI WORKER wzrosła radykalnie w ciągu ostatnich lat. Teraz średnio zatrudniamy już ponad 5 tys. pracowników tymczasowych miesięcznie.

Mamy doświadczenie w pozyskiwaniu pracowników nawet na tzw. „terenach trudnych” jakim są tereny dolnośląskie, tyskiej strefy ekonomicznej, lub Częstochowy.


Metodologia

www.worker.pl

METODOLOGIA

Analiza potrzeb Klienta

Rozpoczęcie

pracy

Obsługa

kadrowo-płacowa pracownikòw

Rekrutacja i selekcja

kandydatów

 • Wysłanie kandydata do pracy w firmie informując go o prawach i obowiązkach oraz rodzaju podejmowanej pracy.

 • Przejęcie ciężaru obsługi kadrowo-płacowej pracowników respektując wszystkie procedury administracyjno-prawne zarówno w momencie nawiązania jak i rozwiązania stosunku pracy

 • Rekrutacja kandydata poprzez bazę danych, aktywację kanałów na poziomie regionalnym i krajowym

 • Selekcja poprzez indywidualną rozmowę aby poznać osobowość kandydata. Weryfikacja referencji.

 • Analiza organizacji firmy w zakresie charakteru działalności, obecnych pracowników, środowiska.

 • Analiza potrzeb firmy w zakresie poszukiwanych pracowników i przewidywanego czasu zatrudnienia

 • Stały kontakt z klientem w celu zagwarantowania wysokiego standardu usług.

Wychodząc naprzeciw potrzebom firm system działania Gi Worker przechodzi kilka etapów tak, aby osiągnąć doskonałość dostarczanych usług.


www.worker.pl

SERWIS GI WORKER

 • KOORDYNATOR

 • Proponujemy oddelegowanie do Państwa dyspozycji przedstawiciela koordynującego pracę naszych pracowników tymczasowych. Będzie on odpowiedzialny za stały kontakt oraz prawidłowy przebieg informacji między Agencją, Pracodawcą Użytkownikiem i pracownikiem.

Do zadań koordynatorów należą m.in.:

 • proces rekrutacji i selekcji w oparciu o wytyczne Klienta,

 • stała kontrola realizacji zamówienia Pracodawcy Użytkownika,

 • administracja dokumentacji kadrowo - płacowej pracowników,

 • nadzór nad ewidencją czasu pracy dostarczaną przez Pracodawcę Użytkownika;w celu usprawnienia organizacji zatrudnienia pracowników tymczasowych Gi Worker proponuje, aby ewidencja czasu pracy pozostała po stronie Pracodawcy Użytkownika.

  ZASTĘPSTWO, WYMIANA PRACOWNIKA TYMCZASOWEGO

  • W razie nieoczekiwanej nieobecności pracownika Pracodawca Użytkownik zobowiązany jest do jak najszybszego powiadomienia koordynatora w celu wyjaśnienia absencji.

  • Agencja zobowiązuje się do wyjaśnienia powodów nieobecności pracownika i w przypadku jego rezygnacji z pracy do uzupełnienia zamówienia.

  • W przypadku choroby pracownika Agencja może dostarczyć pracownika w możliwie najkrótszym terminie.

   PRZEJĘCIE PRACOWNIKA

 • Istnieje możliwość przejęcia pracownika tymczasowego przez Pracodawcę Użytkownika na dogodnych warunkach.


Gwarantujemy skuteczno realizacji zam wie

www.worker.pl

GWARANTUJEMY SKUTECZNOŚĆREALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 • Ostatnie 9 lat współpracy z naszymi Klientami gwarantuje doświadczenie, które zabezpieczy realizację Państwa zamówień. W tym celu podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby zapewnić profesjonalniy i skuteczny serwis usług.

 • Utrzymujemy listy pracowników gotowych do podjęcia pracy na rzecz Pracodawcy Użytkownika

 • W przypadku zawierania z pracownikami umów na okres od 6 do 12 miesięcy, stosowanie wobec pracowników tymczasowych urlopów bezpłatnych na zasadach określonych kodeksem prawa pracy.

 • Poszukujemy pracowników z terenów poza zasięgiem komunikacji właściwej danej miejscowości. W razie potrzeby możliwe jest zorganizowanie przewozu osób z odleglejszych terenów.

 • Bazę danych potencjalnych pracowników budujemy poprzez:

 • aktualizację istniejących zasobów Agencji;

 • serwis ogłoszeń prasowych i internetowych;

 • organizowanie Giełd Pracy oraz stałą współpracę z Urzędami Pracy, Hufcami Pracy i innymi jednostkami zajmującymi się aktywizacją zawodową na terenie okolic zakładu Pracodawcy Użytkownika;

 • stałą penetrację rynku.

 • W planowaniu zatrudnienia uczestniczy koordynator Gi WORKER. Takie działanie ma na celu umożliwić uzyskanie wczesnej informacji na temat wielkości zamówienia na personel, oraz sprawną organizację procesu rekrutacji jak również przygotowanie pracowników do pracy.


Ramy prawne pracy tymczasowej

www.worker.pl

RAMY PRAWNEPRACY TYMCZASOWEJ

 • Zatrudnienie pracownika następuje w oparciu o umowę o pracę tymczasową lub umowę cywilno-prawną.

 • Pracownik tymczasowy zatrudniony jest w Agencji oraz wypożyczany Pracodawcy Użytkownikowi.

 • Zgodnie z Ustawą o Zatrudnieniu Pracowników Tymczasowych wysokość wynagrodzenia oraz zasady zatrudnienia pracowników tymczasowych nie mogą odbiegać od wysokości wynagrodzenia i zasad stosowanych dla pracowników zatrudnionych przez Pracodawcę Użytkownika.

 • Pracodawcą Użytkownikiem nie może być firma, która w okresie ostatnich 6 miesięcy dokonała zwolnień w myśl przepisów art.1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nietotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz 844)‏.

 • Okres wypowiedzenia dla pracownika tymczasowego wynosi 3 dni jeśli umowa o pracę została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni, oraz 7 dni jeśli jest to okres dłuższy niż 2 tygodnie.

 • Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o PIP od 1 lipca 2007 konieczność zapewnienia ubrań roboczych oraz przeprowadzenie badań BHP leży po stronie Pracodawcy Użytkownika.


Payrolling obs uga kadrowo p acowa
PAYROLLING obsługa kadrowo-płacowa

 • Specjalnie dla naszych Klientów wprowadziliśmy usługę kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej.

 • W ciągu 9 lat obecności na rynku pośrednictwa pracy poznaliśmy problemy naszych Klientów, dlatego uwzględniliśmy to przy doborze soft & hardware firmy. Gi Worker pracuje na nowoczesnym programie kadrowo-płacowym EGERIA. Jest to system informatyczny klasy ERP. Część jego modułów została napisana specjalnie na potrzeby Gi Worker.

 • Teraz możemy spełnić wszystkie oczekiwania naszych klientów.

  • ZAKRES USŁUGIOBEJMUJE M. IN.:

  • sporządzanie umów o pracę, umów cywilno – prawnych i innych dokumentów związanych z zatrudnianiem nowych pracowników;

  • naliczanie wypłat;

  • dokonywanie wypłat pracownikom;

  • przygotowanie pasków wypłat, zaświadczeń, deklaracji podatkowych;

  • ewidencjonowanie zwolnień lekarskich oraz urlopów pracowników;

  • prowadzenie teczek osobowych.

  • KORZYŚCI STOSOWANIA PAYROLLINGU

  • pewność, że dokumentacja prowadzona jest terminowo oraz zgodnie z przepisami prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego;

  • przeniesienie odpowiedzialności za poprawność i terminowość wykonywanych operacji na firmę Gi Worker Sp. z o.o.;

  • zminimalizowanie nakładu czasu i finansów na administrację;

  • obniżenie kosztów związanych z zatrudnianiem oraz szkoleniem personelu ds. kadrowo płacowych;

  • obniżenie kosztów związanych z zakupem oraz aktualizacją sprzętu komputerowego, oprogramowania, a także artykułów biurowych.

  www.worker.pl


  Gi worker doradca personalny
  GI WORKERDORADCA PERSONALNY

  • Jako firma z wieloletnim doświadczeniem na rynku pracy profesjonalnie wyszukujemy kadrę specjalistów dla naszych Klientów.

  • Procesy selekcji kandydatów prowadzimy z dużą dokładnością poprzez program testów sprawdzających odpowiadających potrzebom Klienta. Po weryfikacji naszych specjalistów kandydat zostaje przedstawiony Klientowi w celu ostatecznej oceny. Po wzajemnej akceptacji stron kandydat jest zatrudniany przez Klienta.

  • BAZA DANYCH Gi WORKER ZAWIERA:

  • inżynierów różnych specjalizacji;

  • księgowych, pracowników administracji;

  • pracowników sektora handlowego;

  • sekretarki, recepcjonistki;

  • specjalistów ds. analiz;

  • specjalistów ds. kadr;

  • specjalistów ds. kredytów;

  • specjalistów ds. rekrutacji;

  • pracowników produkcyjnych;

  • pracowników sektora budowlanego;

  • pracowników marketingu i public relations.

  • Zawsze zapewniamy miesięczny okres gwarancji na naszych kandydatów.

  www.worker.pl


  Kontakt
  KONTAKT

  5. ŁÓDŹ

  Gi Worker Sp z o.o.

  ul. Piotrkowska 120; 90 - 006 Łódź

  tel.: + 48 42/ 633 81 94

  fax: + 48 42/ 632 87 23

  e- mail: [email protected]

  6. POZNAŃ

  Gi Worker Sp z o.o.

  ul. Grunwaldzka 38 b; 60 - 783 Poznań

  tel.: + 48 61/ 853 23 96

  tel.: + 48 668 280 987

  fax: + 48 61/ 739 12 61

  e- mail: [email protected]

  7. TORUŃ

  Gi Worker Sp z o.o.

  ul. Żółkiewskiego 37/41 pok. 13;

  87-100 Toruń

  tel.: + 48 56/ 659 13 28

  e- mail: [email protected]

  8. GDAŃSK

  Gi Worker Sp z o.o.

  ul. Dmowskiego 12; 80 - 264 Gdańsk

  tel.: + 4858/ 342 60 29

  fax: + 48 58/ 739 12 61

  e- mail: [email protected]

  9. TYCHY

  Gi Worker Sp z o.o.

  Al. Niepodległości 2, 43 – 100 Tychy,

  tel.: 32/ 327 66 49,

  e-mail: [email protected]

  10. PŁOCK

  Gi Worker Sp z o.o.

  ul. Kwiatka 9; 09-400 Płock

  1. KATOWICE

  Gi Worker Sp z o.o.

  ul. Czerwińskiego 6; 40 - 123 Katowice

  Centrala:

  tel.: + 48 32/ 253 50 77-78

  fax.: + 48 32/608 01 09

  e- mail: [email protected]

  Dział Handlowy:

  tel.: + 48 32/608 01 08

  fax.: +48 32/608 01 09

  e- mail: [email protected]

  Rekrutacja:

  tel.: + 48 32/608 02 96

  + 48 32/608 02 97

  + 48 32/ 353 47 88

  fax.: + 48 32/ 608 01 09

  e- mail: [email protected]

  2. BIELSKO BIAŁA

  Gi Worker Sp z o.o.

  ul. Mickiewicza 19 / 4; 43 - 300 Bielsko Biała

  tel.: + 48 33/ 829 30 93

  e- mail: [email protected]

  3. CZĘSTOCHOWA

  Gi Worker Sp z o.o.

  al. NMP 24; 42 - 200 Częstochowa

  tel.: + 48 34 /372 63 61

  tel.: + 48 34 /366 53 49

  e- mail: [email protected]

  4. WROCŁAW

  Gi Worker Sp z o.o.

  ul. Piłsudskiego 97; 50-016 Wrocław

  tel.: +48 71/ 344 02 41 do 44

  fax: +48 71/ 344 02 46

  e- mail: [email protected]

  NASZE ODDZIAŁY:

  INFOLINIA: 0-801 340 344

  www.worker.pl


  WARTO NAM ZAUFAĆ

  Ponieważ wykonujemy zadania z pasją

  Jesteśmy dla Państwa zawsze na czas

  Proponujemy kompleksową i profesjonalną obsługę

  Państwa firmy !

  Opracowanie: Joanna Musik Key Account Manager

  Gi Worker Sp. z o.o. 40-123 Katowice, ul. Czerwińskiego 6

  www.worker.pl; [email protected] tel. +48 32 608 01 08 tel./fax +48 32 608 01 09.


  ad