1 / 7

Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

1. KŠPA Kladno, s. r. o ., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz. Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. lze upravit na rovnici s jednou goniometrickou funkcí nebo na součinový tvar řešte rovnici tg x + 2sin x = 0.

Download Presentation

Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

  2. lze upravit na rovnici s jednou goniometrickou funkcí nebo na součinový tvar řešte rovnici tg x + 2sin x = 0 Goniometrické rovnice řešené pomocí vztahů použijeme vztah

  3. Řešte v R rovnici cos2x − sin x = 1. Řešte v R rovnici sin2x - cos2x = 1. Příklady na procvičení Řešení Řešení

  4. Řešte v R rovnici cos2x − sin x = 1. řešení

  5. Řešte v R rovnici sin2x - cos2x = 1. řešení

  6. Řešte v Rrovnici: . Řešte v R rovnici: . Řešte v R rovnici: . Řešte v Rrovnici: . Příklady na procvičení

  7. RNDr. ČERMÁK, Pavel; Mgr. ČERVINKOVÁ, Petra. Odmaturuj z matematiky. Brno: DIDAKTIS spol. s.r.o., 2002, ISBN 80-86285-38-3. PaedDr. KUBEŠOVÁ, Naděžda; Mgr. CIBULKOVÁ, Eva. Matematika - přehled středoškolského učiva. Třebíč: Petra Velanová, 2006, ISBN 80-86873-03-X. PhDr. ŘÍDKÁ CSc, Eva; RNDr. BLAHUNKOVÁ, Dana; Mgr. CHÁRA, Petr. Maturitní otázky - matematika. Praha: Fragment, s.r.o., 2007, ISBN 978-80-253-0497-6. RNDr. KLODNER, Jaroslav. Matematika pro obchodní akademie II. díl. Svitavy: neuvedeno, 2000, ISBN NEUVEDENO. Použité zdroje Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoli další využití podléhá autorskému zákonu.

More Related