An Leigheas - PowerPoint PPT Presentation

daria
an leigheas n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
An Leigheas PowerPoint Presentation
Download Presentation
An Leigheas

play fullscreen
1 / 42
Download Presentation
An Leigheas
172 Views
Download Presentation

An Leigheas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. An Leigheas

 2. Céard go díreach is ea an dochtúir?

 3. An Leigheas An dtagannaonfocailfaoileithchun chuimhne?

 4. Máinliacht

 5. Liacht bhan agus cnáimhseachas

 6. Spórt

 7. LeigheasnaSúl

 8. LeigheasnabPáistí

 9. RólSpeisialta • Deisagatcabhrú le daoine • Deiscaighdéansaoilnandaoine a fheabhsú • Deisfoghlama i rith do shaolar fad • Deisoibriúarfud an domhain TóiragusLorgarGhaeilgóirí

 10. Céardatá i gceist leis an gcúrsa?

 11. An Cúrsa Seo é ármbailebeag san ospidéal!! • Cúig nó sé bliana den fhoghlaim agus craic! • Bunbhliain • Na hEolaíochtaí • Topaicí Leghis

 12. Anatamaíocht Fiseolaíocht Bithcheimic Cógaiseolaíocht

 13. ModúilRoghnach OS CIONN 30 ROGHA DIFRIÚIL

 14. Bliain 3-5!

 15. Cathair na Gaillimhe Maigh Eo Sligeach Sligeach Co. na Gaillimhe Dún na nGall

 16. Modhtaistil is eacéimsaleigheas!

 17. Riachtanaisí an Chúrsa • Tabharfarcead do roinntdaltaí a bhaineannonóiramach i dháábhaireolaíochta, Ceimic san áireamh, gan an bunbhliain a dhéanamh. • Gaeilge • Béarla • TeangaEile • Mata • ÁbharEolaíochtaamháin • Fisic • Ceimic • Bitheolaíocht • ‘Fisic le Ceimic’ • EolaíochtTalamhaíochta

 18. Riachtanaisí an Chúrsa • Cémhéadpointí? • Scór san Ardteist* + Scór san HPAT *480 pointe Ardteistear a laghad *Tar éis 550 pointe, faigheanntú pointe amháin don chúrsaLeigheas do gach 5 pointe san Ardteistm.sh. 575-> 555 *Tápointíbreiseagduld’onóireachamata • 729 pointe san iomlán a bhíagteastáilsabhliain 2011

 19. An HPAT • 3 cuid: • Fadhbanna a réiteach • Tuiscint daoine • Fadhbanna a réiteach (léaráidí) • Taobh amuigh den scoil • Cúrsaí • Amach as 300

 20. Anois le HAGHAIDH cúpla ceisteanna!

 21. Cé mhéad fiacail i do bhéal?

 22. 32!

 23. Céard é an t-orgán is mó sa chorp?

 24. An Craiceann!

 25. Cénfhada chaithfidh píosa bia taisteal ónmbéal go dtí an. . . ahem, an taobh eile?

 26. 5 méadar / 20 troithe!!

 27. CÉ mhéAd cnámh atá i do lámh?

 28. 27!

 29. Agus anois le haghaidh ceann fíor-dheacair… Cé mhéad cnámh atá i do chorp san iomlán?!

 30. 206!!

 31. Saol an MhicLéinn • Tráth na gCeist • Féasta Oíche Shamhna • Medball na Nollag Work Hard… Play Hard! 

 32. ClubannaagusCumainn • Réimse an-leathanar fad • Spórt, ceol, ealaíon, damhsa, teangacha… • Cumainnleighis: VSA and SláinteSoc • CeolfhoireannScoil an Leighis • Draíocht Nepal

 33. TuraisRanga • Chuile bhliain! Roinnt in Éirinn, roinnt thar lear! • Éalú on staidéar!

 34. OspidéalnamBéiríní • Ócáid de chuid Sláinte Soc • Bí i do dhochtúir do na páistí seo agus iad ag iarraidh a mbéiríní tinne a leigheas!

 35. Ach nachgcaithfidhmé a bheith i m’Einstein?!

 36. An Leigheasnórudeile? Déan smaoineamh ar céard a theastaíonn uait a bheith nuair a fhásann tú suas! Imigh i dtreo do bhringleoidí agus bíodh muinín agat ionat féin go n-éireoidh leat!