dimensjonering av vedkl yver n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dimensjonering av vedkløyver PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dimensjonering av vedkløyver

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Dimensjonering av vedkløyver - PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on

Dimensjonering av vedkløyver. LuMa WP 600. Pål – Magnus Lunner, Arne Onshus og Lars Halvor Stokstad. Hvorfor ved og kløyver?. Stadig økt fokus på bioenergi og miljø En av gruppas medlemmer har et bioenergianlegg som fyres på 90 cm langved

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dimensjonering av vedkløyver' - daria-parks


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dimensjonering av vedkl yver

Dimensjonering av vedkløyver

LuMa WP 600

Pål – Magnus Lunner, Arne Onshus og Lars Halvor Stokstad

hvorfor ved og kl yver
Hvorfor ved og kløyver?
 • Stadig økt fokus på bioenergi og miljø
 • En av gruppas medlemmer har et bioenergianlegg som fyres på 90 cm langved
 • Ideen er å lage en kløyver som kan kløyve ved i denne lengden, men også kortere ved
 • Etterspørsel etter ulike lengder ved salg av ved
 • Kløyveren kan på sikt bli en integrert del av en vedmaskin
 • Behov for vedkløyver som tar både store og små dimensjoner
litt om oppgaven
Litt om oppgaven
 • En allerede bygget vedkløyver
 • Laget som en prototyp med brukte materialer og komponenter
 • Dimensjonert og beregnet ut ifra både prototypen og en versjon med ideelle profiler
 • Sett på marked og økonomi ved eventuell produksjon for salg
 • Satt oss inn i forskrifter og regler
 • Laget DAK tegninger på prototyp og på ny modell
kravspesifikasjon
Kravspesifikasjon

Disse kravene stilles til kløyveren:

 • kløyve kabber opp til 60 cm i diameter
 • kløyveren må ha en maksimal syklustid på ca. 10 sek. (tur/retur, ved 90 cm kabber)
 • skal være uavhengig av egen traktor for drift (egen motor)
 • skal være transporterbar som en tilhenger
 • kløyveren skal være dimensjonert for en kløyvekraft på 800 kN
 • det skal være mulig å bygge på en sagenhet med tilhørende innmaterbånd osv.
 • produktet skal oppfylle alle forskrifter for denne typen maskiner
 • tilpasset utstrakt bruk av brukte materialer
 • kunne produseres av standardprofiler ved eventuell masseproduksjon
 • stabil og solid konstuksjon
 • maskinen må være effektiv og sikker å bruke
materiale og metoder
Materiale og metoder
 • Stål som konstruksjonsmateriale (i hovedsak S 235)
 • De fleste forbindelser er MIG-sveiset
 • Flest kilsveiser
 • Enkelte boltforbindelser
 • Stålet er kappet med båndsag og plasmaskjæremaskin
 • Hull er boret med kjernebor
 • Kan bygges ut i fra standardprofiler og komponenter, men også med utgangspunkt i gjenbruk av materialer
 • Kan sammenstilles i et godt utstyrt gårdsverksted
alternative l sninger
Alternative løsninger
 • Beregnet prototyp som allerede er bygget
 • Beregnet alternativ løsning med mer ideelle profiler for eventuell produksjon
 • Sett på andre løsninger for den sistnevnte
  • Andre materialer
  • Annen konstruksjon
  • Andre profiler
fordeler og ulemper
Fordeler og ulemper

Vi tar for oss fordeler og ulemper med versjonen tenkt for produksjon:

Fordeler:

 • Solid
 • Tar vedkabber inntil 60 cm
 • Konstruert med hensyn på miljø.
 • Kan bygges ut i fra resirkulerte materialer.
 • Kan brukes både til produksjon av ved til husholdning og til industri.
 • Flyttbar
 • Ivaretar HMS på en god måte
 • Kan integreres i en vedmaskin, med kappeenhet, innmating og transportbånd.
 • Binder ikke opp egen traktor til drift, og er heller ikke avhengig av strøm.
fordeler og ulemper1
Fordeler og ulemper

Ulemper:

 • Vekt
 • Smidighet, da den kan være noe ”voldsom” å flytte med seg
 • Pris
 • Egen motor som krever vedlikehold og oppfølging
forskrifter lover regler
Forskrifter, lover & regler
 • Forskrift om maskiner
  • Typegodkjenning
  • CE – merking
  • Tekniske krav med hensyn på HMS:
   • Vernedeksel?
   • To – hånds betjening?
   • Nødstopp?
   • Andre sikkerhetstiltak?
   • Støy?
   • Behov for personlig verneutstyr?
   • Generell teknisk utforming
forskrifter lover regler1
Forskrifter, lover & regler
 • Forskrift om bruk av arbeidsutstyr:
  • Stiller krav til bruker og operatør
  • Maskinen må være av godkjent type, j.fr. forrige forskrift
 • Vegtrafikkloven, og forskrift om kjørende og gående trafikk:
  • Stiller krav dersom maskinen skal forflyttes på veg:
   • Lys?
   • Reflekser?
   • Bredde?
   • Andre ting?
marked og salg
Marked og salg
 • Få konkurrenter som lager maskin i denne størrelsen
  • Tyske Posch lager en kløyver med 41 tonns kløyvekraft, som tar kabber opp til 50 cm
  • Importeres til Norge av TH-teknikk AS på Løten
 • Produktet er et spesialprodukt
  • Lite aktuelt å produsere i store volum
  • Tipasset et utvalg profesjonelle vedprodusenter
  • Estimert maksimalt salgsvolum nasjonalt er 20-30 maskiner årlig
konklusjon
Konklusjon
 • Maskinen er et allsidig og solid produkt
  • Grunnkonstruksjon og utgangspunkt for en vedmaskin
  • Bygget for grov og lang ved
 • Oppgaven har vært lærerik, nytt og konstruktiv
  • I tråd med fagets målsettinger
  • I tråd med utdanningen
  • Nyttig da kløveren faktisk bygges

Til slutt:

Gruppe 3 presenterer LuMa WP 600