dimensjonering inntaket 2011 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dimensjonering inntaket 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dimensjonering inntaket 2011

play fullscreen
1 / 27
Download Presentation

Dimensjonering inntaket 2011 - PowerPoint PPT Presentation

bayle
130 Views
Download Presentation

Dimensjonering inntaket 2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dimensjonering inntaket 2011 Møte med opplæringskontorene og Yrkesopplæringsnemnda 8.4.2011 Siri Halsan

 2. Dimensjoneringsprosessen • 1. februar Søknadsfrist: Individuell vurdering, opplæringskontrakt og praksisbrev • 1. mars Søknadsfrist: Ordinært inntak, formidling av lærefag • 18. mars Frist for skolene til å sende inn forslag til dimensjonering • 8. april Møte med opplæringskontor og YON • 29. april Vedtak om dimensjonering foretas av FOS • 24. mai Fylkesutvalget behandler eventuelle nedleggelser av utdanningsprogram i en region

 3. Forhold som vektlegges • Søkertall, oppfylle rettigheter og ønsker • Skolenes forslag til antall plasser • Skolenes kapasitet og kompetanse • Læreplassituasjonen • Hensynet til naboskoler • Kostnad pr. elev Sak 43/10 i Fylkestinget: "Elevene skal primært bli tildelt plass ved "nærskole" dersom tilbudet finnes der.”

 4. Politiske resultatmål RHP 2011 • Høyt kompetansenivå blant Opplands innbyggere • Høy kvalitet på videregående opplæring • Bredde og variasjon i opplæringstilbudet • Læringsresultater • Elevenes og lærlingenes gjennomføring Å få oppfylt sitt førsteønske har stor betydning for sannsynligheten for å fullføre ("Bortvalg og kompetanse" NIFU Step)

 5. Rettigheter etter Opplæringsloven • Vg1… • Må søke tre utdanningsprogram • Rett til å komme inn på ett av disse: • Forskrift til Opplæringslova § 6-13: • "Søkjarar med rett til vidaregåande opplæring har rett til inntak til eitt av tre valde utdanningsprogram på vidaregåande trinn 1" • Vg2 og Vg3… • BØR søke flere programområder • Rett til inntak på: • …et programområde på Vg2 innenfor det utdanningsprogrammet på Vg1 som søkeren har gjennomgått… • … et programområde påVg3 som bygger på det programområdet på Vg2 som søkeren har gjennomgått… • Forskrift til Opplæringslova § 6-25 Viktigste dimensjonering skjer på Vg1-nivå

 6. Søkerstatistikken 2011 viser… • 7388 søkere har skoleplass på 1.ønske • Av disse har 6759 ungdomsrett • 719 søkere har læreplass på 1.ønske • Av disse har 504 ungdomsrett

 7. Tendenser i søkertallene… 1 • Ungdomskullet er på vei nedover • Men 79 flere søkere til Vg1 • Vi har samme dreining mot studieforberedende utdanningsprogram som resten av landet

 8. Tendenser i søkertallene… 2 • "Vinnerne" • Vg1 Service og samferdsel (+ 78 %) • Vg1 Studiespesialisering(+ 19 %) • "Taperne" • Vg1 Studiespesialisering m/ formgivingsfag (- 42 %) • Vg1 Medier og kommunikasjon (- 28 %) • Vg1 Bygg og anleggsteknikk (- 10 %)

 9. Tendenser i søkertallene… 3 • Skoler som øker: • Gjøvik (+ 90) • Nord-Gudbrandsdal vgs avdeling Lom (+ 35) • Skoler med tilbakegang: • Lena(- 39) • Vinstra (- 24) • Raufoss (- 23)

 10. Tendenser i søkertallene… 4 Grunnkompetanse: • 47 Lærekandidater • 2010: 44, 2009: 21, 2008: 9, 2007: 15 • 21 Planlagt Vg3 i skole • 2010: 12, 2009: 23, 2008: 16, 2007: 4 • Ingen har søkt praksisbrev • 2010: 2, 2009: 0

 11. Pr. 7.3.2011. Noen flere nå, men trenden holder seg

 12. Vg1 Service og samferdsel

 13. Vg1 Bygg og anleggsteknikk

 14. Vg1 Restaurant og matfag

 15. Vg2 Overflateteknikk * 0 søkere til læreplass i Malerfaget pr. 1.4.2011

 16. Vg2 Elenergi * 53 søkere til læreplass i Elektrikerfaget pr. 1.4.2011

 17. Vg2 Helsearbeiderfag *61 søkere til læreplass i Helsearbeiderfaget pr. 1.4.2011

 18. Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag *64 søkere til læreplass i Barne- og ungdomsarbeiderfaget pr. 1.4.2011

 19. Vg2 Transport og logistikk * 19 søkere til læreplass i Yrkessjåførfaget pr. 1.4.2011

 20. Vg2 Arbeidsmaskiner * 12 søkere til læreplass pr. 1.4.2011

 21. Vg2 Kjøretøy * 31 søkere til læreplass i Bilfaget, lette kjøretøy pr. 1.4.2010

 22. Vg2 Industriteknologi *29 søkere til læreplass pr. 1.4.2011

 23. Utlyste Vg1 tilbud som sannsynligvis ikke settes i gang • Foreslått ikke igangsatt: • Studiespesialisering m/formgiving, Vargstad vgs (8 søkere) • I fare: • Design og håndverk, Dokka vgs (7 søkere) • I fare, avventer politisk arbeidsgruppe: • Teknikk og ind. produksjon, NGVGS avd. Hjerleid (3 søkere) • Naturbruk, NGVGS avd. Otta (4 søkere)

 24. Utlyste Vg2 tilbud som sannsynligvis ikke settes i gang • Overflateteknikk, Vinstra, Vargstad og Gjøvik vgs • Byggteknikk, NGVGS avd. Hjerleid (2 søkere) • Landbruk og gartnernæring, NGVGS avd. Otta (1 søker) • Reiseliv, NGVGS avd. Otta (0 søkere) • Salg service og sikkerhet, NGVGS avd. Otta (4 søkere) • Design og tekstil, Vargstad vgs (3 søkere) • Klima, energi og miljøteknikk, Hadeland vgs (3 søkere) • Industriteknologi, Hadeland vgs (3 søkere)

 25. Spesielt oversøkte Vg2 tilbud • Elenergi: • Vinstra vgs, 25 søkere, 16 plasser • Raufoss vgs, 30 søkere, 16 plasser • Barne- og ungdomsarbeiderfag, Gjøvik vgs: • 70 søkere, 32 plasser • Ambulansefag, Raufoss vgs: • 28 søkere, 10 plasser

 26. Utfordringer • Skolene vil ikke sette i gang tilbud med få søkere uten ekstra midler. Eksempler er: • Vg2 Arbeidsmaskiner og Vg2 Industriteknologi • Vg1 og Vg2 innen Restaurant og matfag • Flere tilbud med få søkere som MÅ settes i gang for å oppfylle forpliktelser. Eksempler er: • Vg3 Helsesekretær på Mesna, Vg3 Interiør på Lena, Vg2 Data og elektronikk, Vg3 Dataelektroniker, Vg2 Kokk og servitør på Hadeland

 27. Slutt…