Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PİSAGOR TEOREMİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
PİSAGOR TEOREMİ

PİSAGOR TEOREMİ

631 Views Download Presentation
Download Presentation

PİSAGOR TEOREMİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. c b a PİSAGOR TEOREMİ

 2. Pisagor(m.ö580 – 500) Pisagor,matematiğin gelişmesinde katkılarda bulunmuş , astronomi ile ilgilenmiş ve müzik teorisinin ortaya çıkmasında yardımcı olmuş yunanlı bir filozoftur.

 3. İÇERİK • ETKİNLİK • PİSAGOR TEOREMİ • ÖRNEKLER • UZUN SORULARA PİSAGOR TEOREMİNİN UYGULANMASI • KAYNAKÇA

 4. 0 0 1 2 1 3 4 2 5 3 0 1 2 3 4 5 4 5 ETKİNLİK Şimdi kare şeklinde bir karton ve bir cetvel alın Tabanı 4cm ve yüksekliği 3cm olacak şekilde kartonu kesin. Çıkan üçgende hipotenüsün uzunluğunu ölçün. 5 cm 3 cm 4 cm

 5. Hipotenüs ve iki kenar arasındaki bağıntıyı belirlemeye çalışalım; a2 =9 b2 =16 c2 =25 c=5 a=3 b=4 Ve böylece şu bağıntı bulunur: a2 + b2 = c2

 6. Pisagor teoremi c a Hipotenüs -Dik açının karşısındaki kenar b Her dik üçgen için hipotenüsü c ve diğer iki kenarı da a ve b olarak alırsak: a2 + b2 = c2

 7. ÖRNEKLER 1.AC uzunluğunu bulalım A Hipotenüs 16 B C 12 AC2 = 122 +162 (Pisagor Teoremi) AC2 = 144 + 256 AC2 = 400 AC = 20 ÇÖZÜM:

 8. 2 .c in değerini bulalım. c 7 Çözüm: 25 252 = 72 + c2 (Pisagor Teoremi) c2 = 252 _ 72 c=√ 252 _ 72 c=24

 9. 3. d köşesinin uzunluğunu bulalım. d2 = 102 + 242 (Pisagor Teoremi) d 24 d=√ 102 + 242 d=26 10

 10. Uzun sorulara pisagor teoreminin uygulanması 1.Bir araba bulunduğu yerden 16 km batıya hareket edip daha sonra sola dönüp 12 km güneye hareket etmişse başlangıç noktasından kaç km uzaklaşmıştır? 16 km 12 km ?

 11. Çözüm: 16 B A Şekilden AB=16 BC=12 12 C AC2 = AB2 + BC2 (Pisagor Teoremi) AC2 = 162 + 122 AC2 = 400 AC = 20 Arabanın başlangıç noktasından varış noktasına olan uzaklığı 20 km bulunur.

 12. 2. Ahmet bir ağaçtan 160 m uzaklıkta bir uçurtma uçurtmaktadır. Uçurtmanın ipinin boyu 200 metredir. Ahmet’in boyunun 1,2 m ve uçurtmanın da ağacın tam tepesinde olduğunu düşünürsek ; uçurtmanın yerden yüksekliği kaç m olur? 200 m ? 1.2 m 160 m

 13. A 200 m C B 1.2m 160 m Çözüm: Şekilden ABC dik üçgeni oluşturursak: AB=200 BC=160 AB2 = AC2 + BC2 (Pisagor Teoremi) 2002 = AC2 + 1602 AC2 = 14400 AC = 120

 14. A 200 m C B 1.2 m 160 m Böylece uçurtmanın yerden yüksekliği; =AC +Ahmet’in boyu =120+1.2 =121.2m

 15. KAYNAKÇA • Yazarlıkyazılımı.meb.gov.tr/materyal/ konularagöre.htm • Milli Eğitim Ders Kitabi ve Öğretmen Kılavuz kitap

 16. TEŞEKKÜRLER