bokbransjens verdiskaping
Download
Skip this Video
Download Presentation
Bokbransjens verdiskaping

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Bokbransjens verdiskaping - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Bokbransjens verdiskaping. Christian Riis Lillehammer 1. juni 2006. ” Bokbransjeavtala er ei kartellavtale. På same vis som dei fleste kartell verkar avtala sterkt tevlingsavgrensande. Ho hemjar dessutan salet, verdiskapinga og innovasjonen i bokbransjen. ” Konkurransetilsynet (2004).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bokbransjens verdiskaping' - darcie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bokbransjens verdiskaping

Bokbransjens verdiskaping

Christian Riis

Lillehammer

1. juni 2006

slide2
”Bokbransjeavtala er ei kartellavtale. På same vis som dei fleste kartellverkar avtala sterkt tevlingsavgrensande. Ho hemjar dessutan salet,verdiskapinga og innovasjonen i bokbransjen.”

Konkurransetilsynet

(2004)

om den smalle bogs betydning
Om den ”smalle bogs” betydning

En smal bog kan med tiden blive en bred bog. Et karakteristisk nyere eksempel er Peter Seebergs Eftersøgningen, der ved sin udgivelse i 1962 blev betragtet som et ”absurd” æstetiskeksperiment, men nu læses ubesværet og med stort udbytte af folkeskole- og gymnasieelever. En smal, eksklusiv forfatter kan med tiden blive en bred forfatter. Per Højholt er et eksempel. En forfatter kan begynde eksperimenterende, smalt, men udvikle sig til en bred, folkelig fortæller. Kirsten Thorup er et eksempel. En forfatter kan vedblivende være smal, eksklusiv,eksperimenterende og aldrig nå ud til et alment interesseret publikum, men kan være til storinspiration for andre forfattere i udviklingen af deres formsprog. Herpå kender litteraturentalrige eksempler

slide7
Kap 4.1

”Teori om priser og salgsmønstre i bogmarkedet”

slide8
Idet det formodes, at bogpriserne ændres ved en overgang til frie priser, antages det, at bogsalget også påvirkes. Hvor meget bogsalget påvirkes, afhænger av bøkers priselastisiteter
slide9
Debatten om markeder og annen djevelskap

Markedets mørkemenn

”Markedets makt over sinnene”

Bent Sofus Tranøy Aschehoug 2006

Meglere, mellommenn og parasitter

men aller verst

”men en ting er fundamentalistene, verre er det med medløperne som er strategisk plassert i akademia…”

ivar tronsmo om hjelms gate
Ivar Tronsmo om Hjelms gate

“Alle delte alt likt, unntatt arbeidet”

Dagens Næringsliv 13. mai

ivar tronsmo om hjelms gate1
Ivar Tronsmo om Hjelms gate

“Alle delte alt likt, unntatt arbeidet”

Dagens Næringsliv 13. mai

Bent Sofus Tranøy om Linux

“Folks vilje til å samarbeide vederlagsfritt om teknologisk nyskaping slik det gjøres innenfor Linux-bevegelsen, lar seg ganske enkelt ikke forklare gjennom markedsresonnementer”

Dagbladet 12. mai

slide14
Hjelms gate

Linux

øke egen andel

Individuelt rasjonelt

Kollektivt rasjonelt

vedlikeholde langsiktig verdiskaping

slide15
Markedsaktørene evner svært ofte å etablere de avtaler, regler og normer som styrer komplekse markeder slik at effektivitet oppnås

ref. vertikale avtaler i bokbransjen

slide16
Tranøy:

”Markedets makt over sinnene”

….bør komme:

Moen og Riis:

”Sinnenes makt over markedet”

strukturelle trekk ved bokbransjen
Strukturelle trekk ved bokbransjen
 • Komplekst marked
 • Kreativitet og idéutvikling viktig langs hele verdikjeden
 • Når et verk er utviklet, verdiene skapt og kostnadene båret – sårbart overfor fordelingskamp
 • Hvordan organisere markedet for å sikre høyest mulig verdiskaping?
 • La oss starte opp med kostnadsstrukturen:
hva koster en bok
Hva ”koster” en bok?

20 kroner eller 400 kroner?

slide19
Tanken er fri

Boken koster 20 kroner

Men logikken når ikke fram

til

Kulturrådet

Kunnskapsdepartementet

men ogs gyldig for skj nnlitteratur
Men også gyldig for skjønnlitteratur
 • Trenger flere instrumenter enn i ”ordinære” markeder.
 • Hvor høy bør innkjøpsprisen være?
 • Eller sluttbrukerprisen?

sluttbrukerpris

400

innkjøpspris?

bransjens kostnad ved lageroppbygging

20

flere m ter gj re det p
Flere måter å gjøre det på

400

400

400

over-skudd salg

bokhandelens margin

bokhandelens margin

bokhandelens margin

over-skudd salg

over-skudd salg

bokhandelens kapitalbinding

bokhandelens kapitalbinding

bokhandelens kapitalbinding

20

20

20

0

Kommisjon

Dagens ordning

Overskuddsdeling

fordrer vertikale avtaler eller vertikal integrasjon
Fordrer vertikale avtaler eller vertikal integrasjon

400

400

400

over-skudd salg

bokhandelens margin

bokhandelens margin

bokhandelens margin

over-skudd salg

over-skudd salg

bokhandelens kapitalbinding

bokhandelens kapitalbinding

bokhandelens kapitalbinding

20

20

20

0

Kommisjon

Dagens ordning

Overskuddsdeling

hvordan tenker danskene
hvordan tenker danskene?
 • om vertikale kontrakter og verdiskaping
 • om den vanskelige grensen mellom samfunnets ansvar og bransjens ansvar
 • om offentlig kulturpolitikk
slide25
Danske rapportens kap. 4:

Nye liberaliseringspotensialer på bogmarkedet

bestselleren

smalle bog

inn i supermarkeder

pris ned

pris kanskje opp

samlet boksalg opp

færre titler

pris kanskje opp

pris kanskje ned

Kulturpolitikk

mindre på lager

mellombogen

slide26
Norsk bokbransje – noen utfordringer
 • Maktkonsentrasjon?
  • økt konsentrasjon i bokhandlerleddet?
  • økt konsentrasjon i forleggeri?
  • større makt til vertikalt integrerte enheter?
 • Nye utfordringer
  • svekket konkurranse (samfunnets bekymring)
  • skjerpet fordelingskamp
slide27
Når forlag eier bokhandlere
 • vertikale avtaler versus vertikalt eierskap
 • liten prinsipiell forskjell – hvis konsernet utøver kontroll
 • men – maktforskyvning
 • mindre vertikale avtaler – mer vertikal integrasjon
slide28
Gjeldene avtale - erfaringer
 • Lavere priser og økt salg – en følge av
  • kortere fastprisperiode?
  • endringene i bokklubbsegmentet?
  • endringene i skolebokmarkedet?
  • rabatten?
  • forventninger om ytterligere deregulering – posisjonering?