ledningsr tt i t tort n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ledningsrätt i tätort

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Ledningsrätt i tätort - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Ledningsrätt i tätort. Officialrättighet. Genom förrättning Gäller för evig tid Engångsersättning kan utgå Liknar på många sätt servitutsrätten. 1974. Syftet med ledningsrättslagen. 2008. 1974. Teknikerna. 2008. 1974. Aktörerna. 2008. Ökat kunskapskrav. Vad innebär ledningsrätt?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ledningsrätt i tätort' - darby


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Officialrättighet

 • Genom förrättning
 • Gäller för evig tid
 • Engångsersättning kan utgå
 • Liknar på många sätt servitutsrätten
slide6

Ökat kunskapskrav

 • Vad innebär ledningsrätt?
 • Hur tillkommer en ledningsrätt?
 • Hur går prövningen till?

Bra eller dåligt ?

slide8

Lämplighetsprövning

Bästa läget ? Alternativ?

 • Bästa läget, 6 §
 • Ej i strid med detaljplan, 8 §
 • Fördelarna > olägenheter, 6 §
 • Olägenhet av någon betydelse, 10 §
 • Synnerligt men, 12 §

Yrkandet planenligt ?

Övervägande nytta ?

Synnerligt men ?

slide9

Lämplighetsprövning, inom plan

 • Bästa läget, 6 §
 • Ej i strid med detaljplan, 8 §
 • Fördelarna > olägenheter, 6 §
 • Olägenhet av någon betydelse, 10 §
 • Synnerligt men, 12 §
 • Expropriativ karaktär
 • Ingen vetomöjlighet
processen
LM FD HovR HDProcessen
 • LM, fristående myndighet
 • Ofta överprövning domstol
 • Handläggaren ansvarig
slide12

Några exempel…

Generellt gäller:

 • Ledningsrätt i allmänplatsmark är generellt sett möjligt att upplåta…
 • Ledningsrätt inom kvartersmark är generellt sett inte möjligt att upplåta…
 • Några exempel får förtydliga tillämpningen
slide13

Exempel, planenlighet

 • Ledning i kvartersmark samt i allmänplatsmark…
 • Ledningsrätt söks
 • Planenligt enl. 8 § ?
  • Planens intentioner
  • U-område
  • Mindre avvikelse
slide14

Exempel, bästa läge

 • Ledningen ska anläggas i allmänplatsmark…
 • Ledningsrätt söks
 • Prövning bästa läge, 6 §
 • Prövning om olägenheten är större än nyttan, 6 §
slide15

Exempel, bästa läge

 • Ledningen är befintlig…
 • Ledningen ligger i allmänplatsmark…
 • Ledningen är upplåten med nyttjanderätt…
 • Senare söks ledningsrätt
 • Prövning bästa läge, 6 §
 • Prövning om olägenheten är större än nyttan, 6 §
slide16

Trender…

Får vi se fler ledningsrättsansökningar som rör tätorter?

 • Förutsättningar i stort:
  • Fler tekniker
  • Fler aktörer
  • Kommunalt ägande ersätts av privat ägande
  • Högre krav för belåning
  • Relationen kommun/bolag
 • Fördelar för innehavaren av ledningsrätt:
  • Lägre förvaltningskostnad
  • Garanterat läge ”för all framtid”
  • Definierat ägande
  • Belåningsmöjlighet
  • Lättare sälja