kh a lu n t t nghi p n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - PowerPoint PPT Presentation


 • 310 Views
 • Uploaded on

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP. SVTH : Bùi Thị Hòa GVHD : Ths. Lương Ban Mai. Đề tài :. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ VẬN HÀNH CỦA BỘ MÁY HÀNH CHÍNH Ở NƯỚC TA DƯỚI THỜI VUA LÊ – CHÚA TRỊNH (1599 – 1786). Kết cấu của khóa luận.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP' - dara


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kh a lu n t t nghi p

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

SVTH : Bùi Thị Hòa

GVHD : Ths. Lương Ban Mai

slide2
Đềtài:

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ VẬN HÀNH CỦA BỘ MÁY HÀNH CHÍNH Ở NƯỚC TA DƯỚI THỜI VUA LÊ – CHÚA TRỊNH

(1599 – 1786)

k t c u c a kh a lu n
Kết cấu của khóa luận

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, khóa luận gồm 3 chương:

 • Chương I: Khái quát về thời vua Lê – chúa Trịnh
 • Chương II: Cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của bộ máy hành chính ở nước ta dưới thời Lê –Trịnh
 • Chương III: Tổng quan chung và bài học lịch sử khi nghiên cứu cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của BMHC nước ta dưới thời Lê – Trịnh
ch ng i kh i qu t v th i vua l ch a tr nh
Chương I: Khái quát về thời vua Lê – chúa Trịnh

1.1. Sự xuất hiện của thiết chế lưỡng đầu

Nhà Minh đô hộ Nhà Lê sơ Nhà Mạc Trịnh–Nguyễn Nhà Tây Sơn

1407 1428 1527 1627 1776

Thời kỳ Lê sơ thế kỷ XV Nội chiến thế kỷ XVI-XVIII

1.2. Đôi nét về các triều vua – chúa

ch ng ii c c u t ch c v c ch v n h nh c a bmhc th i l tr nh
Chương II: Cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của BMHC thời Lê –Trịnh

2.1. Khái quát chung về vai trò, vị trí, quyền hạn của vua Lê – chúa Trịnh

2.2. Cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của bộ máy hành chính thời vua Lê – chúa Trịnh

2.2.1. Tổ chức và hoạt động của bộ máy HC TW

2.2.2. Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương

2.2.3. Chế độ quan lại

2.2.4. Chính sách quản lý kinh tế - xã hội

2 2 c c u t ch c v c ch v n h nh c a b m y h nh ch nh th i vua l ch a tr nh
2.2. Cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của bộ máy hành chính thời vua Lê – chúa Trịnh

2.2.1. Tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính TW

CHÚA

PHỦ ĐƯỜNG

VUA

TRIỀU ĐÌNH

Cáccơquanchuyênmôn

Ngựsửđài

Lụckhoa

Lụctự

Lụcbộ

Cácvănthưphòng TW

LụcPhiên

Phủliêu

Ngũphủ

2 2 c c u t ch c v c ch v n h nh c a b m y h nh ch nh th i vua l ch a tr nh1
2.2. Cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của bộ máy hành chính thời vua Lê – chúa Trịnh

2.2.2. Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương

Triềuđình TW

Đạo/ Trấn

Phủ

Huyện

Châu

Tổng

Xã/ sách/ động/ nguồn

Xã/ Phường

2 2 c c u t ch c v c ch v n h nh c a b m y h nh ch nh th i vua l ch a tr nh2
2.2. Cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của bộ máy hành chính thời vua Lê – chúa Trịnh

2.2.3. Chế độ quan lại

- Đội ngũ võ quan chiếm số lượng lớn

- Ba phương thức tuyển chọn chủ yếu: nhiệm tử, bảo cử, khoa cử và cho phép mua bán quan chức

- Điều chỉnh chế độ khảo khóa

2.2.4. Chính sách quản lý kinh tế - xã hội

- Về kinh tế - tài chính: mở rộng thu thuế trên nhiều lĩnh vực

- Xây dựng quân đội được chú trọng

- Quan hệ bang giao mềm dẻo nhưng kiên quyết

slide9
Chương III: Tổng quan chung và bài học lịch sử khi nghiên cứu cơ chế tổ chức và cơ cấu vận hành của BMHC nước ta dưới thời Lê – Trịnh

3.1. Tổng quan đánh giá chung

3.1.1. Những mặt tích cực đạt được

3.1.2. Những hạn chế tồn tại

3.1.3. Nguyên nhân của những hạn chế

3.2. Bài học lịch sử

3 1 t ng quan nh gi chung
3.1. Tổng quan đánh giá chung

3.1.1. Những mặt tích cực đạt được

 • Là thể chế lưỡng đầu của hai dòng họ kết hợp với nhau trong sự đối trọng hoà hợp
 • Hệ thống cơ cấu tổ chức BMNN chặt chẽ, được luật hoá
 • Bộ máy HCNN có sự phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tạo nên sự đồng bộ, thống nhất
 • Các văn thư phòng nhiều hơn về số lượng, có nhiều thay đổi trong phân công thực thi nhiệm vụ
 • Chế độ giám sát được củng cố và tăng cường
 • Đã đặt ra chính sách mang tính chất giữ liêm cho quan
 • Chính sách đối ngoại hiệu quả
3 1 t ng quan nh gi chung1
3.1. Tổngquanđánhgiáchung

3.1.2. Những hạn chế, tồn tại

 • Chúa Trịnh nắm giữ quyền hành cai trị đất nước, vua Lê chỉ tồn tại trên danh nghĩa
 • Bộ máy HCNN cồng kềnh do lập thêm hoặc duy trì một số cơ quan không hoạt động trên thực tế
 • Chú trọng củng cố vương triều hơn là phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh
 • Hệ thống quan lại thiên về trọng võ, nhiều tiêu cực trong khoa cử
 • Đánh dấu sự sa sút của hệ tư tưởng Nho giáo
 • Dẫn đến việc chia cắt đắt nước kéo dài và những cuộc nổi loạn triền miên
3 1 t ng quan nh gi chung2
3.1. Tổng quan đánh giá chung

3.1.3. Nguyên nhân của những hạn chế

 • Nguyên nhân lịch sử
 • Nguyên nhân chính trị (tư tưởng chính danh Nho giáo)
 • Nguyên nhân xuất phát từ tương quan lực lượng giữa các phe phái phong kiến
3 2 b i h c l ch s
3.2. Bài học lịch sử
 • Phân định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn rõ ràng, cơ chế phối hợp linh hoạt, khoa học trong thực thi công việc
 • Chức vụ và trách nhiệm nghiêm minh, quyền lợi và nghĩa vụ tương xứng
 • “Quyền” theo quy định phải được thực thi trên thực tế
 • Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức
 • Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan hành chính
 • Xây dựng một bộ máy hành chính hợp lý, hiệu quả. Thực hiện cải cách hành chính đồng bộ và thiết thực
slide14

Xin cảm ơn các thầy cô giáo

và các bạn đã chú ý theo dõi.

slide15

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ VẬN HÀNH CỦA BỘ MÁY HÀNH CHÍNH Ở NƯỚC TA DƯỚI THỜI VUA LÊ – CHÚA TRỊNH(1599 – 1786)

SVTH : Bùi Thị Hòa

GVHD : Ths. Lương Ban Mai

ad