jak bude prob hat zpracov n d p v jarn m semestru n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
JAK BUDE PROBÍHAT ZPRACOVÁNÍ D P V JARNÍM SEMESTRU PowerPoint Presentation
Download Presentation
JAK BUDE PROBÍHAT ZPRACOVÁNÍ D P V JARNÍM SEMESTRU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10
dara-burke

JAK BUDE PROBÍHAT ZPRACOVÁNÍ D P V JARNÍM SEMESTRU - PowerPoint PPT Presentation

79 Views
Download Presentation
JAK BUDE PROBÍHAT ZPRACOVÁNÍ D P V JARNÍM SEMESTRU
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. JAK BUDE PROBÍHAT ZPRACOVÁNÍ DP V JARNÍM SEMESTRU DIPLOMOVÝSEMINÁŘ MPH_DIS2

  2. V jarním semestru 2011 pokračuje na Katedře podnikového hospodářství již nastartovaná snaha o zkvalitnění prací na diplomových závěrečných pracích spoluprací vedoucích DP a vedoucího diplomovéhosemináře se studenty. • Základem je intenzívní pokračování práce studentů na DP jarního semestru posledního ročníku ve dvou směrech: DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ

  3. Student je povinen se obracet na svého vedoucího DP a konzultovat s ním postup zpracování své DP. Na základě těchto konzultací vyjadřuje vedoucí svůj souhlas se zpracováním DP, který zapisuje do poznámkového bloku. • Souhlas vedoucího práce je první podmínkou udělení zápočtu v rámci diplomovéhosemináře MPH_DIS2. Vedoucí svůj souhlas zapisuje do poznámkového bloku k semináři. Spolupráce s vedoucím DP

  4. Student pracuje v rámci diplomového semináře na POTu – kterým je Postup řešení a dílčí výsledky DP • POT student prezentuje na jednom ze seminářů, nebo uloží do odevzdávárny IS do stanoveného termínu. • POT je posuzován lektorem semináře a podle jeho pokynů studentem případně dopracován. Práce v diplomovémsemináři

  5. Odevzdání POTu ve stanoveném termínu a jeho přijetí lektorem MPH_DIS2 je druhou podmínkou udělení zápočtu z diplomového semináře. Práce v diplomovém semináři

  6. Studentům, kteří se rozhodli obhajovat svoji DP v prvním kole obhajob – • odevzdání DP do 29.4.2011, • bude udělen zápočet z diplomového semináře MPH_DIS2, jestliže získají oba souhlasy (vedoucího DP i vedoucího semináře) • nejpozději do 15. 4. 2011 PODMÍNKA PRO PRVNÍ KOLO OBHAJOB

  7. Studentům, kteří se rozhodli obhajovat svoji DP ve druhém kole obhajob • odevzdání DP do 1.7.2011, • bude udělen zápočet z diplomového semináře MPH_DIS2, jestliže získají oba uvedené souhlasy (vedoucího DP i vedoucího semináře) • nejpozději do 15. 6. 2011 PODMÍNKA PRO DRUHÉ KOLO OBHAJOB

  8. Na úvodním soustředění je zadán POT, který studenti postupně zpracovávají formou Power-Pointových prezentací a prostřednictvím IS jej vkládají do odevzdávárny IS. Prezentace posuzuje lektor mimo soustředění z odevzdávárny IS a e-mailem sděluje studentům své připomínky. • Na programu druhého soustředění bude přednáška ředitele  agentury AUGUR Consulting, s.r.o. Mgr. Mariána Svobody na téma: „Praxe přípravy, provádění a vyhodnocování empirického výzkumu pro podniky a organizace.“ JAK BUDE PROBÍHAT PRÁCE V SEMINÁŘI

  9. Na dalších soustředěních mohou studenti vystoupit se svými POTy v rámci individuálních prezentací, které umožňují konzultovat a upřesnit konkrétní řešení DP. • Na individuální prezentace na dalších soustředěních je nezbytné se přihlašovat na IS • V rozpravě ke každé prezentaci lektor sdělí studentovi připomínky a doporučení metodického charakteru a sdělí mu, zda byla jeho prezentace přijata a tím splněna jedna z podmínek k udělení zápočtu. JAK BUDE PROBÍHAT PRÁCE V SEMINÁŘI

  10. Téma POTu: Postup řešení a na ně navazující dílčí výsledky řešení diplomové práce konkrétně: • Téma DP- Přesné zněnítématu DP • Cíl DP - Konkrétní problém, řešený v rámci DP • Stručný popis konkrétního postupu řešení • Navazující dosažené dílčí výsledky CO BUDE OBSAHOVAT POT