Petrologie - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Petrologie PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 3
Petrologie
212 Views
Download Presentation
daphne
Download Presentation

Petrologie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Petrologie Zpracoval: ing. Pavel Králík Znělec - světlá povrchová vyvřelina (převažují nerosty podobné živcům) - šedý až nazelenalý - odlučnost: tence deskovitá - využití: štěrk, barevná lahvová skla, stavební kámen - naleziště: České středohoří (Milešovka, Bezděz), Kunětická hora

  2. Petrologie Znělec foto autor

  3. Petrologie • Jakou má znělec odlučnost? • Jaké má znělec využití? • 3. Poznejte znělec: